ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 12)

ტექნიკური თანმხლები დოკუმენტაციის თარგმანის მეთოდები და ხერხები თარგმანის მეთოდებია: მანქანური და წერილობითი. იმასთან დაკავშირებიტ, რომ დღეს ძალზე ბევრი ავტომატიზირებული ”პროგრამა მთარგმნელებია” და არსებობს საიტები, რომლებიც ონლაინში ტექსტის თარგმნას გვთავაზობენ, ზოგი მომხმარებელი იყენებს მანქანური ტექნიკური თარგმანის ხერხს. თუმცა, რა მრავლისმომცველიც არ უნდა იყოს ლექსიკონი, მაში სწორი თარგმანის ყველა შემთხვევის გათვალისწინება წარმოუდგენელია. ეს განსაკუთრებით ტექნიკურ ტერმინებს ეხება.… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 12)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)

ჰერმენევტიკა და ტექსტის საზრისი ჰერმენევტიკის, როგორც ტექსტის გაგებისა და განმარტების შესახებ მოძღვრების წარმოშობა დაკავშირებულია ძველი აღთქმის ციკლის ტექსტებისა და ჰომეროსის ფილოსოფიურ შესწავლასათან. ცნება „ჰერმენევტიკა“ თანამედროვე გაგებით პირველად გამოიყენა პროტესტანტმა თეოლოგმა დანჰაუერმა 1663 წელს, თუმცა ამ საკითხის და მისი პრობლემატიკის განხილვა ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში იღებს სათავეს. მე-17 საუკუნეში ცნებას „ჰერმენევტიკა“ სამ ძირითად მნიშვნელობას მიაწერდნენ: გამოთქმა-გამო¬ხატვას,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 8)