ლექსიკონები

მედიცინის ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი

(მედიცინა, ბიოქიმია, გენეტიკა, პარაზიტოლოგია)

ლექსიკონის შესახებ

მედიცინის ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი წარმოადგენს ელექტრონულ გამოცემას. მასში წარმოდგენილია 6,000 ერთეული (ტერმინი, ფრაზა, სამედიცინო ტექსტებში არსებული მაღალი სიხშირის მოკლე წინადადებები). ლექსიკონში სამედიცინო ტერმინებთან ერთად წარმოდგენილია მოლეკულური ბიოლოგიის, გენეტიკის, ეკოლოგიის, სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ტერმინები, ბაქტერიული, ვირუსული და სხვა დაავადებებთან დაკავშირებული ტერმინები.

ლექსიკონის შედგენის წყაროს წარმოადგენს, როგორც უკვე გამოცემული აკადემიური ლექსიკონები, ასევე უშუალოდ მთარგმნელობითი პრაქტიკიდან აღებული ფრაზები და ტერმინები, რომლებიც ბოლო წლების მანძილზე მაღალი სიხშირით შეგვხდა სსიპ ლევან საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის შესრულებულ თარგმანებში.

წარმოდგენილი ლექსიკონი განახლდება ყოველწლიურ ბაზაზე, მთარგმნელობითი მეხსიერების ზრდის კვალობაზე. დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფის ლექსიკოგრაფიული ცენტრი სიამოვნებით მიიღებს ყველა შენიშვნას და წინადადებას ლექსიკონის გაუმჯობესების მიზნით. თქვენი მოსაზრებები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: info@delta-group.ge ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის ონლაინ ვერსიაში, მისამართზე: www.iword.ge

საუკეთესო სურვილებით

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი

 1. აბაზანებით მკურნალობა Treatment by taking bath
 2. აბაზია Abasia
 3. აბდომინალური Abdominal
 4. აბდომინოპლასტიკა Abdominoplasty
 5. აბდუქცია Abduction
 6. აბერაცია Aberration
 7. აბზიმები Abzimes
 8. აბზინდა Wormwood
 9. აბიოზი Abiosis
 10. აბიოტროფია Abiotrophy
 11. აბიოტური ფაქტორები Afrabiotic factors
 12. აბლაბუდისებრი Spidery
 13. აბლაბუდისებრი აპკი Spidery membrane
 14. აბლასტიკა Ablastic
 15. აბლეფარია Ablephary
 16. აბლეფსია Ablepsia
 17. აბორტი Abortion
 18. აბორტული ინფექცია Abortive infection
 19. აბორტული ტრანსდუქცია Abortive transduction
 20. აბორტუსი Abortus
 21. აბრაზია Abration
 22. აბსანსი Absence
 23. აბსენტიზმი Absenthism
 24. აბსორბცია Absorption
 25. აბსტინენცია Abstinention
 26. აბსტრაქცია Abstraction
 27. აბსცესექტომია Abscessectomy
 28. აბსცესი Abscess
 29. აბსცესი ასეფტიკური Aseptical abscess
 30. აბსცესი ბროდის Brodie’s abscess
 31. აბსცესი მწვავე Acute abscess
 32. აბსცესი პერინეფრული Perinephrical abscess
 33. აბსცესი რეტროფარინგული Retropharingeal abscess
 34. აბსცესი სუბდიაფრაგმული Subphrenical abscess
 35. აბსცესი ქრონიკული Chronical abscess
 36. აბსცესი ღვიძლის Hepatical abscess
 37. აბსცესი ცერებრული Rebral abscess
 38. აბსცესი ჰემორაგიული Hemorragical abscess
 39. აბსცესოტომია Abscessotomy
 40. აბუზუსი Abuse
 41. აბულია Abulia
 42. აბუსალათინი Ricinus
 43. აგალაქტია Agalactia
 44. აგამაგლობულინემია Agamma globulinaemia
 45. აგარი Agar
 46. აგაროიდი Agaroid
 47. აგევზია Ageusia
 48. აგენეზია Agenesis
 49. აგირია Agyria
 50. აგლუტინაცია Agglutination
 51. აგნატია Agnathia
 52. აგნაცია Agnatio
 53. აგნოზია Agnosia
 54. აგონადიზმი Agonadism
 55. აგონია Agony
 56. აგორაფობია Agoraphobia
 57. აგრავაცია Aggravation
 58. აგრამატიზმი Agrammatism
 59. აგრანულოციტები Agranulocytes
 60. აგრანულოციტოზი Agranulocytose
 61. აგრაფია Agraphia
 62. აგრესია Aggression
 63. აგრესინები Aggressins
 64. აგრიპნია Agrypnia
 65. აგრომანია Agromania
 66. ადამიანი Human
 67. ადამიანის პლაზმა, მასალის ყოველი ნიმუში ამ მისი ნაწილი დადებითია HCV RNA-ზე
  Human plasma, some or all of the material is positive for hcv rna
 68. ადაპტაცია Adaptation
 69. ადაპტოგენები Adaptogenes
 70. ადაქტილია Adactilia
 71. ადგილი Place
 72. ადენექტომია Adenectomy
 73. ადენოვირუსები Adenoviruses
 74. ადენოზინდიფოსფატი Adenosine diphosphate
 75. ადენოზინტრიფოსფატი Adenosine triphosphate
 76. ადენოიდები Adenoids
 77. ადენოიდექტომია Adenoidectomy
 78. ადენოკარცინომა Adenocarcinoma
 79. ადენოლიმფომა Adenolymphoma
 80. ადენოლიპომა Adenolipoma
 81. ადენოლოგია Adenology
 82. ადენომატოზი Adenomatosis
 83. ადენოპათია Adenopathy
 84. ადენოსარკომა Adenosarcoma
 85. ადენოტომია Adenotomy
 86. ადენოტრიქია Adenotrichia
 87. ადენტია Adentia
 88. ადვენტიცია Adventition
 89. ადვილი Easy
 90. ადინამია Adynamia
 91. ადიპოზი Adipose
 92. ადიპოზური ქსოვილი Adipose tissue
 93. ადიტიური Additive
 94. ადიუვანტი Adjuvant
 95. ადიფსია Adipsia
 96. ადნექსიტი Adnexitis
 97. ადოლესკარია Adolescaria
 98. ადოლესცენტი Adolescent
 99. ადოპტაცია Adoptation
 100. ადრე მომწიფებული Premature
 101. ადრენალექტომია Adrenalectomy
 102. ადრენალინი Adrenalin
 103. ადრენოლეიკოდისტროფია Adrenoleukodystrophy
 104. ადსორბცია Adsorbtion
 105. ადუქცია Adduction
 106. ადჰეზია Adhesion
 107. აერარიუმი Aeranum
 108. აერაცია Aeration
 109. აერობები Aerobes
 110. აერობიოზი Aerobios
 111. აეროდონტალგია Aerodontalgia
 112. აეროზოლი Aeroso
 113. აეროთერაპია Aerotherapia
 114. აეროოტიტი Aerootitis
 115. აეროფაგია Aerophagia
 116. აეროფობია Aerophobia
 117. ავადმყოფი (ზ.ს) Sick, ill
 118. ავადმყოფის დაუსწრებლად
  Without patient’s attendance
 119. ავადმყოფობა Illness (disease)
 120. ავადმყოფობა Sickness
 121. ავადმყოფობა ადისონის Addison’s disease
 122. ავადმყოფობა ბაზენის Bazin’s disease
 123. ავადმყოფობა ბატენის Batten’s disease
 124. ავადმყოფობა ბოუენის Bowen’s disease
 125. ავადმყოფობა ბრილ-სიმერსის
  Brill-symmers disease
 126. ავადმყოფობა ბრილ-ცინსერის
  Brill-zinsser disease
 127. ავადმყოფობა გოშეს Gaucher’s disease
 128. ავადმყოფობა დაუნის Dawn’s disease
 129. ავადმყოფობა დენდი-უოკერის
  Dandy-walker disease
 130. ავადმყოფობა დი გულიელმოს
  Di gulielhmo disease
 131. ავადმყოფობა ვაკეზის Vaquez disease
 132. ავადმყოფობა ვალდენსტრემის
  Wa ldenstrom disease
 133. ავადმყოფობა ვაქცინური Vaccine disease
 134. ავადმყოფობა ვერდნიგ-ჰოფმანის Werdnig-hoffmann disease
 135. ავადმყოფობა ვერლჰოფის
  Wehrlhof disease
 136. ავადმყოფობა ზღვის Sea sickness
 137. ავადმყოფობა კარიონის Karrion’s disease
 138. ავადმყოფობა კატის ნაფხაჭნის
  Cat scratch disease
 139. ავადმყოფობა კესონური Caisson disease
 140. ავადმყოფობა კიასანურის ტყის
  Kyassanur forest disease
 141. ავადმყოფობა კლაინფელტერის
  Kle infelter disease
 142. ავადმყოფობა კონტაგიოზური
  Contagious disease
 143. ავადმყოფობა კრისტმასის Christmas disease
 144. ავადმყოფობა კრონის Crohn’s disease
 145. ავადმყოფობა ლაიმის Lyme disease
 146. ავადმყოფობა მარკიაფავა-მიკელის Marchiafawa-mikeli’s disease
 147. ავადმყოფობა მარმარილოს Marble bones
 148. ავადმყოფობა მენიერის Meniere’s disease
 149. ავადმყოფობა მთის Mountain illness
 150. ავადმყოფობა მიელომური Myeloma
 151. ავადმყოფობა მიკულიჩის Mikulicz’s disease
 152. ავადმყოფობა მინამატას Minamata disease
 153. ავადმყოფობა პერიოდული
  Periodical illness
 154. ავადმყოფობა პეჯეტის Paget’s disease
 155. ავადმყოფობა პოტის Pott disease
 156. ავადმყოფობა რეინოს Raynaud’s disease
 157. ავადმყოფობა სეზარის Cezary disease
 158. ავადმყოფობა სიმაღლის High-altitude sickness
 159. ავადმყოფობა სიმონდსის Simmond’s disease
 160. ავადმყოფობა სტილის Still’s disease
 161. ავადმყოფობა სხივური Radiation sickness
 162. ავადმყოფობა ტაკაიასუს Takayasu’s disease
 163. ავადმყოფობა ტერნერის Terner’s syndrome
 164. ავადმყოფობა უიპლის Whipple’s disease
 165. ავადმყოფობა ფაბრის Fabri’s disease
 166. ავადმყოფობა ფანკონის Fankoni’s disease
 167. ავადმყოფობა ფონ ვილებრანდის
  Von willebrand’s disease
 168. ავადმყოფობა შაგასის Shagasi disease
 169. ავადმყოფობა შარდ-კენჭოვანი Urolithiasis
 170. ავადმყოფობა შრატის Serum disease
 171. ავადმყოფობა ცერებროვასკულური Cerebrovascular disease
 172. ავადმყოფობა ციტოსტატიკური
  Cytostatical disease
 173. ავადმყოფობა ჰანტინგტონის
  Huntington’s disease
 174. ავადმყოფობა ჰარტნაპის Hurtnup disease
 175. ავადმყოფობა ჰაშიმოტოს Hashimoto’s disease
 176. ავადმყოფობა ჰემოლიზური ახალშობილების Hemolytical illness of newborns
 177. ავადმყოფობა ჰემორაგიული ახალშობილების Hemorrhagical illness of newborns
 178. ავადმყოფობა ჰირშპრუნგის
  Hirschsprung’s disease
 179. ავადმყოფობები ადაპტაციური
  Adaptation diseases
 180. ავადმყოფობები ალიმენტური
  Alimentary diseases
 181. ავადმყოფობები აუტოიმუნური
  Autoimmune diseases
 182. ავადმყოფობები ბავშვთა Children’s diseases
 183. ავადმყოფობები დაგროვების
  Accumulation diseases
 184. ავადმყოფობები ეგზოტიკური
  Exotical diseases
 185. ავადმყოფობები ენდემური
  Endemic diseases
 186. ავადმყოფობები ენდოკრინული
  Endocrinic diseases
 187. ავადმყოფობები ეპიდემიური
  Epidemic diseases
 188. ავადმყოფობები ვენერული
  Venereal diseases
 189. ავადმყოფობები იატროგენული
  Iatrogenic diseases
 190. ავადმყოფობები ინვაზიური
  Invasive diseases
 191. ავადმყოფობები ინტერკურენტული Intercurrent diseases
 192. ავადმყოფობები ინფექციური
  Infectious diseases
 193. ავადმყოფობები მემკვიდრული
  Hereditary diseases
 194. ავადმყოფობები მიკოპლაზმური
  Mycoplasmic diseases
 195. ავადმყოფობები მოლეკულური
  Molecular diseases
 196. ავადმყოფობები ნერვული Neural diseases
 197. ავადმყოფობები ოპორტუნისტული Opportunistic diseases
 198. ავადმყოფობები პოლიეტიოლოგიური Polyetiological diseases
 199. ავადმყოფობები რესპირატორული Respiratory diseases
 200. ავადმყოფობები სისტემური
  Systemic diseases
 201. ავადმყოფობები სომატური
  Somatic diseases
 202. ავადმყოფობები ტრანსმისიული
  Transmissive diseases
 203. ავადმყოფობები ტროპიკული
  Tropical diseases
 204. ავადმყოფობები ფსიქიკური
  Psychical diseases
 205. ავადმყოფობები ქრომოსომული
  Chromosomal diseases
 206. ავადობა Sickness rate
 207. ავასკულური Avascular
 208. ავიადენოვირუსები Aviadenoviruses
 209. ავიდურობა Avidity
 210. ავიპოქსვირუსები Avipoxviruses
 211. ავირულენტური Non-virulent
 212. ავიტამინოზი Avitaminosis
 213. ავსტრალიური ანტიგენი Australian antigen
 214. ავტოანალიზატორი Autoanalyzer
 215. ავტოანტიგენები Autoantigens
 216. ავტოდიგესტია Autodigestion
 217. ავტოინვაზია Autoinvasion
 218. ავტოინფექცია Autoinfection
 219. ავტოკლავი Autoclave
 220. ავტოლიზი Autolysis
 221. ავტომატიზმი Automatism
 222. ავტოპლასტიკა Autoplastic
 223. ავტოსეროთერაპია Autoserotherapy
 224. ავტოსუგესტია Autosuggestion
 225. ავტოტრანსპლანტაცია Autotransplantation
 226. ავტოტრანსფუზია Autotransfusion
 227. ავტოქთონები Autochthons
 228. ავტოჰემოდილუცია Autohemodilution
 229. ავტოჰემოთერაპია Autohemotherapy
 230. აზბესტოზი Asbestosis
 231. აზოტემია Azotemy
 232. აზოტობაქტერი Azotobacter
 233. აზოტურია Azoturia
 234. აზროვნება Thinking (mentality)
 235. აზუროფილია Azurophily
 236. აზუროფილური გრანულები
  Azurophil granules
 237. ათერომა Atheroma
 238. ათეროსკლეროზი Atherosklerosis
 239. ათეტოზი Athetosis
 240. ათიმია Athymia
 241. ათირეოზისი Athyreosis
 242. ათლეტი Athlete
 243. ათრეფსია Athrepsis
 244. აირი „სი-ესი“ Cs gas
 245. აირი მაღაროების Fire-dump
 246. აირი ნერვული Nerve gas
 247. აირი ცრემლმდენი Tear gas
 248. აიროვანი განგრენა Gas gangrene
 249. აიქმოფობია Aichmophobia
 250. აკალკულია Acalculia
 251. აკანთამებიაზი Acanthamebiasis
 252. აკანთოციტი Acanthocyte
 253. აკანთოციტოზი Acanthocytosis
 254. აკარიაზი Acariasis
 255. აკარიციდები Akaricides
 256. აკაროდერმატიტი Acarodermatitis
 257. აკაროფობია Acarophobia
 258. აკატალაზია Acatalasia
 259. აკინეზია Akinesia
 260. აკლაზია Aclasis
 261. აკლიმატიზაცია Acclimation
 262. აკმე Acme
 263. აკნე Acne
 264. აკომოდაცია Accomodation
 265. აკროანესთეზია Acroanesthesia
 266. აკროასფიქსია Acroasphyxia
 267. აკროდერმატიტი Acrodermatitis
 268. აკრომეგალია Acromegaly
 269. აკროპარესთეზია Acroparaesthesia
 270. აკროსომა Acrosoma
 271. აკროტიზმი Acrotism
 272. აკროცეფალია Acrocephaly
 273. აკროციანოზი Acrocyanosis
 274. აკროჰიდროზი Acrohidrosis
 275. აკუპრესურა Acupressure
 276. აკუპუნქტურა Acupuncture
