ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ტექნიკური დოკუმენტაციის თარგმანის პროცესის ავტომატიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში ნებისმიერი კომპანიის წინაშე დგება მისი პროდუქციის ლოკალიზაციის პრობლემა. მეწარმეებს ბიზნესი უბიძგებს სულ ახალ-ახალი ადგილობრივი ბაზრების ათვისებისკენ. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისა და პროგრამული უზრუნ-ველყოფისათვის. მაღალკვალიფიციური დოკუმენტაცია ყველა ენაზე ხშირად განსაზღვრავს ბაზარზე კომერციულ წარმატებას. ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციად იქცა ინტეგრაციული პროცესები ევროპაში, რომელიც გავლენას ახდენს მთარგმნელობით მომსახურებაზე. ყოველივე… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები (ლექცია 15)

ბლოგ პოსტი

ტექნიკური სირთულეები და დოკუმენტის ფორმატი

გაცილებით უფრო ადვილია, და შესაბამისად, უფრო სწრაფიც, ისეთიდოკუმენტის თარგმნა, რომელიც არ მოიცავს ტექნიკურ ელემენტებს, როგორიცაა დიდი რაოდენობის დიაგრამა, ნახაზი თუ სხვა გრაფიკული ელემენტი. ასევე, გაცილებით უფრო იოლია Word-ის ფაილით წარმოდგენილი დოკუმენტის, ვიდრე ძნელად წასააკითხი ხელნაწერი დოკუმენტების თარგმნა.ზოგიერთი სააგანეტო მაშინვე დამატებით ანაზღაურებას ითხოვს არასტანდარტული სამუშაოსთვის, ჩვენ კი ძალ-ღონეს არ ვიშურებთ, რომ დამატებითი გადასახადი თავიდან აგარიდოთ. უბრალოდ… Continue reading ტექნიკური სირთულეები და დოკუმენტის ფორმატი