ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები

ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ტექნიკური თარგმანის სახეობები ტექნიკური თარგმანის შემდეგი სახეობები არსებობს: სრული წერილობითი თარგმანი, რეფერატული თარგმანი და ანოტაციური თარგმანი. სრული წერილობითი თარგმანი ტექნიკური თარგმანის ძირითადი ფორმაა. მთელი პრაქტიკული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია მუშავდება მთლიან წერილობით თარგმანის ფორმით. ამ სამუშაოს რამდენიმე ეტაპად განვიხილავთ:• პირველი ეტაპია ორიგინალის გაცნობა, მთელი ტექსტის ყურადღებით წაკითხვა და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო წყაროების გამოყენება: ლექსოკონები, საცნობარო ლიტერატუტრა და… Continue reading ტექნიკური ტექსტის თარგმანის საფუძვლები ( ლექცია 14)

ლექსიკონები

ტურიზმის ლექსიკონი

Travel and Tourism/ტურიზმი და მოგზაურობა Sustainable tourismმდგრადი ტურიზმი Travelerმოგზაური Touristტურისტი Business travelerბიზნეს-მოგზაური VisitorვიზიტორიTourism servicesტურისტული მომსახურება Transportტრანსპორტი Regular transportრეგულარული (სარეისო) ტრანსპორტიCharter transportჩარტერული ტრანსპორტიShuttle transportრეგულარული ტრანსპორტიContract of transportსატრანსპორტო ხელშეკრულება Classes of transportტრანსპორტის კლასებიFare basisსაბაზო ტარიფიMinimum/maximum stayდარჩენის მინიმალური/მაქსიმალური დროBaggageბარგიBaggage allowanceუფასო ბარგის ნორმაHand baggage ხელბარგიChecked-in baggageრეგისტრირებული ბარგიExcess baggageზედმეტი ბარგიSeat reservationდასაჯდომი ადგილების რეზერვირებაTransferტრანსფერიMinimum connection timeგადაჯდომის მინიმალური დროCode-sharing flightფრენა კოდ-შერინგის პირობებშიMeans… Continue reading ტურიზმის ლექსიკონი