 277. ალაკრიმია Alacrima
 278. ალალია Alaly
 279. ალანტოისი Allantois
 280. ალასტრიმი Alastrim
 281. ალბინიზმი Albinism
 282. ალბუმინურია Albuminuria
 283. ალგია Algia
 284. ალგიდური Algid
 285. ალგოლაგნია Algolagnia
 286. ალგორითმი Algorythm
 287. ალდოსტერონი Aldosterone
 288. ალეიკია Aleukia
 289. ალერგენი Allergen
 290. ალერგია Allergy
 291. ალექსია Alexy
 292. ალვეოლა Alveolus
 293. ალვეოლიტი Alveolitis
 294. ალვეოლოტომია Alveolotomy
 295. ალვეოლურ-კაპილარული ბარიერი Alveolo-capillary barier
 296. ალთეა Marsh mallow
 297. ალიმენტური Alimentary
 298. ალიმენტურ-ტოქსიკური ალეიკია Alimentary-toxic aleukia
 299. ალიმფოციტოზი Alymphocytosis
 300. ალკალემია Alkalaemia
 301. ალკალოზი Alcalosis
 302. ალკალოიდები Alcaloids
 303. ალკაპტონურია Alcaptonuria
 304. ალკოჰოლიზმი Alcoholism
 305. ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია
  Alcohol intoxication
 306. ალკოჰოლური სასმელებისადმი ავადმყოფური ლტოლვა Abnormal aspiration to alcohol
 307. ალოგიზმი Allogism
 308. ალოდიპლოიდი Allodiploid
 309. ალოე Aloe
 310. ალოესთეზია Alloesthesy
 311. ალომეტრია Allometry
 312. ალოპეცია Alopecia
 313. ალოპლასტიკა Alloplasty
 314. ალორითმია Allorhythmia
 315. ალოსომა Allosome
 316. ალოტრანსპლანტატი Allotransplantate
 317. ალოტრანსპლანტაცია
  Allotransplantation (allografting)
 318. ალოტრიოფაგია Allotriophagia
 319. ალტერაცია Alteration
 320. ალფაფეტოპროტეინი Alfafetoprotein
 321. ალფაჰერპესვირუსები Alphaherpesviruses
 322. ამავროზი Amaurosis
 323. ამანიტოტოქსინი Amanitotoxin
 324. ამბიდექსტრია Ambidextry
 325. ამბივალენტურობა Ambivalention
 326. ამბლიოპია Amblyopia
 327. ამბროზია Ambrosia
 328. ამბულატორია Dispensary
 329. ამებები Ameba
 330. ამებიაზი Amoebiasis
 331. ამებით გამოწვეული დისენტერია Disentery caused by amoeba
 332. ამებომა Amoeboma
 333. ამებოციდები Amebocides
 334. ამელია Amelia
 335. ამელობლასტი Ameloblast
 336. ამელობლასტომა Ameloblastoma
 337. ამელოგენეზი Amelogenesis
 338. ამენომანია Amoenomania
 339. ამენორეა Amenorrhea
 340. ამენცია Amentia
 341. ამეტროპია Ametropy
 342. ამიგდალიტი Amygdalitis
 343. ამილოიდი Amyloid
 344. ამილოიდოზი Amyloidosis
 345. ამიმია Amimia
 346. ამინმჟავები Amino acids
 347. ამინმჟავები ძირითადი Essential amino acids
 348. ამინოგლიკოზიდები Aminoglycosides
 349. ამიოტროფია Amyotrophy
 350. ამიტოზი Amitosis
 351. ამიქსორეა Amyxorrhea
 352. ამნეზია Amnesia
 353. ამნიონი Amniom
 354. ამნიონური სითხე Amniotic
 355. ამნიოცენტეზი Amniocentesis
 356. ამოიღეთ ანალიზისათვის აუცილებელი რაოდენობის ნიმუშის მასა და გამოიკვლიეთ თქვენი ჩვეული მეთოდ(ებ)ით
  Withdraw your normal sample volume and test by your routine method(s)
 357. ამოკი Amok
 358. ამპელოთერაპია Ampelotherapy
 359. ამპლიფიკაცია Amplification
 360. ამპულა Ampule
 361. ამპუტაცია Amputation
 362. ამფიართროზი Amphiarthrosis
 363. ამფიბოლური Amphibolar
 364. ამფიკარიონი Amphikaryon
 365. ამფიტრიქები Amphitriches
 366. ამფოტერიცინი Amphotericin
 367. ამფოტონია Amphotonia
 368. ამწევი Elevator
 369. ანაბოლიზმი Anabolism
 370. ანადრენალიზმი Anadrenalism
 371. ანაერობები Anaerobes
 372. ანაეროსტატი Anaerostat
 373. ანავაქცინა Anavaccine
 374. ანალგეზია Analgesia
 375. ანალგეტიკები Analgesics
 376. ანალიზი Analysis
 377. ანალოგი Analogue
 378. ანალური Anal
 379. ანამნეზი Anamnesis
 380. ანანასი Pineapples
 381. ანაპლაზია Anaplasy
 382. ანართრია Anarthria
 383. ანასარკა Anasarca
 384. ანასტომოზი Anastomosis
 385. ანატომია Anatomy
 386. ანატომიური თეატრი Anatomic theatre
 387. ანატოქსინი Anatoxin
 388. ანაფილაქსია Anaphilaxis
 389. ანაფილაქტოგენი Anaphylactogen
 390. ანაციდიტასი Anaciditas
 391. ანგიექტაზია Angiectasy
 392. ანგიექტოპია Angiectopy
 393. ანგინა Angina
 394. ანგიობლასტომა Angioblastoma
 395. ანგიოგრაფია Angiography
 396. ანგიოდისპლაზია Angiodysplasia
 397. ანგიოედემა Angioedema
 398. ანგიოკარდიოგრამა Angiocardiogramm
 399. ანგიოლეიომიოსარკომა Angioleiomyosarcoma
 400. ანგიოლიპომა Angiolipoma
 401. ანგიომა Angioma
 402. ანგიომალაცია Angiomalacia
 403. ანგიომატოზი Angiomatosis
 404. ანგიოპარეზი Angioparesis
 405. ანგიოსკლეროზი Angiosclerosis
 406. ანგიოტროფონევროზი Angiotrophoneurosis
 407. ანდრობლასტომა Androblastoma
 408. ანდროგენები Androgenes
 409. ანდროგენეზი Androgenesis
 410. ანდროგინია Androgynia
 411. ანდროფობია Androphoby
 412. ანევრიზმა Aneurysm
 413. ანემია Anemia
 414. ანემია აპლასტიკური Aplastic anemia
 415. ანემია ნამგლისებრუჯრედოვანი Sickle-cell anemia
 416. ანემია პოსტჰემორაგიული Posthemorragic anemia
 417. ანემია ფანკონის Anemia fanconi
 418. ანემია ჰემოლიზური Hemolytic anemia
 419. ანერგია Anergy
 420. ანერითროპლაზია Anerythroplasia
 421. ანესთეზია Anesthesia
 422. ანესთეზიოლოგია Anesthesiology
 423. ანეუპლოიდია Aneuploidy
 424. ანთება Inflammation
 425. ანთრაკოზი Anthracosis
 426. ანთრაქსი Anthrax
 427. ანთროპოგენური Anthropogenic
 428. ანთროპოზოონოზები Anthropozoonoses
 429. ანთროპოლოგია Anthropology
 430. ანთროპომეტრია Anthropometry
 431. ანთროპომორფიზმი Anthropomorphism
 432. ანთროპონოზები Anthroponoses
 433. ანთროპოფაგია Anthropophagy
 434. ანიზორეფლექსია Anisoreflexia
 435. ანიზოქრომია Anisochromy
 436. ანიზოციტოზი Anisocytosis
 437. ანილინი Aniline
 438. ანირიდია Aniridy
 439. ანკილოზი Ankylosis
 440. ანკილოსტომოზი Ankylostomiasis
 441. ანოვარია Anovaria
 442. ანოვულატური Anovulatory
 443. ანოვულაცია Anovulation
 444. ანოზოგნოზია Anosognosy
 445. ანომალია Anomaly
 446. ანორექსია Anorexia
 447. ანორქია Anorchy
 448. ანოსმია Anosmy
 449. ანოფელესი Anopheles
 450. ანოქსემია Anoxemia
 451. ანოქსია Anoxia
 452. ანტაბუს-ალკოჰოლური რეაქცია
  Antabuse-alcohol reaction
 453. ანტაბუსოთერაპია Antabuse-therapy
 454. ანტაგონიზმი Antagonism
 455. ანტენატალური Antenatal
 456. ანტიანდროგენები Antiandrogens
 457. ანტიბიოტიკები Antibiotics
 458. ანტიბიოტიკოგრამა Antibioticogram
 459. ანტიბიოტიკოთერაპია Antibioticotherapy
 460. ანტიბიოტიკოპროფილაქტიკა Antibioticoprophylaxis
 461. ანტიბიოტიკორეზისტენტობა Antibioticoresistancy
 462. ანტიბლასტიკა Antiblastics
 463. ანტიგენ-დიაგნოსტიკუმი Antigen-diagnosticum
 464. ანტიგენემია Antigenemy
 465. ანტიგენი Antigen
 466. ანტიგენის გამოცალკავების პროცედურები Antigen-capture procedures
 467. ანტიგენ-წარმდგენი უჯრედები
  Antigen- presenting cells
 468. ანტიდეპრესანტები Antidepressants
 469. ანტიდიურეზი Antidiuresis
 470. ანტიდოტები Antidotes
 471. ანტიდრომი Antidrome
 472. ანტიესტროგენები Antiestrogenes
 473. ანტივენინი Antivenin
 474. ანტიკოაგულანტი Anticoagulant
 475. ანტილიმფოციტური შრატი Antilymphocytic
 476. ანტიმიკრობული მგრძნობელობა Antimicrobial susceptibility
 477. ანტიმიკრობული საშუალებები
  Antimicrobial means
 478. ანტიმიკრობული სპექტრი
  Antimicrobic spectrum
 479. ანტიმიტოზური ნივთიერებები
  Antimitotic substances
 480. ანტიმუტაგენი Antimutagen
 481. ანტიოქსიდანტები Antioxidants
 482. ანტიპერისტალტიკა Antiperistaltics
 483. ანტიპირეტიკები Antipyretics
 484. ანტირაბიული აცრები Antirabic inoculations
 485. ანტირაბიული ვაქცინა Antirabic vaccine
 486. ანტირაბიული შრატი Antirabic serum
 487. ანტისეფტიკა Antisepsis
 488. ანტისეფტიკები Antiseptics
 489. ანტისხეული Antibody
 490. ანტიტოქსინი Antitoxin
 491. ანტიციპაცია Anticipation
 492. ანტიჰემოფილური გლობულინი
  Antihemophilic globulin
 493. ანტიჰომოტოქსიკური მედიცინა Antihomotoxical medicine
 494. ანურია Anuria
 495. ანუსი Anus
 496. ანჰიდრემია Anhydremia
 497. ანჰიდროზი Anhydrosis
 498. აორტა Aorta
 499. აორტის კოარქტაცია Aortal coarctation
 500. აორტის შუა გარსის ანთება
  Lnftamation of middle layer of aorta
 501. აპათია Apathy
 502. აპენდექტომია Appendectomy
 503. აპენდიქსი Appendix
 504. აპენდიციტი Appendicitis
 505. აპითერაპია Apitherapy
 506. აპიკალური Apical
 507. აპიროგენული წყალი Apirogenic
 508. აპლაზია Aplasy
 509. აპლიკაცია Application
 510. აპნოე Apnoea
 511. აპოკრინული ჯირკვლები Apocrinal glandulas
 512. აპონევროზი Aponeurosis
 513. აპოპლექსია Apoplexy
 514. აპოპტოზი Apoptosis
 515. აპოსტერიორი Aposteriori
 516. აპოფიზი Apophysis
 517. აპრაქსია Apraxia
 518. აპრიორი Apriori
 519. აპუდომა Apudoma
 520. არ გამოიყენება ადამიანებში
  Not for human use
 521. არ შეესაბამება Not applicable
 522. არაგახსნადი Unopenable
 523. არათანაბარი Unequal
 524. არათანაფარდობა Disproportion
 525. არამდგრადი Unstable
 526. არამჟავიანობა Absence of acidity
 527. არაორგანული მასალის სხეულში ჩანაცვლება Change ofqanic wilh nonorganic materials in body
 528. არაქმედითი Lnactive
 529. არაქნიდიზმი Arachnidism
 530. არაქნოდაქტილია Arachnodactily
 531. არაქნოენტომოლოგია Arachnoentomology
 532. არაქნოიდიტი Arachnoiditis
 533. არაქნონოზები Arachnonosis
 534. არაშხამოვანი Non-toxic
 535. არაშხამოვანი Non-virulent, non poisonous
 536. არბოვირუსები Arboviruses
 537. არგინინი Arginine
 538. არგირია Argyria
 539. არგირიზმი Argyrism
 540. არენავირუსები Arenaviruses
 541. არენია Arenia
 542. ართრალგია Arthralgia
 543. ართრიტი Arthritis
 544. ართროზი Arthrosis
 545. არითმია Arrhythmia
 546. არითმია მოციმციმე Arrhythmia perpetual
 547. არითმია სინუსური Sinus arrhythmia
 548. არითმომანია Arrhythmomania
 549. არსებული მდგ. Existing situation
 550. არტერიები Arteria
 551. არტერიოლა Arteriole
 552. არტერიოსკლეროზი Arterioisclerosis
 553. არტეფაქტი Artefact
 554. არტიკულაცია Articulation
 555. არქებაქტერიები Archebacteria
 556. არყი Birch
 557. ასენიზაცია Sanitation
 558. ასეფტიკა Asepsis
 559. ასთენია Astheny
 560. ასთენიკი Asthenic
 561. ასთენოპია Astenopy
 562. ასთენოსპერმია Asthenospermy
 563. ასთმა Asthma
 564. ასთმა ბრონქული Bronchial asthma
 565. ასთმური მდგომარეობა Asthmatic state
 566. ასიმილაცია Assimilation
 567. ასისტოლა Asystole
 568. ასკარიდა Ascaris
 569. ასკარიდოზი Ascaridosis
 570. ასკომიცეტები Ascomycetes
 571. ასპერგილოზი Aspergilosis
 572. ასპერმია Aspermy
 573. ასპირაცია Aspiration
 574. ასპლენიზმი Asplenism
 575. ასტერნული ნეკნი Asternal
 576. ასტიგმატიზმი Astigmatism
 577. ასტრობლასტი Astroblast
 578. ასტროვირუსები Astroviruses
 579. ასტროციტი Astrocyte
 580. ასფიქსია Asphyxia
 581. ასციტი Ascites
 582. ატავიზმი Atavism
 583. ატაქსია Ataxia
 584. ატელექტაზი Atelectasis
 585. ატენუაცია Attenuation
 586. ატიპიზმი Atypism
 587. ატლანტი Atlas
 588. ატლასი, კისრის პირველი მასალა
  Atlas, first cervical vertebrae
 589. ატმის ზეთი Peach oil
 590. ატოკია Atoky
 591. ატომური აბსორბცია Atomic absorption
 592. ატოპიური Atopy
 593. ატოპიური დერმატიტი Atopic dermatitis
 594. ატრაქტანტები Attractants
 595. ატრაქცია Attraction
 596. ატრეზია Atresy
 597. ატრიოვენტრიკულური Atrioventricular
 598. ატრიქოზი Atrichosis
 599. ატროფია Atrophy
 600. აუდიოგრამა Audiogramm
 601. აუდიოლოგია Audiology
 602. აუდიომეტრია Audiometry
 603. აურა Aura
 604. აუსკულტაცია Auscultation
 605. აუტიზმი Autism
 606. აუტოაგრესია Autoagression
 607. აუტოეროტიზმი Autoerotism
 608. აუტოვაქცინა Autovaccine
 609. აუტოიმუნიზაცია Autoimunization
 610. აუტოიმუნური რეაქციები
  Autoimmune reactions
 611. აუტოინფექცია Autoinfection
 612. აუტოკრინული Autocrine
 613. აუტოლიზი Autolysis
 614. აუტოსომა Autosome
 615. აუტოსომურ-დომინანტური დამემკვიდრება Autosome-dominant inheritation
 616. აუტოსომურ-რეცესიული დამემკვიდრება Autosome-recessive inheritance
 617. აუტოსუგესტია Autosuggestion
 618. აუტოტრანსპლანტატი Autograft
 619. აუტოტრანსპლანტაცია Autotransplantation
 620. აუტოტროფები Autrophes
 621. აუტოქთონური მიკროორგანიზმები Autochthonic microorganisms
 622. აუტოჰემოთერაპია Autohemotherapy
 623. აფაგია Aphagia
 624. აფაზია Aphasy
 625. აფაკია Aphakia
 626. აფებრილური Afebrile
 627. აფერენტული Afferent
 628. აფექტაცია Affectation
 629. აფექტი Affect
 630. აფექცია Affection
 631. აფთები Aphthae
 632. აფიბრინოგენემია Afibrinogenemia
 633. აფინურობა Affinity
 634. აფიციდები Afficides
