ბლოგი

Services-სერვისები

услуги

Компания «Delta Translation Group» является компанией по оказанию переводческих услуг, и имеет собственные продукты в сфере перевода. Наши услуги включают как предложение непосредственно сервиса по переводу текстов, так и предложение переводческих услуг широкого спектра и индивидуальных продуктов Англо-грузинский и грузино-английский переводИспанско-грузинский и грузино-испанский переводРусско-грузинский и грузино-русский переводНемецко-грузинский и грузино-немецкий переводФранцузско-грузинский и грузино-французский переводИтальянско-грузинский и грузино-итальянский… Continue reading услуги

Services-სერვისები

Services

Delta Translation Group is the translation and internalisation service company holding its own translation tools and products. Our services include a wide variety of translation services, among them individual service packs tailored to each our corporate clients. We offer the written and simultaneous oral translation services for the following languages and language pairs: English Georgian… Continue reading Services

Uncategorized

Аналитический поиск информации

Аналитическо-интеграционная деятельность выходит за пределы непосредственно переводческих услуг и предполагает проведение исследования по конкретным вопросам – в соответствии с зарубежным опытом, опираясь на опыт конкретных стран. В свою очередь, любой перевод является аналитическим в том смысле, что перевод высокого уровня невозможен без анализа содержания оригинала (информационная ориентация) и он является интеграционным в том понимании, что… Continue reading Аналитический поиск информации

Uncategorized

Búsqueda analítica de información

La actividad analítica e integrante es más  que solo el servicio de traducción, ya que supone una investigación sobre los asuntos concretos basada en  la experiencia extranjera, la experiencia de un país concreto. A su vez, cada traducción es analítica, dado que  hacer una traducción es imposible sin analizar el contenido de la versión original… Continue reading Búsqueda analítica de información

Uncategorized

Analytic gathering of information

Analytic search of information is comprehensive service covering the meaningful extract of information for our clients. Its more complex activity than the translation process itself and enables for our customers to get the analytic review on required subject matter. We offer the analytic search of information, based in the examples of EU countries in the… Continue reading Analytic gathering of information

ბლოგ პოსტი

ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

ანალიტიკურ-ინტეგრაციული საქმიანობა უშუალოდ გადის მხოლოდ მთარგმნელობითი მომსახურების სფეროდან და კონკრეტულ საკითხებზე მოკვლევის ჩატარებას გულისხმობს - უცხოური გამოცდილების მიხედვით, კონკრეტული ქვეყნებისგამოცდილებაზე დაყრდნობით. თავის მხრივ, ყოველი თარგმანი ანალიტიკურია იმ გაგებით, რომ მაღალი ხარისხის თარგმანი შეუძლებელია ორიგინალის შინაარსის ანალიზის გარეშე (ინფორმაციული ორიენტაცია) და ინტეგრაციულია იმ გაგებით, რომ თარგმანი გულისხმობს ინფორმაციას არა მხოლოდ დანაწევრებას, არამედ მის ინტეგრირებას საქმიანობის უფრო… Continue reading ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

საინტერესო ფაქტები ენების შესახებ

საინტერესო ფაქტები ენების შესახებ: ფრანგული ენა (le français)

ფრანგული ენა (le français) – ფრანგების, ვალონების, ფრანკო - კანადელების, ფრანკო-შვეიცარიელების ენაა. მიეკუთვნება ინდოევროპული ენების რომანულ ჯგუფს. ფრანგულ ენაზე მსოფლიოში დაახლოებით 220 მილიონი ადამიანი საუბრობს.. ფრანგული ენის ნორმატიულ სტანდარტებს საფრანგეთის აკადემია განსაზღვრავს. მოსაუბრეთა რიცხვით ფრანგული ენა მსოფლიოში მე-18 ადგილს იკავებს. ფრანგული ენაწარმოადგენს ერთ-ერთ ოფიციალურ სამუშაო ენას შემდეგი საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის: გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ევროკავშირი, ნატო  (ჩრდილოეთ ატლანტიკური… Continue reading საინტერესო ფაქტები ენების შესახებ: ფრანგული ენა (le français)