ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 12)

ტექნიკური თანმხლები დოკუმენტაციის თარგმანის მეთოდები და ხერხები თარგმანის მეთოდებია: მანქანური და წერილობითი. იმასთან დაკავშირებიტ, რომ დღეს ძალზე ბევრი ავტომატიზირებული ”პროგრამა მთარგმნელებია” და არსებობს საიტები, რომლებიც ონლაინში ტექსტის თარგმნას გვთავაზობენ, ზოგი მომხმარებელი იყენებს მანქანური ტექნიკური თარგმანის ხერხს. თუმცა, რა მრავლისმომცველიც არ უნდა იყოს ლექსიკონი, მაში სწორი თარგმანის ყველა შემთხვევის გათვალისწინება წარმოუდგენელია. ეს განსაკუთრებით ტექნიკურ ტერმინებს ეხება.… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 12)

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 10)

სამეცნიერო - ტექნიკური ტექსტის თარგმანის ძირითადი სირთულეები როდესაც მომხმარებელი ყიდულობს რაიმე პროგრამულ ან ტექნიკურ პროდუქტს, იგი ყოველთვის მოითხოვს ტექნიკური დოკუმენტაციის პაკეტს, რის საშუიალებითაც გაუადვილდება შეძენილი საგნის მოხმარება. საქმე ეხება ტექნიკურ დოკუმენტაციას, რომელიც ასევე დისკებზეა გადატანილი. ძალზე რთუყლია, როცა შეკვეთილი დანადგერსი, მოწყობილობის მიღებისას მას არ ახლავს საჭირო დოკუმენტაცია. ტყექნიკური დოკუმენტაცია არის დოკუმენტების კრებული, რომელიც გამოიყენება პროექტირების,… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 10)