 635. აფლატოქსინი Aflatoxin
 636. აფონია Aphony
 637. აფრენია Aphrenia
 638. აფროდიზია Aphrodisia
 639. აქალაზია Achalasia
 640. აქილია Achily
 641. აქონდროპლაზია Achondroplasy
 642. აქსელერაცია Acceleration
 643. აქსონი Axon
 644. აქსოპლაზმა Axoplasm
 645. აქტინი Actin
 646. აქტინობაცილა Actinobacillus
 647. აქტინოთერაპია Actinotherapy
 648. აქტინომიკოზი Actinomycosis
 649. აქტინომიკომა Actinomycoma
 650. აქტინომიცეტები Actinomycetes
 651. აქტინომიცინები Actinomycines
 652. აქტიური ტრანსპორტი Active transport
 653. აქტომიოზინი Actomyosin
 654. აქცესორული Accessory
 655. აქციდენტური Accidental
 656. აღდგენილი Restored
 657. აღდგენილი ოქრო Rerovered gold
 658. აღმავალი აორტა Ascending aorta
 659. აღმგზნები Stimulant
 660. აღმგზნები საშუალება Stimulant
 661. აღწარმოება,აღდგენა Reproduction
 662. აჩქარება Accelerate
 663. აჩქარებული გულისცემა Fast,heartbeat
 664. აცეტონემია Acetonemia
 665. აცეტონი Acetone
 666. აცეტონურია Acetonury
 667. აციდოზი Acidosis
 668. აცინეტობაქტერი Acinetobacter
 669. აცრა Inoculation
 670. ახალგაზრდობა Youth
 671. ახალშობილი Neonate
 672. ბაბეშ-ერნსტის მარცვლები
  Babes-ernst granules
 673. ბაბეშიოზი Babesiosis
 674. ბაბეშ-ნეგრის სხეულაკები Rods of babesh-negri
 675. ბაგასოზი Bagassosis
 676. ბაგე Lip
 677. ბადექონი Epiploon
 678. ბადინგი Budding
 679. ბადურა Retina
 680. ბავშვები Children
 681. ბავშვთა ექიმი Children doctor
 682. ბაზალიომა Basalioma
 683. ბაზალური მემბრანა Basal membrane
 684. ბაზიდიოსპორები Basidiospores
 685. ბაზოფილი Basophil
 686. ბაზოფილია Basophilia
 687. ბათოფობია Bathophobia
 688. ბაკულოვირუსები Baculoviruses
 689. ბალანოპოსთიტი Balanoposthitis
 690. ბალანორაგია Balanorrhagia
 691. ბალანორეა Balanorrhea
 692. ბალანტიდიაზი Balantidiasis
 693. ბალანტიდიუმი Balantidium
 694. ბალზამები Balsams
 695. ბალზამირება Embalm
 696. ბალიზმი Ballismus
 697. ბალიში Pillow
 698. ბალნეოლოგია Balneology
 699. ბანდაჟი Bandage
 700. ბარამბო Lemon
 701. ბარბიტურიზმი Barbiturism
 702. ბართოლინიტი Bartholinitis
 703. ბარიდინია Barydinia
 704. ბარითიმია Barythymia
 705. ბარის სხეულაკი Barr’s body
 706. ბაროთერაპია Barotherapy
 707. ბაროკამერა Barocamera
 708. ბარორეცეპტორები Baroreceptores
 709. ბაროტოლერანტული ბაქტერიები Barotolerant bacteria
 710. ბარტონელოზი Bartonellosis
 711. ბაქტერიამტარებლობა Bacteria-carrier
 712. ბაქტერიები Bacteria
 713. ბაქტერიების ანტიგენები Bacterial antigens
 714. ბაქტერიების ინვოლუციური ფორმები Involution forms of bacteria
 715. ბაქტერიემია Bacteremia
 716. ბაქტერიოლიზი Bacteriolysis
 717. ბაქტერიოლიზინები Bacteriolysins
 718. ბაქტერიოლოგია Bacteriology
 719. ბაქტერიოლოგიური იარაღი
  Bacteriological weapon
 720. ბაქტერიოსტაზი Bacteriostasis
 721. ბაქტერიოსტატიკური მოქმედება Bacteriostatic action
 722. ბაქტერიოფაგები Bacteriophages
 723. ბაქტერიოფაგის ლიზის ტესტი Bacteriophage lysis test
 724. ბაქტერიოცინები Bacteriocines
 725. ბაქტერიოცინოგენოვარი Bacteriocinogenovar
 726. ბაქტერიოცინოვარი Bacteriocinovar
 727. ბაქტერიურია Bacteriuria
 728. ბაქტერიციდები Bactericides
 729. ბაქტერიციდული მოქმედება Bactericidal action
 730. ბაქტეროიდები Bacteroides
 731. ბაღლინჯო Bug
 732. ბაღლინჯოები Bugs
 733. ბაცილა Bacillus
 734. ბებრული კანი Old-like skin
 735. ბედნიერი Happy
 736. ბეზოარი Bezoar
 737. ბეზრედკას მეთოდი Bezredka’s method
 738. ბელადონა Belladonna
 739. ბენზპირენი Benzpyrene
 740. ბენიგნიტეტი Beningnitetis
 741. ბენს-ჯონსის ცილა Bence-jones albumen
 742. ბერი-ბერი Beriberi
 743. ბერილიოზი Berylliosis
 744. ბერკიტის ლიმფომა Burkitt’s lymphoma
 745. ბერძნული კაკალი Greek nut
 746. ბეტა-ლაქტამაზები Beta-lactamases
 747. ბეტა-ლაქტამები Beta-lactam
 748. ბეტაჰერპესვირუსები Betaherpesviruses
 749. ბეჯელი Bejel
 750. ბიკლონური სიმსივნეები Biclonal tumors
 751. ბილატერალური Bilateral
 752. ბილიარული Biliar
 753. ბილირუბინი Bilirubin
 754. ბიმანუალური Bimanual
 755. ბინარული Binary
 756. ბინაურული Binaural
 757. ბინოკულარული Binocular
 758. ბინუკლეარი Binuclear
 759. ბიოგენური ელემენტები Biogenic elements
 760. ბიოდოზა Biodose
 761. ბიოეთიკა Bioethics
 762. ბიოლინები Biolins
 763. ბიოლოგია Biology
 764. ბიოლოგია განვითარების Developmental biology
 765. ბიოლოგია კოსმოსური Space biology
 766. ბიოლოგია მოლეკულური Molecular biology
 767. ბიოლოგია პოპულაციური Population biology
 768. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები Biologically active substancies
 769. ბიოლოგიური იარაღი Biological weapon
 770. ბიოლოგიური მეთოდი Biological method
 771. ბიოლოგიური ნივთიერების კატეგორია Biological substance category
 772. ბიოლოგიური სიკვდილი Biological death
 773. ბიოლოგიური სინჯი Biological test
 774. ბიოლუმინესცენცია Bioluminescence
 775. ბიომასა Biomass
 776. ბიომედიცინა Biomedicine
 777. ბიომეტრია Biometry
 778. ბიომფალარია Biomphalary
 779. ბიოპოლიმერები Biopolymers
 780. ბიოპრეპარატები Biopreparatations
 781. ბიოპტატი Bioptate
 782. ბიორითმი Biorhythm
 783. ბიოსინთეზი Biosynthesis
 784. ბიოსფერო Biosphere
 785. ბიოტერორიზმი Bioterrorism
 786. ბიოტექნოლოგია Biotechnology
 787. ბიოტოქსინები Biotoxins
 788. ბიოფიზიკა Biophysics
 789. ბიოფილტრი Biofi lter
 790. ბიოფსია Biopsy
 791. ბიოქიმია Biochemistry
 792. ბიოქიმიური ანაპლაზია Biochemical anaplasy
 793. ბიოცენოზი Biocenosis
 794. ბიოციდი Biocids
 795. ბიოჰელმინთები Biohelminthes
 796. ბირთვაკი Nucleolus
 797. ბირთვი Nucleus
 798. ბისექსუალი Bisexual
 799. ბისინოზი Bissinosis
 800. ბისმუთოზი Bismuthosis
 801. ბიფიდობაქტერიები Bifi dobacteria
 802. ბიფიდოფაქტორი Bifi dofactor
 803. ბიფიდოფლორა Bifidoflora
 804. ბიფურკაცია Bifurcation
 805. ბიჭი, ბავშვი Boy
 806. ბიჰევიორიზმი Behavio(u)rism
 807. ბლასტემია Blastemy
 808. ბლასტომიკოზები Blastomycoses
 809. ბლასტომოგენური მოქმედება Blastomogenic action
 810. ბლასტოცისტა Blastocystis
 811. ბლასტ-ტრანსფორმაცია Blast-transformation
 812. ბლასტულა Blastula
 813. ბლასტური კრიზი Blast crisis
 814. ბლასტური უჯრედები Blast cells
 815. ბლენორაგია Blennorrhagia
 816. ბლენორეა Blennorrhea
 817. ბლეფარიზმი Blepharism
 818. ბლეფარიტი Blepharitis
 819. ბლეფაროპტოზი Blepharoptosis
 820. ბლოკადა Block
 821. ბოდვა Delirium (ravings)
 822. ბოლქვი Bulb
 823. ბოლქვი, ბორცვი Bulb, hill
 824. ბონიფიკაცია Bonifi cation
 825. ბორელიები Borrelia
 826. ბორელიოზი Borreliosis
 827. ბოტულიზმის კლოსტრიდია Botulism’s clostridium
 828. ბოქსი Box
 829. ბოჭკოვანი ქსოვილის სიმსივნე Fibre tumor
 830. ბრადიკარდია Bradycardia
 831. ბრადიკინეზია Bradykinesia
 832. ბრადილალია Bradylalia
 833. ბრადიპეპსია Bradypepsia
 834. ბრადიპნოე Bradypnoea
 835. ბრადიფრაზია Bradyphrasia
 836. ბრადიფსიქია Bradypsychia
 837. ბრანჰამელები Branchaemella
 838. ბრაქიდაქტილია Brachydactily
 839. ბრაქიმორფული Brachymorphal
 840. ბრაქისპონდილია Brachyspondily
 841. ბრაქიცეფალია Brachycephalia
 842. ბრბო Crowd, okhlos
 843. ბრმა ნაწლავი Caecum
 844. ბრმა, ბრმა ნაწლავი Blind, blind gut
 845. ბროლი Lens
 846. ბრომელაინი Bromelain
 847. ბრომიდროზი Bromidrosis
 848. ბრომიზმი Bromism
 849. ბრონქი Bronchus
 850. ბრონქიოლა Bronchiole
 851. ბრონქიოლიტი Bronchiolitis
 852. ბრონქიტი Bronchitis
 853. ბრონქობლენორეა Bronchoblennorrhe
 854. ბრონქოგრაფია Bronchography
 855. ბრონქოექტაზია Bronchoectas
 856. ბრონქომიკოზი Bronchomycosis
 857. ბრონქოსკოპია Bronchoscopy
 858. ბრონქოსპაზმი Bronchospasm
 859. ბრონქოსტენოზი Bronchostenosis
 860. ბრტყელტერფიანობა Flat-foot
 861. ბრუქსიზმი Bruxism
 862. ბრუცელინი Brucellin
 863. ბრუცელოზი Brucellosis
 864. ბუბონი Bubon
 865. ბუზები Flies
 866. ბუზი Fly
 867. ბუზი ცეცე Tsetse fly
 868. ბულბური Bulbar
 869. ბულიმია Bulimia
 870. ბულოზური Bullosus
 871. ბუნებას აქებენ Nature is praised
 872. ბუნებრივი კილერები Natural killers
 873. ბუნიავირუსები Bunyaviruses
 874. ბუჟი Bougie
 875. ბურკჰოლდერიები Burkholderia
 876. ბურსა Bursa
 877. ბურსიტი Bursitis
 878. ბუფერები Buffers
 879. ბუშტი Baloon, buble
 880. ბუშტი Bladder
 881. ბუშტოვანი ნამქერი Hydatidiform mole (hydatid mole, vesicular mole)
 882. გააქტივებული ნახშირი Active charcoal
 883. გაგლეჯილი ჭრილობა Tearing wound
 884. გადა Trans
 885. გადაგვარება Degeneration
 886. გადავიწყება Forget
 887. გადამტანები Vectors
 888. გადამტანები მექანიკური Mechanical carriers
 889. გადამტანები სპეციფიკური Specific carriers
 890. გადანაცვლება Move, shift
 891. გადასვლა, გადაადგილება Migration
 892. გადასხმა Transfusion
 893. გადახრილი, არაზომიერი Abnormal, excentric
 894. გადახურება Overheat
 895. გავა Sacrum
 896. გაკვეთა Dissection
 897. გაკვეთისადმი შეუთავსებელი Person who cannot be operated inoperable
 898. გალაქტოზემია Galactosemia
 899. გალაქტოცელე Galactocele
 900. გალენის პრეპარატები Galenicals
 901. გალვანიზაცია Galvanisation
 902. გალვანოთერაპია Galvanotherapyu
 903. გალვანოპუნქტურა Galvanopuncture
 904. გამა-გამოსხივება Gamma-ray
 905. გამაგლობულინი Gammaglobulin
 906. გამაგრება Strengthen
 907. გამამდიდრებელი საკვები ნიადაგი Enrichment media
 908. გამაჰერპესვირუსები Gamaherpesviruses
 909. გამბრინიზმი Gambrinism
 910. გამბუზია Gambusia
 911. გამეტები Gametes
 912. გამეტოგენეზი Gametogenesis
 913. გამეტოციტები Gametocytes
 914. გამოიკვლიეთ ამების ანტისხეულებზე Examine for amoeba antibodies
 915. გამოიკვლიეთ ექინოკოკის ანტისხეულებზე Examine for hydatid antibodies
 916. გამოიკვლიეთ პარაზიტები გიემსის ლაქაზე სისხლის თხელ ფირფიტაზე Examine for parasites in this giemsa stained thin blood film
 917. გამოიკვლიეთ სტრონგილოიდების ანტისხეულებზე Examine for strongyloides antibodies
 918. გამოიკვლიეთ ტოქსოკარას ანტისხეულებზე Examine for toxocara antibodies
 919. გამოიკვლიეთ ტრიპანოსომა კრუზის ანტისხეულებზე Examine for trypanosoma cruzi antibodies
 920. გამოიკვლიეთ შისტოსომების ანტისხეულებზე Examine for schistosoma antibodies
 921. გამოიყენება მხოლოდ ცხოველებში Animal use only
 922. გამოკვირტვა Budding
 923. გამონადენი Discharge
 924. გამონახარში Decoction
 925. გამონები Gamones
 926. გამოსხივება, დასხივება Radiation
 927. გამოყენებებს შორის, დააბრუნეთ მრავალდოზიანი ფლაკონი რეკომენდებულ შენახვის პირობებში, მრავალდოზიანი ფლაკონის რეკომენდირებულ შენახვის პირობებში, 2°C-დან 8°C-მდე ტემპერატურაზე Between uses, return the multi-dose vial to the recommended storage conditions, between 2°c to 8°c
 928. გამოცოცხლება Vivification
 929. გამოწვლილვა Extraction
 930. გამოხდა Destil
 931. გამოხდილი წყალი Destilled water
 932. გამოჯანრთელება Recovery
 933. გამხვრეტი Perforating
 934. გამხვრეტი არტერია Perforating artery
 935. გამხვრეტი წყლული Perforating ulcer
 936. გამხსნელი Soluteable or soluting material
 937. გამხსნელი დანამატები Solvents ad
 938. გამხსნელი, საფაღარათო Laxative
 939. განაყოფიერება Fertilisation
 940. განაყოფიერება საშვილოსნოსშიგა Intrauterine insemination
 941. განაყოფიერება ხელოვნური Artificial insemination
 942. განაწილების ნომერი Distribution number
 943. განგლიები Ganglia
 944. განგრენა Gangrene
 945. განგრენა აიროვანი Gas gangrene
 946. განგრენა ჰოსპიტალური Hospital gangrene
 947. განვითარების მანკები Defects of development
 948. განზავება Dilute
 949. განთესვა Dissemination
 950. განიერი სოლიტერი Fish tapeworm
 951. განივი მორჩი Transverse process
 952. განმეორებით გაკვეთა Resection
 953. განმეორებით დათვალიერება, გადახედვა Revision
 954. განმეორებით დასნევანება Reinfection
 955. განსაკუთრებით საშიში ინფექციები Particularly dangerous infections
 956. განსხვავებული Different
 957. განსხვავებული მაჯისცემა Different pulse
 958. განუკურნებადი Lncureable
 959. განუყოფელი Indivisible
 960. გარგოილიზმი Gargoylism
 961. გარდაქმნა Transformation
 962. გარდნერელები Gardnerella
 963. გარეგანი ხმარებისათვის For outer usage
 964. გართულებები ნაწლავებში Problems in intestines
 965. გასტერილება Sterilization
 966. გასტრასთენია Gastrasthenia
 967. გასტრექტაზია Gasrtectasy
 968. გასტრიტი Gastritis
 969. გასტროდუოდენოსტომია Gastroduodenostomy
 970. გასტროენტერიტი Gastroenteritis
 971. გასტროენტეროკოლიტი Ganstroenterocolitis
 972. გასტროენტეროლოგია Gastroenterology
 973. გასტრომიქსორეა Gastromyxorrhoea
 974. გასტროპექსია Gastropexy
 975. გასტროპტოზი Gastroptosis
 976. გასტრორაგია Gastrorrhagia
 977. გასტროსკოპია Gastroscopy
 978. გასტროსტომია Gastrostomy
 979. გასტროტროპიზმი Gastrotropism
 980. გასტროცელე Gastrocele
 981. გასტრულა Gastrula
 982. გასტრულაცია Gastrulation
 983. გასუფთავებული Purified
 984. გაუტკივარება Anesthetization
 985. გაფანტული სკლეროზი Multiple sclerosis
 986. გაფართოება Dilation
 987. გაფართოება To dilate, widen
 988. გაფილტვრა Filtration
 989. გაყოფა Division
 990. გაწმენდილი Cleaned
 991. გაწოვის პერიოდი Withdrawal period
 992. გახსენება Anamnesis
 993. გახსნა, გაკვეთა Operation, opening, dissection
 994. გაჯანსაღება Recovery
 995. გემოვნება Taste
 996. გემოს გასინჯვა Degustation
 997. გენეალოგია Genealogy
 998. გენების კონვერსია Gene’s conversion
 999. გენეზი Genesis
 1000. გენერალიზაცია Generalization
 1001. გენერაცია Progeny
 1002. გენერაციული ორგანოები Generative organs
 1003. გენეტიკა Genetics
 1004. გენეტიკური ინჟინერია Genetic engineering
 1005. გენეტიკური კოდი Genetic code
 1006. გენეტიკური რუკა Genetic map
 1007. გენი Gene
 1008. გენი-რეგულატორი Gene-regulator
 1009. გენიტალური პათოგენები Genital pathogens
 1010. გენოთერაპია Genotherapy
 1011. გენომი Genome
 1012. გენომური მუტაციები Genomic mutations
 1013. გენოტიპი Genotype
 1014. გენოტოქსიკური კანცეროგენები Genotoxical carcinogenes
 1015. გენოციდი Genocide
 1016. გენუინური Genuine
 1017. გენური ინჟინერია Gene engineering
 1018. გეოპათოგენური ზონა Geopathogenic zone
 1019. გეოფაგია Geophagia
 1020. გეოჰელმინთები Geohelminths
 1021. გერიატრია Geriatrics
 1022. გერმინომა Germinoma
 1023. გერომორფიზმი Geromorphism
 1024. გერონტოლოგია Gerontology
 1025. გერონტოფილია Gerontophily
 1026. გერონტოფობია Gerontophoby
 1027. გესტაციური Gestative
 1028. გესტოზი Gestosis
 1029. გვარის, ჯიშის აღდგენა Regeneration
 1030. გველის სურო Periwinkle
 1031. გველის შხამი Snake venom
 1032. გვიმრა Fem
 1033. გიბუსი Gibbus
 1034. გიგანტიზმი Gigantism
 1035. გიგანტური უჯრედები Giant cells
 1036. გილიოტინა Guillotine
 1037. გინანდრია Gynandry
 1038. გინატრეზია Gynatresia
 1039. გინგივიტი Gingivitis
 1040. გინეკოლოგია Gynecology
 1041. გინეკომასტია Gynecomastia
 1042. გინეკოფობია Gynecophoby
 1043. გინოგენეზი Gynogenesis
 1044. გლაუკომა Glaucoma
 1045. გლია Glia
 1046. გლიკოგენეზი Glycogenesis
 1047. გლიკოგენი Glycogen
 1048. გლიკოგენოლიზი Glycogenolysis
 1049. გლიკოზურია Glycosuria
 1050. გლიკოლიზი Glycolysis
 1051. გლიკოპროტეინი Glycoprotein
 1052. გლიოზი Gliosis
 1053. გლიომა Glioma
 1054. გლიცერინი Glycerin
 1055. გლომერულონეფრიტი Glomerulonephritis
 1056. გლომუსი Glomus
 1057. გლოსიტი Glossitis
 1058. გლოსოლალია Glossolalia
 1059. გლუკაგონი Glucagon
 1060. გლუკაგონომა Glucagonoma
 1061. გლუკოზა Glucose
 1062. გნოტობიოლოგია Gnotobiology
 1063. გოგირდი Sulphur
 1064. გომბეშო Toad
 1065. გონადები Gonades
 1066. გონადექტომია Gonadectomy
 1067. გონადოტროპინი Gonadotropin
 1068. გონება Mind
 1069. გონებასუსტობა Dementia
 1070. გონების არევა Mix up mind
 1071. გონიერი Smart
 1072. გონის კერა Ghon’s focus
 1073. გონიტი Gonitis
 1074. გონოკოკები Gonococci
 1075. გონორეა Gonorrhea
 1076. გონოცისტიტი Gonocystitis
 1077. გრააფის ბუშტუკი Graafian follicle
 1078. გრავიდიტასი Pregnancy
 1079. გრანულაცია Granulation
 1080. გრანულომა Granuloma
 1081. გრანულომა პიოგენური Pyogenic granuloma
 1082. გრანულომა საზარდულის Granuloma inguinale
 1083. გრანულომატოზი Granulomatosis
 1084. გრანულოციტები Granulocytes
 1085. გრაფომანია Graphomania
 1086. გრაფორეა Graphorrhea
 1087. გრდემლი Anvil
 1088. გრიზეოფულვინი Griseofulvine
 1089. გრიპი Grippe
 1090. გრიპი ფრინველების Birds flu
 1091. გრიპი ღორების Piggs flu
 1092. გრძელი Long
 1093. გრძნობა Sense
 1094. გრძნობათა ორგანოები Sense organs
 1095. გრძნობიერების მეტისმეტი გამძაფრება Stongly increased senses
 1096. გუგა Pupil
 1097. გული Heart
 1098. გულის გარეთა Extracardial
 1099. გულის ინდექსი Heart index
 1100. გულის მანკი Heart defect
 1101. გულის პერანგის ანთება Inflamation of pericardium
 1102. გულის ღრმად, დაბლა მდებარეობა Low location of heart
 1103. გულის შენელებული ცემა Slow hearbeat
 1104. გულის შიგა გარსის ანთება Lnflammation of inner layer of heart
 1105. გულის ციკლი Heart cycle
 1106. გულის წამალი Heart medicine
 1107. გულ-მკერდის ძვლების ბადე Thorax
 1108. გულყვითელა Calendula
 1109. გუმა Gumma
 1110. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC) National center for disease control and public health
 1111. დაავადების ავადმყოფური შიში Abnormal fear of sickness
 1112. დაბადება Birth
 1113. დაბალი Short
 1114. დაბალი წნევა Low pressure
 1115. დაგროვება Accumulation
 1116. დაკნინება Diminish
 1117. დაკრიოადენიტი Dacryoadenit
 1118. დაკრიოლითიაზი Dacryolithiasis
 1119. დაკრიომა Dacryoma
 1120. დაკრიოპსი Dacryops
 1121. დაკრიორეა Dacryorrhea
 1122. დაკრიოსტენოზი Dacryostenosis
 1123. დაკრიოცისტექტომია Dacryocystectomy
 1124. დაკრიოცისტიტი Dacryocystitis
 1125. დაკრიოცისტოგრაფია Dacryocystography
 1126. დალტონიზმი Daltonism
 1127. დამაკონსერვებელი საკვები ნიადაგი Conserved nutritious media
 1128. დამამშვიდებელი Relaxing
 1129. დამბლა Paralysis
 1130. დამთავრება Finish
 1131. დამწვარი Burnt
 1132. დამწვრობა Burn
 1133. დამჭერი ჩანთა BG-დამცავი 2 -სრული ვერსია, ევროკავშირი Trap bag bg-sentinel 2 -full version eu
 1134. დანართი, ჭიანაწლავი Appendix
 1135. დანაშაული Crime
 1136. დანიშნულება Singnature
 1137. დაჟეჟილი ჭრილობა Beatin wound
 1138. დარიშხანი Arsenic
 1139. დარსონვალიზაცია Darsonvalisation
 1140. დარტყმა, ფეთქვა, პულსი Hit , pulse
 1141. დარღვეული ფუნქცია Disfunction
 1142. დარღვეული, მოშლილი Damaged
 1143. დასაწყისი, დასაბამი Beginning
 1144. დაუმთავრებელი ფაგოციტოზი Imperfect phagocytosis
 1145. დაფა Board
 1146. დაქტილოსკოპია Dactiloscopy
 1147. დაღლილობა Fatigue
 1148. დაღმავალი აორტა Descendingaorta
 1149. დაჩირქების საწინააღმდეგო Anti·suppuration
 1150. დაწვა Bum
 1151. დაწყლულებული Ulcerated
 1152. დახურული Closed
 1153. დებილი Debil
 1154. დეგაზაცია Degasation
 1155. დეგენერატი Degenerate
 1156. დეგენერაცია Degeneration
 1157. დეგრადაცია Degradation
 1158. დევასტაცია Devastation
 1159. დეზაგრეგაცია Desagregation
 1160. დეზაქტივაცია Desactivation
 1161. დეზი Sour
 1162. დეზინსექცია Desinsection
 1163. დეზინტეგრაცია Desintegration
 1164. დეზინტოქსიკაცია Desintoxication
 1165. დეზინფექტანტები Desinfectants
 1166. დეზინფექცია Desinfection
 1167. დეზოდორაცია Desodoration
 1168. დეზორიენტაცია Desorientation
 1169. დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა (დნმ) Deoxyribonucleic acid (dna)
 1170. დეიტერანოპია Deuteranopia
 1171. დეიტერომიცეტები Deiteromycetes
 1172. დეკალცინაცია Decalcination
 1173. დეკანულაცია Decanulation
 1174. დეკაფსულაცია Decapsulation
 1175. დეკომპენსაცია Decompensation
 1176. დეკომპრესია Decompression
 1177. დეკონტამინაცია Decontamination
 1178. დეკორტიკაცია Decortication
 1179. დელეცია Deletion
 1180. დელირიუმ ტრემენსი Delirium tremens
 1181. დელირიუმი Delirium
 1182. დემარკაცია Demarcation
 1183. დემენცია Demention
 1184. დემიელინიზაცია Demyelination
 1185. დემონომანია Demonomania
 1186. დემპინგ-სინდრომი Dumping-syndome
 1187. დენატურაცია Denaturation
 1188. დენდრიტი Dendrite
 1189. დენდრიტული უჯრედები Dendritic cells
 1190. დენტინი Dentine
 1191. დენტოლითიაზი Dentolithiasis
 1192. დეონტოლოგია Deontology
 1193. დეპერსონალიზაცია Depersonalization
 1194. დეპილაცია Depilation
 1195. დეპო Depot
 1196. დეპრესანტი Depressant
 1197. დეპრესია Depression
 1198. დერატიზაცია Deratisation
 1199. დერმა Derma
 1200. დერმალგია Dermalgia
 1201. დერმატიტი Dermatitis
 1202. დერმატოგლიფიკა Dermatoglyphics
 1203. დერმატოზები Dermatoses
 1204. დერმატომიკოზები Dermatomycoses
 1205. დერმატომიკოზი საზარდულის Tinea cruris
 1206. დერმოიდი Dermoid
 1207. დესენსიბილიზაცია Desensibilisation
 1208. დესკვამაცია Desquamation
 1209. დესმოიდი Desmoid
 1210. დესმოსომები Desmosomes
 1211. დესმურგია Desmurgy
 1212. დესტრუქცია Destruction
 1213. დეტერგენტი Detergent
 1214. დეტერმინანტი Determiner
 1215. დეტოქსიკაცია Detoxication
 1216. დეტრიტი Detritus
 1217. დეფეკაცია Defecation
 1218. დეფექტოლოგია Defectology
 1219. დეფიბრილატორი Defibrillator
 1220. დეფიბრილაცია Defibrilation
 1221. დეფიბრინირება Defibrination
 1222. დეფლორაცია Defloration
 1223. დეფორმაცია Deformation
 1224. დექსტრანი Dextran
 1225. დექსტროკარდია Dextrocardia
 1226. დეჰელმინთიზაცია Dehelminthisation
 1227. დეჰიდრატაცია Dehydration
 1228. დიაბეტი Diabetes
 1229. დიაბეტი უშაქრო Diabetes insipidus
 1230. დიაბეტი შაქრიანი Diabetes mellitus
 1231. დიაგნოზი Diagnosis
 1232. დიაგნოზი დიფერენციული Differential diagnosis
 1233. დიაგნოზი პრენატალური Prenatal diagnosis
 1234. დიაგნოსტიკა Diagnostics
 1235. დიაგნოსტიკუმი Diagnosticum
 1236. დიათეზი Diathesis
 1237. დიათერმია Diathermy
 1238. დიაპაუზა Diapause
 1239. დიაპედეზი Diapedesis
 1240. დიარეა Diarrhea
 1241. დიასტაზა Diastase
 1242. დიასტოლა Diastole
 1243. დიატომური ანალიზი Diatomic analysis
 1244. დიაფიზი Diaphysis
 1245. დიაფრაგმა Diaphragm
 1246. დიგესტია Digestion
 1247. დიგიტალიზაცია Digitalization
 1248. დიდაქტილია Didactily
 1249. დიდი წვივი Tibia
 1250. დიეტა Diet
 1251. დიეტოთერაპია Dietotherapy
 1252. დიეტოლოგია Dietology
 1253. დივაქცინა Divaccine
 1254. დივერგენცია Divergence
 1255. დივერტიკული Diverticulum
 1256. დიზენტერია Dysentery
 1257. დიზენტერიული ენტამება Dysenteric entamoeba
 1258. დიზონტოგენია Dysontogenesis
 1259. დიზუნქცია Disunction
 1260. დიზურია Dysuria
 1261. დიკარიონი Dikaryon
 1262. დიკროტია Dicrotism
 1263. დიკ-სინდრომი Dic-syndrome
 1264. დილატაცია Dilatation
 1265. დინამიკა Dynamics
 1266. დიოვულატორული Diovulatory
 1267. დიოქსინი Dioxine
 1268. დიპლაკუზისი Dyplacusis
 1269. დიპლეგია Diplegia
 1270. დიპლობაქტერიები Diplobacteria
 1271. დიპლოიდური Diploid
 1272. დიპლოკოკები Diplococcus
 1273. დისბალანსი Disbalance
 1274. დისბაქტერიოზი Dysbacteriosis
 1275. დისბიოზი Dysbiosis
 1276. დისგენეზია Dysgenesis
 1277. დისგერმინომა Dysgerminoma
 1278. დისემინაცია Dissemination
 1279. დისენტერიის საწინააღმდეგო Antidithyrambs
 1280. დისთირეოზი Dysthyreosis
 1281. დისიმილაცია Dissimilation
 1282. დისიმულაცია Disimulation
 1283. დისკინეზია Diskinesia
 1284. დისკოზი Diskose
 1285. დისკომპლექსაცია Discompexation
 1286. დისკოორდინაცია Incoordination
 1287. დისკრეტული Discretal
 1288. დისმენორეა Dysmenorrhoea
 1289. დისმნეზია Dysmnesy
 1290. დისმორფოფობია Dysmorphophobia
 1291. დისპანსერიზაცია Dispanserisation
 1292. დისპეპსია Dyspepsia (indigestion)
 1293. დისპლაზია Dysplasia
 1294. დისპნოე Dyspnoe
 1295. დისტალური Distal
 1296. დისტითია Distithia
 1297. დისტიქიაზი Distichiasis
 1298. დისტონია Dystony
 1299. დისტოპია Dystopy
 1300. დისტორსია Distorsy
 1301. დისტრესი Distress
 1302. დისტროფია Dystrophy
 1303. დისულფირამი Disulfiram
 1304. დისფაგია Dysphagy
 1305. დისფონია Dysphonia
 1306. დისფორია Dysphory
 1307. დისფუნქცია Dysfunction
 1308. დიურეზი Diuresis
 1309. დიფერენციაცია Differentiation
 1310. დიფთერია Diphtheria
 1311. დიფთეროიდი Diphtheroid
 1312. დიფილობოთრიოზი Diphyllobothriasis
 1313. დიფსომანია Dipsomany
 1314. დიფუზია Diffusion
 1315. დიფუზია პასიური Passive diffusion
 1316. დიფუზია შემსუბუქებული Lighten diffusion
 1317. დოზა Dose
 1318. დოზირება Dosage
 1319. დოზირების სპრეიზე ერთხელ დაჭერით გამოიყოფა ერთი დოზა, ე.ი. 1 მლ. Each press on the dosing pump delivers one dose, i.E. 1 Ml.
 1320. დოლიქომორფული Dolichomorphos
 1321. დოლორი Pain (ache)
 1322. დომინანტური გენები Dominant genes
 1323. დონორი Donor
 1324. დოპინგი Doping
 1325. დოპლეროგრაფია Doplerography
 1326. დორსალგია Dorsalgia (back-ache)
 1327. დორსალური Dorsal
 1328. დორსოვენტრალური Dorsoventral
 1329. დრაკუნკულოზი Dracunculose
 1330. დრეიფი Drift
 1331. დრენაჟი Drain
 1332. დროგამოშვებით Time by time
 1333. დრუზები Druses (sulfur granules)
 1334. დუოდენიტი Duonenitis
 1335. დუპლიკაცია Duplication
 1336. დურალური Dural
 1337. დუღილი Fermentation
 1338. ეაკულაცია Ejaculation
 1339. ეგზალტაცია Exaltation
 1340. ეგზანთემა Exanthema
 1341. ეგზაცერბაცია Exacerbation
 1342. ეგზემა Eczema
 1343. ეგზენტერაცია Exenteration
 1344. ეგზენტერაცია თვალის Eye’s exenteration
 1345. ეგზოგენური Exogenic
 1346. ეგზოსტოზი Exostosis
 1347. ეგზოტოქსინი Exotoxin
 1348. ეგზოფთალმი Exophthalmos
 1349. ეგზოციტოზი Exocytosis
 1350. ეგზულცერაცია Exulceration
 1351. ეგოიზმი Selffi
 1352. ეგოცენტრიზმი Egocentrism
 1353. ედემა Edema
 1354. ევაკუაცია Evacuation
 1355. ევგენიკა Eugenics
 1356. ევენტრაცია Eventration
 1357. ევთანაზია Euthanasis
 1358. ევკალიპტი Eucalyptus
 1359. ევმენორეა Eumenorrhoea
 1360. ევნუქოიდიზმი Eunuchoidismus
 1361. ევსტაქიიტი Eustachiitis
 1362. ევსტრესი Eustress
 1363. ევტროფია Eutrophy
 1364. ეზოფაგიტი Oesophagitis
 1365. ეზოფაგოდინია Oesophagodynia
 1366. ეზოფაგოსპაზმი Oesophagospasm
 1367. ეზოფაგოსტენოზი Oesophagistenosis
 1368. ეთერი Ether
 1369. ეთილის სპირტი Ethanol
 1370. ეიკენელები Eikenella
 1371. ეიფორია Euphoria
 1372. ეკლამპსია Eclampsia
 1373. ეკლიფსი Eclipse
 1374. ეკმნეზია Ecmnesy
 1375. ეკოესტროგენები Ecoestrogenes
 1376. ეკონომოს ენცეფალიტი Economo’s encephalitis
 1377. ეკოციდი Ecocide
 1378. ეკქიმოზი Ecchymosis
 1379. ეკქონდრომა Ecchondroma
 1380. ელემენტარული სხეულაკები Elementary bodies
 1381. ელენთა Spleen
 1382. ელენთის ბოჭკოვანი კაფსულის ანთება Inflammation of fibre capsule of spleen
 1383. ელეფანტიაზი Elephantiasis
 1384. ელექტიური საკვები ნიადაგი Elective nutritious media
 1385. ელექტროენცეფალოგრაფია Electroencephalography
 1386. ელექტროკოაგულაცია Electrocoagulation
 1387. ელექტრონოგრამა Electronogram
 1388. ელექტრონული მიკროსკოპია Electron microscopy
 1389. ელექტროტრავმა Electric trauma
 1390. ელექტროფორეზი Electrophoresis
 1391. ელექტროქირურგია Electrosurgery
 1392. ელიმინაცია Elimination
 1393. ემაციაცია Emaciation
 1394. ემბოლექტომია Embolectomy
 1395. ემბოლი Embolus
 1396. ემბოლია Embolism
 1397. ემბრიოგენეზი Embriogenesis
 1398. ემბრიოლოგია Embryology
 1399. ემბრიომა Embryoma
 1400. ემბრიონი Embryon
 1401. ემბრიოპათია Embryopathia
 1402. ემეტროპია Emmetropia
 1403. ემისია Emission
 1404. ემოცია Emotion
 1405. ემპათია Empathy
 1406. ემპერიპოლეზი Emperipolesis
 1407. ემპიემა Empyema
 1408. ემპირიული Empirical
 1409. ემფიზემა Emphysema
 1410. ენდარტერიიტი Endarteritis
 1411. ენდემია Endemy
 1412. ენდოგამია Endogamy
 1413. ენდოგენური Endogenous
 1414. ენდოდონტია Endodontics
 1415. ენდოთელიუმი Endothelium
 1416. ენდოინტოქსიკაცია Endointoxication
 1417. ენდოკარდიტი Endocarditis
 1418. ენდოკარდიუმი Endokardium
 1419. ენდოკრინოლოგია Endocrinology
 1420. ენდომეტრიტი Endometritis
 1421. ენდომეტრიუმი Endometrium
 1422. ენდომიტოზი Endomitosis
 1423. ენდოპარაზიტები Endoparasites
 1424. ენდოპერიკარდიტი Endopericarditis
 1425. ენდოტოქსინები Endotoxins
 1426. ენდოფთალმიტი Endophthalmitis
 1427. ენდოფლებიტი Endophlebitis
 1428. ენდოციტოზი Endocytosis
 1429. ენზოოტია Enzootic
 1430. ენის დამბლა Tongue paralysis
 1431. ენის თანდაყოლილი უქონლობა Congemtal absence of tongue
 1432. ენისქვეშა Under tongue
 1433. ენოფთალმი Enophthalmos
 1434. ენტერალგია Enteralgia
 1435. ენტერიტი Enteritis
 1436. ენტერობაქტერიები Enterobacteria
 1437. ენტერობაქტერიები სისხლიდან Enterobacteriaceae from blood
 1438. ენტერობიოზი Enterobiasis
 1439. ენტეროვირუსები Enteroviruses
 1440. ენტეროვირუსული დაავადებები Enteroviral diseases
 1441. ენტეროკოლიტი Enterocolitis
 1442. ენტეროკოლოსტომია Enterocolostomy
 1443. ენტეროლითიაზი Enterolithiasis
 1444. ენტერომიკოზი Enteromycosis
 1445. ენტეროპათია Enteropathy
 1446. ენტეროპარეზი Enteroparesis
 1447. ენტეროპექსია Enteropexy
 1448. ენტეროპტოზი Enteroptosis
 1449. ენტერორაგია Enterorrhagia
 1450. ენტეროსპაზმი Enterospasm
 1451. ენტეროტომია Enterotomy
 1452. ენტეროტოქსინები Enterotoxins
 1453. ენტეროტროპიზმი Enterotropism
 1454. ენტომოლოგია Entomology
 1455. ენტომონოზები Entomonoses
 1456. ენუკლეაცია Enucleation
 1457. ენურეზი Enuresis
 1458. ენცეფალიტი Encephalitis
 1459. ენცეფალოგრაფია Encephalography
 1460. ენცეფალომიელიტი Encephalomyelitis
 1461. ეოზინოპენია Eosinopenia
 1462. ეოზინოფილი Eosinophil
 1463. ეოზინოფილია Eosinophilia
 1464. ეონიზმი Eonism
 1465. ეპენდიმა Ependyma
 1466. ეპიგლოტიტი Epiglottitis
 1467. ეპიდემია Epidemic
 1468. ეპიდემიოლოგია Epidemiology
 1469. ეპიდერმისი Epidermis
 1470. ეპიდერმოიდი Epidermoidis
 1471. ეპიდიდიმისი Epididymis
 1472. ეპიდიდიმიტი Epididymitis
 1473. ეპიზოოტია Epizooty
 1474. ეპითელიომა Epithelioma
 1475. ეპითელური ქსოვილი Epithelium
 1476. ეპიკანტუსი Epicantus
 1477. ეპიკარდიუმი Epicardium
 1478. ეპიკრიზი Epicrisis
 1479. ეპილაცია Epilation
 1480. ეპილეფსია Epilepsy
 1481. ეპისპადია Epispadias
 1482. ეპისტაზი Epistasis
 1483. ეპისტაქსისი Epistaxis
 1484. ეპიტოპი Epitope
 1485. ეპიფიზი Epiphysis
 1486. ეპიფორა Epiphora
 1487. ეპონიმი Eponim
 1488. ეპულისი Epulis
 1489. ერადიკაცია Eradication
 1490. ერგასტოპლაზმა Ergastoplasm
 1491. ერგოტიზმი Ergotism
 1492. ერევთოფობია Ereuthophobia
 1493. ერექცია Erection
 1494. ერთდროული მოქმედება Synergy
 1495. ერთი სახეობის, მაგრამ გენეტიკურად განსხვავებული ქსოვილის ან ორგანოს გადანერგვა Transplantation genetically different but same variety of tissue
 1496. ერთჯერადი დოზის ოდენობა Amount of single dose
 1497. ერიზიპელასი Erysipelas
 1498. ერიზიპელოიდი Erysipeloid
 1499. ერითემა Erythema
 1500. ერითრემია Erythraemia
 1501. ერითრობლასტოზი Erythroblastosis
 1502. ერითრომელალგია Erythromelalgia
 1503. ერითრომელია Erythromelia
 1504. ერითრომიცინი Erythromycin
 1505. ერითრონი Erythron
 1506. ერითროპოეზი Erythropoiesis
 1507. ერითროპოეტინი Erythropoietin
 1508. ერითრორექსისი Erythrorrhexis
 1509. ერითროფაგოციტოზი Erythrophagocytosis
 1510. ერითროფობია Erythrophobia
 1511. ერითროციტი Erythrocyte
 1512. ერითროციტოზი Erythrocytosis
 1513. ერითროციტოპენია Erythrocytopenia
 1514. ერლიხიოზი Ehrlichiosis
 1515. ეროგენული ზონა Erogenic zone
 1516. ეროზია Erosion
 1517. ეროტიზმი Eroticism
 1518. ეროტოფობია Erotophobia
 1519. ერუპცია Eruption
 1520. ესენცია Essence
 1521. ესენციური Essential
 1522. ესპუნდია Espundia
 1523. ესტრადიოლი Estradiol
 1524. ესტროგენები Estrogenes
 1525. ეტალონური პრეპარატები Etalon preparations
 1526. ეტიოლოგია Etiology
 1527. ეტიოპათოგენეზი Etiopathogenesis
 1528. ეტიოტროპული Etiotropic
 1529. ეუკარიოტები Eukaryots
 1530. ეუტროფობია Eutrotrophia
 1531. ეფებოფილია Ephebophilia
 1532. ეფელიდები Ephelides
 1533. ეფემერული Ephemeral
 1534. ეფერენტული Efferent
 1535. ეფექტი Effect
 1536. ეფექტორული უჯრედი Effector cell
 1537. ეფუზია Effusion
 1538. ექვს-ექვსი Six by six
 1539. ექვსჯერ Six times
 1540. ექთიმა Ecthyma
 1541. ექიმი Doctor
 1542. ექიმს აბრალიან Doctor is blamed
 1543. ექინოკოკი Echinococcus
 1544. ექოპრაქსია Echopraxia
 1545. ექოსკოპია Echoscopy
 1546. ექსენტერაცია Exenteration
 1547. ექსიკოზი Exicosis
 1548. ექსკავატუსი Excavatus
 1549. ექსკორიაცია Excoriation
 1550. ექსკრემენტი Excrement
 1551. ექსკრეტი Excret
 1552. ექსკრეცია Excretion
 1553. ექსპანსიური Expansive
 1554. ექსპერიმენტი Experiment
 1555. ექსპერტიზა Consultant’s investigation
 1556. ექსპექტორაცია Expectoration
 1557. ექსპლორაცია Exploration
 1558. ექსპონენციური ფაზა Exponential phase
 1559. ექსპრეს-დიაგნოსტიკა Express-diagnostic
 1560. ექსპრესია Expression
 1561. ექსპრესიულობა Expressiveness
 1562. ექსპრეს-მეთოდი Express-method
 1563. ექსსანგვინოტრანსფუზია Exsanguinotransfusion
 1564. ექსტაზი Ecstasy
 1565. ექსტენსივობა Extension
 1566. ექსტირპაცია Extirpation
 1567. ექსტრავაზატი Extravasat
 1568. ექსტრაკორპორული Extracorporal
 1569. ექსტრაორდინარული Extraordinary
 1570. ექსტრაპოლაცია Extrapolation
 1571. ექსტრასისტოლა Extrasystole
 1572. ექსტრაქტი Extract
 1573. ექსტრაქცია Extraction
 1574. ექსტრაცელულური Extracellular
 1575. ექსტრაჰირება Extraction
 1576. ექსტრემალური Extremal
 1577. ექსუდატი Exudate
 1578. ექსფოლიატინი Exfoliatin
 1579. ექსცერებრაცია Excerebration
 1580. ექსციზია Excition
 1581. ექსციზიური რეპარაცია Excisive reparation
 1582. ექსჰიბიციონიზმი Exhibitionism
 1583. ექსჰუმაცია Exhumation
 1584. ექტოდერმა Ectoderm
 1585. ექტომია Ectomy
 1586. ექტოპარაზიტები Ectoparasites
 1587. ექტოპია Ectopia
 1588. ექტოპია ბროლის Crystalline lens ectopia
 1589. ექტროდაქტილია Ectrodactyly
 1590. ექტრომელია Ectromely
 1591. ეშერიხიები Escherichia
 1592. ვაგინა Vagina
 1593. ვაგინიზმი Vaginism
 1594. ვაგინიტი Vaginitis
 1595. ვაგინოსკოპია Vaginoscopy
 1596. ვაგონევროზი Vagoneurosis
 1597. ვაგოტომია Vagotomy
 1598. ვაგროვებ I collect
 1599. ვადგენ I compose
 1600. ვაერთებ I join
 1601. ვაზელინი Vaseline
 1602. ვაზექტომია Vasectomy
 1603. ვაზი Vine
 1604. ვაზოდილატატორები Vasodilatators
 1605. ვაზოდილატაცია Vasodilatation
 1606. ვაზოდილატინი Vasodilatin
 1607. ვაზოლიგატურა Vasoligation
 1608. ვაზომოტორიკა Vasomotion
 1609. ვაზონეიროპათია Vasoneuropathy
 1610. ვაზოპათია Vasopathy
 1611. ვაზოპრესინი Vasopressin
 1612. ვაზოპუნქტურა Vasopuncture
 1613. ვაზორაფია Vasorrhaphy
 1614. ვაზროვნებ I think
 1615. ვაკავშირებ Link, connect
 1616. ვაკე Plain
 1617. ვაკუოლი Vacuole
 1618. ვაკუოლისმაგვარი სტრუქტურები Vacuole-like structures
 1619. ვაკუუმ-კამერა Vacuum-camera
 1620. ვაკუუმ-სტიმულატორი Vacuumstimulator
 1621. ვალგუსი Valgus
 1622. ვალდეიერის რგოლი Waldeyer’s ring
 1623. ვალიდურობა Validity
 1624. ვამპირები Vampires
 1625. ვარიკოზული ვენები Varicose veins
 1626. ვარიოლაცია Variolation
 1627. ვარიოლოიდი Varioloid
 1628. ვარუსი Varus
 1629. ვასკულარიზაცია Vascularisation
 1630. ვასკულიტი Vasculitis
 1631. ვაქცინა Vaccine
 1632. ვაქცინის განმეორება Revaccination
 1633. ვაქცინოთერაპია Vaccinotherapy
 1634. ვეგეტარიანობა Vegetarianism
 1635. ვეგეტატიური ნერვული სისტემა Autonomous neural system
 1636. ვეზიკულა Vesicle
 1637. ვეზიკულიტი Vesiculitis
 1638. ვეზიკულოექტომია Vesiculoectomy
 1639. ვეზიკულური სტომატიტი Vesicular stomatitis
 1640. ვეზიკულური სუნთქვა Vesicular breathing
 1641. ვეილონელები Veillonella
 1642. ვენა Vein
 1643. ვენეპუნქცია Venepunction
 1644. ვენერული სიმსივნე Venereal tumor
 1645. ვენესექცია Venesection
 1646. ვენექტომია Venectomy
 1647. ვენის შიგნითა Lnside vein
 1648. ვენტერ პროპენდენს Venter propendens
 1649. ვენტრალური Ventral
 1650. ვენულა Venule
 1651. ვერდენიზაცია Verdenization
 1652. ვერიფიკაცია Verifi cation
 1653. ვერტიგო Vertigo
 1654. ვერტიკალური ტრანსმისია Vertical transmission
 1655. ვერტჰაიმის ოპერაცია Wertheim’s operation
 1656. ვერცხლისწყალი Mercury
 1657. ვესტერნ-ბლოტინგი Western blot analysis
 1658. ვესტიბულური აპარატი Vestibular apparatus
 1659. ვექტორი Vector
 1660. ვიაგრა Viagra
 1661. ვიბრიონი Vibrio
 1662. ვიბრიოცინები Vibriocins
 1663. ვიგილამბულიზმი Vigilambulism
 1664. ვიგილურობა Vigilance
 1665. ვივარიუმი Vivarium
 1666. ვივისექცია Vivisection
 1667. ვივიფიკაცია Vivification
 1668. ვიზუალიზაცია Visualization
 1669. ვიზუალური Visual
 1670. ვიკარული Vicarious
 1671. ვილმსის სიმსივნე Wilms’ tumor
 1672. ვირემია Viremia
 1673. ვირთაგვა Rat
 1674. ვირილიზმი Virilism
 1675. ვირიონი Virion
 1676. ვირისტერფა Tussilago
 1677. ვიროგენია Virogeny
 1678. ვიროიდები Viroides
 1679. ვიროლიზი Virolysis
 1680. ვიროპექსისი Viropexis
 1681. ვირულენტობა Virulence
 1682. ვირულიციდები Virulicides
 1683. ვირურია Viruria
 1684. ვირუსები Viruses
 1685. ვირუსები ECHO-ჯგუფის Echo viruses
 1686. ვირუსები ატენუირებული Attenuated viruses
 1687. ვირუსები დამხმარე Helper viruses
 1688. ვირუსები დეფექტური Defective viruses
 1689. ვირუსები თაგვების ექსპერიმენტული ლეიკემიების Mice experimental leukemia viruses
 1690. ვირუსები იზომეტრული Isometric viruses
 1691. ვირუსები ინფექციური Infectious viruses
 1692. ვირუსები მაინტერფერირებელი Interference viruses
 1693. ვირუსები მოსკიტური ცხელების Viruses of mosquito fever
 1694. ვირუსები ნეიროტროპული Neurotropic viruses
 1695. ვირუსები ონკოგენური Oncogenic viruses
 1696. ვირუსები პარაგრიპის Paragrippe viruses
 1697. ვირუსები რესპირატორული Respiratory viruses
 1698. ვირუსები სიმპლასტწარმომქმნელი Symplast-forming viruses
 1699. ვირუსები ჰეპატიტების Hepatitis viruses
 1700. ვირუსები ჰიბრიდული Hybrid viruses
 1701. ვირუსების ანტიგენები Viral antigenes
 1702. ვირუსების გენეტიკა Virus genetics
 1703. ვირუსების რეკონსტრუქცია Reconstruction of virus
 1704. ვირუსემია Virusemy
 1705. ვირუსი A ჰეპატიტის A hepatitis virus
 1706. ვირუსი B ჰეპატიტის B hepatitis virus
 1707. ვირუსი B19 Virus b19
 1708. ვირუსი C ჰეპატიტის C hepatitis virus
 1709. ვირუსი D ჰეპატიტის D hepatitis virus
 1710. ვირუსი E ჰეპატიტის E hepatitis virus
 1711. ვირუსი G ჰეპატიტის G hepatitis virus
 1712. ვირუსი SARS Sars-virus
 1713. ვირუსი ადენოასოცირებული Adenoassociated viruses
 1714. ვირუსი ავსტრალიური ენცეფალიტის Virus of australian encephalitis
 1715. ვირუსი ალასტრიმის Alastrim virus
 1716. ვირუსი აპეუ Apeu virus
 1717. ვირუსი ბვამბა Bvamba virus
 1718. ვირუსი ბიტნერის Bittner’s virus
 1719. ვირუსი ბუნიამვერა Virus buniamvera
 1720. ვირუსი გრაფის Graffi virus
 1721. ვირუსი გროსის Gross virus
 1722. ვირუსი გუამა Guama virus
 1723. ვირუსი გუანარიტოს Guanarito virus
 1724. ვირუსი გუაროა Guaroa virus
 1725. ვირუსი გუმბო-ლიმბო Gumbo-lymbo virus
 1726. ვირუსი დასავლეთ ნილოსის ცხელების West nile fever virus
 1727. ვირუსი დენგეს ცხელების Dengue fever virus
 1728. ვირუსი ებოლას Ebola virus
 1729. ვირუსი ენცეფალომიოკარდიტის Encephalomiocarditis virus
 1730. ვირუსი ეპშტეინ-ბარის Epstein-barr virus
 1731. ვირუსი ვაქცინის Vaccine virus
 1732. ვირუსი ვეზიკულური სტომატიტის Vesicular stomatitis virus
 1733. ვირუსი ვესელსბრონი Wesselsbron virus
 1734. ვირუსი ვისნა Visna virus
 1735. ვირუსი ზიკა Virus zika
 1736. ვირუსი თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების Virus of hemorrhage fever with renal syndrome
 1737. ვირუსი თურქულის Foot-and-mouth disease virus
 1738. ვირუსი იაბას Iaba virus
 1739. ვირუსი იაპონური ენცეფალიტის Japan encephalitis virus
 1740. ვირუსი ილეუსი Ileus virus
 1741. ვირუსი ილეშის Ilesh virus
 1742. ვირუსი იტაკის Itaca virus
 1743. ვირუსი კალიფორნიის ენცეფალიტის California encephalitis virus
 1744. ვირუსი კანდირუ Candiru virus
 1745. ვირუსი კარაპარუ Caraparu virus
 1746. ვირუსი კატუ Catu virus
 1747. ვირუსი კემეროვოს ცხელების Kemerovo fever virus
 1748. ვირუსი კიასანურის ტყის დაავადების Kyassanur forest disease virus
 1749. ვირუსი კოლორადოს ცხელების Colorado fever virus
 1750. ვირუსი კონგო-ყირიმის ცხელების Kongo-crimean fever virus
 1751. ვირუსი კონტაგიოზური მოლუსკის Molluscum contagiosum virus
 1752. ვირუსი კოქსაკის Coxsackie virus
 1753. ვირუსი ლა-კროსის ცხელების La- cross fever virus
 1754. ვირუსი ლანგატის Langat virus
 1755. ვირუსი ლასას ცხელების Lassa fever virus
 1756. ვირუსი ლიმფოციტური ქორიომენინგიტის Lymphocytic choriomeningitis virus
 1757. ვირუსი ლიუკეს Lucke’s virus
 1758. ვირუსი მაზურენკოს Mazurenko virus
 1759. ვირუსი მაიარო Virus maiaro
 1760. ვირუსი მაიმუნების ყვავილის Simian poxvirus
 1761. ვირუსი მარბურგის Marburg virus
 1762. ვირუსი მარეკის ლიმფომის Marek’s lymphoma virus
 1763. ვირუსი მარიტუბა Marituba virus
 1764. ვირუსი მაჩუპოს Machupo virus
 1765. ვირუსი მენგო Mengo virus
 1766. ვირუსი მოლონის Moloney virus
 1767. ვირუსი მუკამბო Mucambo virus
 1768. ვირუსი მურუტუკუ Murutucu virus
 1769. ვირუსი ნეაპოლური მოსკიტური ცხელების Neapol flebothomus fever virus
 1770. ვირუსი ნეგიში Negishi virus
 1771. ვირუსი ნიუკასლის ავადმყოფობის Newcastle disease virus
 1772. ვირუსი ნორვოლკის Norwalk virus
 1773. ვირუსი ომსკის ჰემორაგიული ცხელების Omsk hemorrhagic fever virus
 1774. ვირუსი ო’ნიონგ-ნიონგის ცხელების O’nyong-nyong fever
 1775. ვირუსი ორიბოკა Oriboca virus
 1776. ვირუსი პაპატაჩის ცხელების Pappataci fever virus
 1777. ვირუსი პაროტიტის Parotitis virus
 1778. ვირუსი პოვასანი Povassan virus
 1779. ვირუსი პოლიომის Polyoma virus
 1780. ვირუსი რაუსის სარკომის Rous sarcoma virus
 1781. ვირუსი რაუშერის Rausher virus
 1782. ვირუსი რესპირატორულ-სინციტიური Respiratory-syncitial virus
 1783. ვირუსი რესტანი Restan virus
 1784. ვირუსი რიფტ-ვალის ცხელების Rift-valley fever virus
 1785. ვირუსი საბიას Sabia virus
 1786. ვირუსი სემლიკის ტყის ცხელების Semliki forest fever
 1787. ვირუსი სენდაის Virus sendai
 1788. ვირუსი სენტ-ლუისის ენცეფალიტის Saint louis encephalitis virus
 1789. ვირუსი სიცილიური მოსკიტური ცხელების Sicilian phlebotomus fever virus
 1790. ვირუსი ტაიგის ენცეფალიტის Tickborne encephalitis virus
 1791. ვირუსი ფრენდის Friend virus
 1792. ვირუსი ფრინველების გრიპის Avian grippe virus
 1793. ვირუსი ღორების გრიპის Pig’s grippe virus
 1794. ვირუსი ყვითელი ცხელების Yellow fever virus
 1795. ვირუსი შოუპის Shope’s virus
 1796. ვირუსი ჩაგრესი Chagres virus
 1797. ვირუსი ჩიკუნგუნიას Chikungunia fever
 1798. ვირუსი ცოფის Hydrophobia virus
 1799. ვირუსი ცოფის (ფიქსირებული) Fixed virus
 1800. ვირუსი ცოფის (ქუჩის) Street virus
 1801. ვირუსი ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტის Venezuelan equine encephalitis virus
 1802. ვირუსი ცხენების აღმოსავლეთის ენცეფალომიელიტის Eastern equine encephalitis virus
 1803. ვირუსი ცხენების გრიპის Equine grippe virus
 1804. ვირუსი ცხენების დასავლეთის ენცეფალომიელიტის Western equine encephalitis virus
 1805. ვირუსი ძროხის ყვავილის Cowpox virus
 1806. ვირუსი ხუნინის Kunjun virus
 1807. ვირუსი ჯერმისტონის Jermiston virus
 1808. ვირუსი ჰანტავირუსული პნევმონიის Hantavirus pneumonia virus
 1809. ვირუსი ჰერპეს-ზოსტერის Herpeszoster virus
 1810. ვირუსულ-გენეტიკური თეორია Virus-genetic theory
 1811. ვირუსული გასტროენტერიტი Viral gastroenteritis
 1812. ვირუსული კანცეროგენეზი Viral carcinogenesis
 1813. ვირუსული ტრანსფორმაცია Viral transformation
 1814. ვირუსული ჰეპატიტები Virus hepatitis
 1815. ვირუსურია Virusuria
 1816. ვისცერული Visceral
 1817. ვიტალური Vital
 1818. ვიტამინები Vitamines
 1819. ვიტამინი A Vitamin a
 1820. ვიტამინიზაცია Vitaminization
 1821. ვიტამინოთერაპია Vitaminotherapy
 1822. ვიტილიგო Vitiligo
 1823. ვიტრექტომია Vitrectomy
 1824. ვიწრო Narrow
 1825. ვოლვულუსი Volvulus
 1826. ვოლონტიორი Volunteer
 1827. ვოლუტინის მარცვლები Volutin granules
 1828. ვოლფარტის ბუზი Wolfart’s fly
 1829. ვომიტუსი Vomitus
 1830. ვუაიერიზმი Voyeurism
 1831. ვულვა Vulva
 1832. ვულვიტი Vulvitis
 1833. ვულვოვაგინიტი Vulvovaginitis
 1834. ვხედავ Contemplate, see
 1835. ზაზუნები Hamsters
 1836. ზებუნებრივი Extranatural
 1837. ზედა მუცელი Upper par of stomach
 1838. ზედაპირი Surface
 1839. ზემგრძნობელობა Hypersensibiliti
 1840. ზემო, ზედა Upper
 1841. ზემჟავიანობა Hyperacidity
 1842. ზეპარაზიტი Superparasite
 1843. ზეჟანგი Peroxide
 1844. ზიგომიკოზები Zygomycoses
 1845. ზიგოტა Zygote
 1846. ზნეობა Morale
 1847. ზოგადი ბაქტერიოლოგია General bacteriology
 1848. ზოლი Stripe
 1849. ზომაზე მეტი More than normal
 1850. ზომბირება Zombie
 1851. ზონდი Probe
 1852. ზონდი გენეტიკური Genetical probe
 1853. ზონდი მოლეკულური Molecular probe
 1854. ზონდირება Probing
 1855. ზოოგეოგრაფია Zoogeography
 1856. ზოოლოგია Zoology
 1857. ზოონოზები Zoonoses
 1858. ზოოპათოლოგია Zoopathology
 1859. ზოოპარაზიტი Zooparasite
 1860. ზოოპსია Zoopsia
 1861. ზოოტოქსინი Zootoxin
 1862. ზოოფილია Zoophilism
 1863. ზოოციდები Zoocides
 1864. ზრდის ჰორმონი Growth hormone
 1865. ზურგი Back
 1866. ზურგის ან ძვლის ტვინი Spinal cord or bone brain
 1867. ზურგის ან ძვლის ტვინის ანთება Inflammation of spinal cord
 1868. ზურგის ტვინი Spinal cord
 1869. ზურგისტვინს გარეთა Extramedular
 1870. ზღვა Sea
 1871. ზღვის გოჭი Guinea-pig
 1872. ზღურბლოვანი დოზა Critical dose
 1873. თაბაშირი Gyps
 1874. თავის მოკვეთა Cut head
 1875. თავის ტვინი Brain
 1876. თავის ტვინის გარსი Meninx
 1877. თავის ქალა Scull
 1878. თავისსავე მიკრობებით დასნევანება Infect yourself
 1879. თავისტკივილი, დამძიმება Headache
 1880. თავისუფალი Free
 1881. თავისუფალი ქცევა Free action
 1882. თალამუსი Thalamus
 1883. თალასემია Thalassemia
 1884. თალასოთერაპია Thalassotherapy
 1885. თალასოფობია Thalassophoby
 1886. თამბაქო Tobacco
 1887. თამბაქოს კვამლის ტოქსიურობა Tobacco smoke toxicity
 1888. თანაარსი,თანამყოფი Parasite
 1889. თანაბარი Equal
 1890. თანადროული Synchrone
 1891. თანატოლოგია Thanatology
 1892. თანაცხოვრება Coexistence, symbiosis
 1893. თანდაყოლილი Congenital
 1894. თასი Bowl
 1895. თასმისებური ჭიები Tapeworms
 1896. თბილი Warm
 1897. თეთრი ნივთიერება White matter
 1898. თელიტი Thelit
 1899. თეორია Theory
 1900. თერაპია Therapy
 1901. თერმალგეზია Thermalgesia
 1902. თერმოგრაფია Thermography
 1903. თერმოთერაპია Thermotherapy
 1904. თერმორეგულაცია Thermoregulation
 1905. თერმორეცეპტორები Thermoreceptores
 1906. თერმოსტატი Thermostat
 1907. თესლი Seed
 1908. თესლი, მარცვალი Sperme
 1909. თეძოს ნაწლავი Ileum
 1910. თვალი Eye
 1911. თვალის ბროლი Eye lens
 1912. თვალის ყველა გარსის ანთება Inflammation of all layers of eye
 1913. თვალის შიგა გარსის ანთება Inflammation of iris
 1914. თვითდაშლა Self·analysis
 1915. თვითშთანთქმა Self·absorbtion
 1916. თიაქარი Hernia
 1917. თიაქარი Rupture
 1918. თივის ჩხირი Hay rod
 1919. თივისმიერი ცხელება Hay fever
 1920. თითების შეზრდა Joined fingers
 1921. თითის უქონლობა Absence of finger
 1922. თითმეტობა To have an additional finger
 1923. თიმოზინი Thymosine
 1924. თიმომა Thymoma
 1925. თიმუსი Thymus
 1926. თიომერსალი Thiomersal
 1927. თიოპნევმოკონიოზი Thiopneumoconiosis
 1928. თირეოიდექტომია Thyroidectomy
 1929. თირეოიდინი Thyreoidin
 1930. თირეოიდიტი Thyreoiditis
 1931. თირეოიდული ჰორმონები Thyreoidal hormones
 1932. თირეოტოქსიკოზი Thyreotoxicosis
 1933. თირკმელზედა Adrenal
 1934. თირკმელზედა ჯირკვლები Adrenal glands
 1935. თირკმელი Kidney
 1936. თირკმელი ხელოვნური Artificial kidney
 1937. თირკმელში კენჭის გაჩენა Pebhle formation in kidneys
 1938. თირკმლის ამოკვეთა Cut out kidney
 1939. თირკმლის ანთება Kidney inflamation
 1940. თირკმლის დაწევა Lowered kidney
 1941. თირკმლის მენჯი Kidney pelvis
 1942. თიროქსინი Thyroxine
 1943. თიხა Pill, clay
 1944. თმა Hair
 1945. თორაკოდინია Thoracodynia
 1946. თორაკოტომია Thoracotomy
 1947. თორაკოცენტეზი Thoracocentesis
 1948. თორაქსი Thorax (chest)
 1949. თორმეტგოჯა ნაწლავი Duodenum
 1950. თრომბასთენია Thrombasthenia
 1951. თრომბექტომია Thrombectomy
 1952. თრომბი Thrombus
 1953. თრომბინი Thrombin
 1954. თრომბოემბოლია Thromboembolism
 1955. თრომბოვასკულიტი Thrombovasculitis
 1956. თრომბოზი Thrombosis
 1957. თრომბოპათია Thrombopathia
 1958. თრომბოფლებიტი Thrombophlebitis
 1959. თრომბოციტი Thrombocyte (platellete)
 1960. თრომბოციტოზი Thrombocytosis
 1961. თრომბოციტოპათია Thrombocytopathy
 1962. თრომბოციტოპენია Thrombocytopenia
 1963. თრომბოციტოპოეზი Thrombocytopoiesis
 1964. თუ არ ეშველა If nothing helps him/her
 1965. თუ არის ბიოლოგიური ან ქიმიური ნივთიერებები, აღნიშნეთ, არის თუ არა გადამდები ან საშიში ადამიანისთვის, მშრალი ყინული, მილიმეტრები, კილოგრამები და ა.შ. თუ არა, დატოვეთ, როგორც არის If biologics or chemicals, etc., Note if infectious or harmful to humans, dry ice, milliliters, kilograms, etc. If not, state as such
 1966. თუ ეშველა If something helps him/her
 1967. თუთია Zinc
 1968. თურქული Foot-and-mouth disease
 1969. თხევადი Liquid
 1970. თხემი Sinciput
 1971. იატროგენია Iatrogeny
 1972. იატროქიმია Iatrochemistry
 1973. იდაყვის მორჩი Olecranon
 1974. იდენტიფიკაცია Identification
 1975. იდიოვენტრიკულური Idioventricular
 1976. იდიოპათიკური Idiopathic
 1977. იდიოსინკრაზია Idiosyncrasy
 1978. იერი, გარეგნობა Habitus
 1979. იზოანტიგენები Isoantigenes
 1980. იზოგამია Isogamy
 1981. იზოლაცია Isolation
 1982. იზოლეიცინი Isoleicin
 1983. იზოტონიული ხსნარი Isotonic solution
 1984. იზოტრანსპლანტაცია Isotransplantation
 1985. იზოფერმენტები Isoenzymes
 1986. ილეუსი Ileus
 1987. იმაგიციდები Imagicides
 1988. იმაგო Imago
 1989. იმედი Hope
 1990. იმერსია Immersion
 1991. იმობილიზაცია Immobilisation
 1992. იმორტალიზაცია Immortalisation
 1993. იმპეტიგო Impetigo
 1994. იმპლანტატი Implant
 1995. იმპლანტატი ლოკოკინის Cochlear implant
 1996. იმპლანტატი სარძევე ჯირკვლის Breast implant
 1997. იმპლანტატი სტომატოლოგიური Dental implant
 1998. იმპლანტატი ფეტალური Fetal implant (fetal graft)
 1999. იმპლანტაცია Implantation
 2000. იმპოტენცია Impotence
 2001. იმპრეგნაცია Impregnation
 2002. იმპულსი Impulse
 2003. იმუნიზაცია Immunization
 2004. იმუნიტეტი Immunity
 2005. იმუნიტეტი აქტიური Active immunity
 2006. იმუნიტეტი ბუნებრივი Natural immunity
 2007. იმუნიტეტი პასიური Passive immunity
 2008. იმუნიტეტი პლაცენტური Placentary immunity
 2009. იმუნიტეტი პოსტვაქცინური Postvaccine immunity
 2010. იმუნიტეტი პოსტინფექციური Postinfectious immunity
 2011. იმუნიტეტი ტრანსპლანტაციური Transplantative immunity
 2012. იმუნიტეტი უჯრედული Cellular immunity
 2013. იმუნიტეტი ჰუმორული Humor immunity
 2014. იმუნიტეტის დაძაბულობა Strain of immunity
 2015. იმუნოგენეტიკა Immunogenetic
 2016. იმუნოგენურობა Immunogenicity
 2017. იმუნოგლობულინები Immunoglobulins
 2018. იმუნოდეპრესანტები Immunodepressants
 2019. იმუნოდეფიციტები Immunodeficites
 2020. იმუნოთერაპია Immunotherapy
 2021. იმუნოკომპეტენტური უჯრედები Immunocopmetent cells
 2022. იმუნოკორექცია Immunocorrection
 2023. იმუნოლოგია Immunology
 2024. იმუნოლოგიური ზედამხედველობის თეორია Theory of immunological surveillance
 2025. იმუნოლოგიური მეხსიერება Immunological memory
 2026. იმუნოლოგიური ტოლერანტობა Immunological tolerance
 2027. იმუნომოდულატორები Immunomodulators
 2028. იმუნოპათოლოგია Immunopathology
 2029. იმუნოპროფილაქტიკა Immunoprophylaxis
 2030. იმუნოსუპრესია Immunosupression
 2031. იმუნოტრანსფუზია Immunotransfusion
 2032. იმუნოციტები Immunocytes
 2033. იმუნოჰემატოლოგია Immunohematology
 2034. იმუნური დეფიციტი Immune deficit
 2035. იმუნური დისბალანსი Immune disbalance
 2036. იმუნური შრატი Immune serum
 2037. ინ ვიტრო განაყოფიერება In vitro fertilization
 2038. ინანიცია Inanition
 2039. ინაქტივაცია Inactivation
 2040. ინაქტივირებული ღორის პარვოვირუსი (Porcine Parvovirus), შტამი Mackivated pomme parvovirus, strain
 2041. ინახება ბნელ პირობებში ოთახის ტემპერატურაზე (15 – 25°C) Dark at room temperature (15 – 25 °c)
 2042. ინბრედული ცხოველები Inbred animals
 2043. ინბრიდინგი Inbreeding
 2044. ინგრედიენტი Ingredient
 2045. ინდიგესტია Indigestion
 2046. ინდიკატორი Indicator
 2047. ინდოლენტური Indolent
 2048. ინდურაცია Induration
 2049. ინდუცირებული მუტაციები Induced mutations
 2050. ინერვაცია Innervation
 2051. ინექცია Injection
 2052. ინვაგინაცია Invagination
 2053. ინვაზია Invasion
 2054. ინვალიდი Handicuped (disabled)
 2055. ინვერსია Inversion
 2056. ინვოლუცია Involution
 2057. ინიციალური Initial
 2058. ინიციაცია Initiation
 2059. ინკარცერაცია Incarceration
 2060. ინკაფსულაცია Encapsulation
 2061. ინკონტინენცია Incontinence
 2062. ინკორპორაცია Incorporation
 2063. ინკრეტი Incret
 2064. ინოკულაცია Inoculation
 2065. ინოპერაბელური Inoperable
 2066. ინსემინაცია Insemination
 2067. ინსექტარიუმი Insectarium
 2068. ინსექტიციდები Insecticides
 2069. ინსექტოფუნგიციდები Insectofungicides
 2070. ინსომნია Insomny
 2071. ინსპირაცია Inspiration
 2072. ინსტილაცია Instillation
 2073. ინსულინაზა Insulinase
 2074. ინსულინი Insulin
 2075. ინსულინომა Insulinoma
 2076. ინსულოკარცინომა Insulocarcinoma
 2077. ინსულტი Stroke
 2078. ინსუფიციენცია Insuffi ciency bycea
 2079. ინსუფლაცია Insuffl ation
 2080. ინტაქტური Intact
 2081. ინტეგრაცია Integration
 2082. ინტელექტი Intellect
 2083. ინტენსივობა Intensity
 2084. ინტერლეიკინი Interleukin
 2085. ინტერმიტოზი Intermitosis
 2086. ინტერნალინი Internalin
 2087. ინტერპოლაცია Interpolation
 2088. ინტერპრეტაცია Interpretation
 2089. ინტერრენალიზმი Interrenalism
 2090. ინტერსექსი Intersex
 2091. ინტერსტიციული ქსოვილი Interstitial tissue
 2092. ინტერტრანსვერსიული Intertransversive
 2093. ინტერფაზა Interphase
 2094. ინტერფერენცია Interference
 2095. ინტერფერონი Interferon
 2096. ინტერცელულური Intercellular
 2097. ინტიმა Intima
 2098. ინტოქსიკაცია Intoxication
 2099. ინტრადერმული Intradermal
 2100. ინტრაკოქსის სპრეი Intracox pump
 2101. ინტრამედულური Intramedullary
 2102. ინტრაპერიტონული Intraperitoneal
 2103. ინტუბაცია Intubation
 2104. ინტუიცია Intuition
 2105. ინტუმესცენცია Intumescence
 2106. ინფანტილიზმი Infantilism
 2107. ინფარქტი Infarct(ion)
 2108. ინფექტოლოგია Infectology
 2109. ინფექცია Infection
 2110. ინფექცია აბორტული Abortive infection
 2111. ინფექცია ატიპური Atypical infection
 2112. ინფექცია ბაქტერიული Bacterial infection
 2113. ინფექცია ბუნებრივ-კეროვანი Naturalfocal infection
 2114. ინფექცია ეგზოგენური Exogenous infection
 2115. ინფექცია ენდოგენური Endogenous infection
 2116. ინფექცია ვირუსული Viral infection
 2117. ინფექცია ინაპარანტული Inapparent infection
 2118. ინფექცია ინტეგრაციული Integrative infection
 2119. ინფექცია ინტერკურენტული Intercurrent infection
 2120. ინფექცია კეროვანი Center of infection
 2121. ინფექცია კონვენციური Conventional inefections
 2122. ინფექცია ლატენტური Latent infection
 2123. ინფექცია მანიფესტური Manifestal infection
 2124. ინფექცია მენინგოკოკური Meningococcal infection
 2125. ინფექცია მეორადი Secondary infection
 2126. ინფექცია მთვლემარე Dormant infection
 2127. ინფექცია მწვავე Acute infection
 2128. ინფექცია ნაწლავური Intestinal infection
 2129. ინფექცია ნელი (დუნე) Slow infection
 2130. ინფექცია ნოზოკომიური Nosocomial infection
 2131. ინფექცია პროდუქციული Productive infection
 2132. ინფექცია პუერპერული Puerperal infection
 2133. ინფექცია ტიპური Typical infection
 2134. ინფექცია უბიკვიტური Ubiquitous infectione
 2135. ინფექცია უსიმპტომო Asymptomic infection
 2136. ინფექცია ფოკალური Focal infection
 2137. ინფექცია ქრონიკული Chronic infection
 2138. ინფექციის კარიბჭე Infectious gate
 2139. ინფექციის მოსპობა Desinfect
 2140. ინფექციური მონონუკლეოზი Infectious mononucleosis
 2141. ინფილტრატი Infiltrate
 2142. ინფილტრაცია Infiltration
 2143. ინფოჰოლიზმი Infoholism
 2144. ინფუზორიები Infusoria
 2145. ინცესტი Incest
 2146. ინციზია Incision
 2147. ინცისტირება Incisted
 2148. ინჰალაცია Inhalation
 2149. ინჰიბირება Inhibition
 2150. ინჰუმაცია Inhumation
 2151. იოგი Ligament
 2152. იოდიზმი Iodism
 2153. იონიზაცია Ionisation
 2154. იონოთერაპია Ionotherapy
 2155. იოჰიმბინი Yohimbine
 2156. ირადიაცია Irradiation
 2157. ირიგაცია Irrigation
 2158. ირიდექტომია Iridectomy
 2159. ირიდოდონეზისი Iridodonesis
 2160. ირიდოპლეგია Iridoplegy
 2161. ირიდოქორიოიდიტი Iridochorioiditis
 2162. ირიდოციკლიტი Iridocyclitis
 2163. ირისი Iris
 2164. ირიტაცია Irritation
 2165. ირიტაციული თეორია Irritation theory
 2166. ირიტი Iritis
 2167. იქთიოზი Ichthyosis
 2168. იქორი Ichor
 2169. იქტერუსი Icterus
 2170. იშემია Ischemia
 2171. იშიალგია Sciatica
 2172. იშიასი Ischiasis
 2173. იშურია Ischuria
 2174. კადავერული სისხლი Cadaveral blood
 2175. კადმიუმი Cadmium
 2176. კავერნა Cavern
 2177. კავერნიტი Cavernitis
 2178. კავერნოტომია Cavernotomy
 2179. კავიტაცია Cavitation
 2180. კავკასიური მუხა Caucausian oak
 2181. კაზეოზი Caseation
 2182. კაზუისტიკა Casuistic
 2183. კაზუსი Casus
 2184. კათეტერიზაცია Catheterization
 2185. კაკალი Nut
 2186. კაკოსმია Cacosmy
 2187. კალა-აზარი Kala-azar
 2188. კალამი Pen
 2189. კალიუმის პერმანგანატი Potassium permanganate
 2190. კალიფორნიის ენცეფალიტი California encephalitis
 2191. კალიცივირუსები Caliciviruses
 2192. კალკარიურია Calcarouria
 2193. კალკულოზი Calculosis
 2194. კალმეტის და გერენის ბაცილა Calmett-geren’s bacillus (bcg)
 2195. კალციკოზი Calcicosis
 2196. კალცინოზი Calcinosis
 2197. კალციფიკაცია Calcification
 2198. კამა Dill
 2199. კამპილობაქტერიოზი Campylobacteriosis
 2200. კანაფი Canabis, hemp
 2201. კანაფი Hemp
 2202. კანგრის კიბო Cangry cancer
 2203. კანდიდამიკოზი Candidiasis
 2204. კანი Skin
 2205. კანი, ტყავი Skin, leather (greek)
 2206. კანიბალიზმი Cannibalism
 2207. კანის გაცლა Removal of cortex
 2208. კანის ზედა შრე Upper layer of skin
 2209. კანის ზედა შრის ანთება Inflammation of upper layer of skin
 2210. კანის სიმშრალე Dryness of skin
 2211. კანის სიყვითლე Skin jaundice
 2212. კანის სიწითლე Skin redness
 2213. კანისა და ზურგის ტვინის სითხის მომწვანო-ყვითელი ფერი Painting spinal cord liquid and skin green­ yellow colour
 2214. კანკროიდი Cancroid
 2215. კანულა Cannula
 2216. კანქვეშა Under skin
 2217. კანქვეშა Urxlerskin
 2218. კანცეროგენეზი Carcinogenesis
 2219. კანცეროგენეზი დე ნოვო Carcinogenesis de novo
 2220. კანცეროგენეზის ვირუსული თეორია Iral theory of carcinogenesis
 2221. კანცეროგენეზის მუტაციური თეორია Mutation theory of carcinogenesis
 2222. კანცეროგენეზის პოლიეტიოლოგიური თეორია Polyetiological theory of carcinogenesis
 2223. კანცეროგენეზის რისკ-ფაქტორები Risk-factors of carcinogenesis
 2224. კანცეროფობია Carcinophobia
 2225. კანჭი Shin
 2226. კაპილარების გაფართოება Capillary dilatation
 2227. კაპილარექტაზია Capillarectasia
 2228. კაპილარი Capillary
 2229. კაპილაროტოქსიკოზი Capillarotoxicosis
 2230. კაპიტალური Capital
 2231. კაპოშის სარკომა Kaposhi’s sarcoma
 2232. კარანტინი Quarantine
 2233. კარბუნკული Carbuncle
 2234. კარგად მონელება Good digestion
 2235. კარგად მშობიარობა Good birth
 2236. კარგად სუნთქვა Good breath
 2237. კარგად ყოფნა, ჯანმრთელი To be fine
 2238. კარგი განწყობა Good mood
 2239. კარგი მაჯისცემა Good pulse
 2240. კარდია Cardia
 2241. კარდინალური Cardinal
 2242. კარდიოგრამა Cardiogram
 2243. კარდიოგრაფია Cardiography
 2244. კარდიოლოგია Cardiology
 2245. კარდიომეგალია Cardiomegaly
 2246. კარდიომიოპათია Cardiomyopathy
 2247. კარდიომიოციტები Cardiomyocytes
 2248. კარდიომონიტორი Cardiomonitor
 2249. კარდიოპათია Cardiopathy
 2250. კარდიოპლეგია Cardioplegia
 2251. კარდიორექსისი Cardiorrhexis
 2252. კარდიოსკლეროზი Cardiosclerosis
 2253. კარდიოცენტეზი Cardiocentesis
 2254. კარიესი Caries
 2255. კარიოგამია Karyogamy
 2256. კარიოგამული თეორია Karyogamic theory
 2257. კარიოკინეზი Karyokinesis
 2258. კარიოლემა Karyolemma
 2259. კარიოლიზი Karyolysis
 2260. კარიოლოგია Karyology
 2261. კარიომეგალია Karyomegaly
 2262. კარიოპიკნოზი Karyopyknosis
 2263. კარიოპლაზმა Karyoplasm
 2264. კარიორექსისი Karyorrhexis
 2265. კარიოტიპი Karyotype
 2266. კარტირება Mapping
 2267. კარცინოიდი Carcinoid
 2268. კარცინომა Carcinoma
 2269. კარცინომა ბრონქული Bronchial carcinoma
 2270. კარცინომა ბრტყელუჯრედოვანი Squamous cell carcinoma
 2271. კარცინომა უოლკერის Wolker’s carcinoma
 2272. კარცინომა წვრილუჯრედოვანი Small cell carcinoma
 2273. კარცინოსარკომა Carcinosarcoma
 2274. კარცინოფობია Carcinophobia
 2275. კასტრაცია Castration
 2276. კატა Cat
 2277. კატაბალახა Valleriana
 2278. კატაბოლიზმი Katabolism
 2279. კატალაზა Catalase
 2280. კატალეფსია Catalepsy
 2281. კატალიზატორი Catalyzer
 2282. კატამნეზი Catamnesis
 2283. კატაპლექსია Cataplexy
 2284. კატარაქტა Cataract
 2285. კატარი Catarrh
 2286. კატატონია Catatonia
 2287. კატატოქსიკური შენაერთები Catatoxical substances
 2288. კატექოლამინები Catecholamines
 2289. კაუდალური Caudal
 2290. კაუზალური Causal
 2291. კაფსიდი Capsid
 2292. კაფსომერები Capsomeres
 2293. კაფსულა Capsule
 2294. კახექსია Cachexia
 2295. კბილების სიდამპლე, კარიესი Rottenness, caries
 2296. კბილებში ქვების გაჩენა Pebble formation in teeth
 2297. კბილთა მწკრივი Dentition
 2298. კბილი Tooth
 2299. კბილი სარძევე Deciduous
 2300. კბილი სიბრძნის Wisdom tooth
 2301. კბილის რბილი ქსოვილის ანთება Inflamation of soft tissue of tooth
 2302. კედელი Wall
 2303. კეილონები Ceilones
 2304. კელოიდი Keloid
 2305. კენტი, არაწყვილი Odd
 2306. კენჭოვანი დაავადება Lithiasis
 2307. კერატალგია Keratalgia
 2308. კერატექტომია Keratectomy
 2309. კერატინი Keratin
 2310. კერატინოციტები Keratinocytes
 2311. კერატიტი Keratitis
 2312. კერატოზი Keratosis
 2313. კერატოლიზი Keratolysis
 2314. კერატომა Keratoma
 2315. კერატომალაცია Keratomalacia
 2316. კერატოტომია Keratotomy
 2317. კეტგუტი Catgut
 2318. კეტოზი Ketosis
 2319. კეტონურია Ketonuria
 2320. კეფა Back of head
 2321. კვადრიპლეგია Quadriplegia
 2322. კვადრომა Quadroma
 2323. კვანძი Knot
 2324. კვაშიორკორი Kwashiorkor
 2325. კვდომის ფაზა Death phase
 2326. კვება Feeding
 2327. კვებითი ტოქსიკოინფექციები Food poisoning
 2328. კვერცხი Ovum, egg
 2329. კვერცხუჯრედი Egg
 2330. კვინკეს შეშუპება Quincke’s edema
 2331. კვირტი Bud
 2332. კვლიავი Caraway
 2333. კიბერნეტიკა Cybernetics
 2334. კიბო Cancer
 2335. კიბო კუჭის Stomach cancer
 2336. კიბო პოტის Pott’s cancer
 2337. კიბო პროსტატის Prostate cancer
 2338. კიბო საკვერცხის Ovarian cancer
 2339. კიბო საშვილოსნოს ყელის Cervical cancer
 2340. კიბო სკვამოზური Squamous cancer
 2341. კიბო სკიროზული Scirrhous cancer
 2342. კიბო სოლიდური Solid cancer
 2343. კიბო უცხო სხეულის Foreign-body carcinogenesis
 2344. კიბო ფილტვის Lung cancer
 2345. კიბო ძუძუსი Breast cancer
 2346. კიბოსწინა მდგ. Status before cancer
 2347. კიდე Edge
 2348. კიდური Extremities
 2349. კიდურის სარტყელი Extremity girdle
 2350. კითხვის უნარის დაკარგვა Loss of ability to read
 2351. კილერები Killers
 2352. კილინგ-ეფექტი Killing-effect
 2353. კინგელები Kingella
 2354. კინინები Kinins
 2355. კისერი, ყელი Neck
 2356. კისტა Cyst
 2357. კიფოზი Kyphosis
 2358. კიფოსკოლიოზი Kyphoscoliosis
 2359. კლავულანის მჟავა Clavulanic acid
 2360. კლავუსი Clavus
 2361. კლაუდიკაცია Claudication
 2362. კლაუსტროფილია Claustrophilia
 2363. კლაუსტროფობია Claustrophobia
 2364. კლებსიელები Klebsiellas
 2365. კლეპტომანია Kleptomania
 2366. კლიმატი Climate
 2367. კლიმატოთერაპია Climatotherapy
 2368. კლიმაქსი Climacteric
 2369. კლინიკა Clinic
 2370. კლინიკური მანიფესტაცია Clinical manifestation
 2371. კლინიკური სიკვდილი Clinical death
 2372. კლირენსი Clearance
 2373. კლიტორი Clitoris
 2374. კლიტორიზმი Clitorism
 2375. კლონი Clone
 2376. კლონირება Cloning
 2377. კლონური ევოლუცია Clonal evolution
 2378. კლონური კრუნჩხვები Clonospasms
 2379. კლონურ-სელექციური თეორია Clonal-selective theory
 2380. კლოსტრიდიები Clostridia
 2381. კლოსტრიდიუმის ინფექცია Clostridium difficile
 2382. კოაგულაზა Coagulase
 2383. კოაგულანტები Coagulants
 2384. კოაგულაცია Coagulation
 2385. კოაგულოგრამა Coagulogram
 2386. კოარქტაცია Coarctation
 2387. კოგნატები Cognates
 2388. კოდეინი Codeine
 2389. კოდი Code
 2390. კოდონი Codone
 2391. კოვალენტური ბმები Covalent bonds
 2392. კოიტუსი Coitus
 2393. კოკაინიზმი Cocainism
 2394. კოკაინის ბუჩქი Coca
 2395. კოკანცეროგენეზი Cocancerogenesis
 2396. კოკანცეროგენი Cocarcinogen
 2397. კოკები Cocci
 2398. კოკობაქტერიები Coccobacteria
 2399. კოკულტივირება Lcocultivation
 2400. კოლაგენი Collagen
 2401. კოლაგენოზი Collagenosis
 2402. კოლატერალები Collaterals
 2403. კოლაფსი Collapse
 2404. კოლექტომია Colectomy
 2405. კოლიბაცილოზი Colibacillosis
 2406. კოლი-ინდექსი Coli-index
 2407. კოლი-ინფექცია Coli-infection
 2408. კოლინჯი Colon
 2409. კოლიტი Colitis
 2410. კოლიციგენურობა Colicinogenicity
 2411. კოლიცინი Colicin
 2412. კოლობომა Coloboma
 2413. კოლონია Colony
 2414. კოლონიზაცია Colonization
 2415. კოლონიზაციური რეზისტენტობა Colonization resistancy
 2416. კოლორექტული Colorectal
 2417. კოლოსტომია Colostomy
 2418. კოლოტომია Colotomy
 2419. კოლპიტი Colpitis
 2420. კოლპოპლასტიკა Colpoplasty
 2421. კოლპოპტოზი Colpoptosis
 2422. კოლპოსტენოზი Colpostenosis
 2423. კოლტივირუსები Coltiviruses
 2424. კომა Coma
 2425. კომბოსტო Cabbage
 2426. კომბუსტია Combustion
 2427. კომისურა Commissure
 2428. კომისუროტომია Commissurotomia
 2429. კომოცია Commotion (concussion of the brain)
 2430. კომპარტმენტაცია Compartmentation
 2431. კომპენსატორული მექანიზმი Compensatory mechanism
 2432. კომპენსაცია Compensation
 2433. კომპეტენცია Competency
 2434. კომპილაცია Compilation
 2435. კომპლემენტი Complement
 2436. კომპლემენტურობის პრინციპი Principle of complementarity
 2437. კომპლექსური მკურნალობა Complex therapy
 2438. კომპლექცია Build
 2439. კომპლიკაცია Complication
 2440. კომპონენტური თერაპია Componental therapy
 2441. კომპრესი Compress
 2442. კონგელაცია Congelation
 2443. კონგესტია Congestion
 2444. კონგლომერატი Conglomerate
 2445. კონგლუტინანტი Conglutinant
 2446. კონდენსაცია Condensation
 2447. კონდილომა Condyloma
 2448. კონვერსია Conversion
 2449. კონვექსა ვიტრა Convex glasses
 2450. კონვულსია Convulsion
 2451. კონიუგაცია Conjugation
 2452. კონიუნქტივა Conjunctiva
 2453. კონიუნქტივიტი Conjunctivitis
 2454. კონკავა ვიტრა Concave glasses
 2455. კონკორდანტულობა Concordance
 2456. კონკრემენტი Calculus
 2457. კონსერვატული Conservative
 2458. კონსერვაცია Conservation
 2459. კონსილიუმი Consultation
 2460. კონსისტენცია Consistence
 2461. კონსოლიდაცია Consolidation
 2462. კონსტატაცია Statement
 2463. კონსტიპაცია Constipation
 2464. კონსულტაცია Consultation
 2465. კონტაგიოზური მოლუსკი Molluscum contagiosis
 2466. კონტაგიუმი Contagium
 2467. კონტამინაცია Contamination
 2468. კონტაქტური ინჰიბიცია Contact inhibition
 2469. კონტაქტური ტრანსმისია Contact transmission
 2470. კონტინგენტი Contingent
 2471. კონტრაინდიკაცია Contraindication
 2472. კონტრასტი Contrast
 2473. კონტრასტი ნეგატიური Negative contrast
 2474. კონტრასტი პოზიტიური Positive contrast
 2475. კონტრასტული ნივთიერებები Contrast subatances
 2476. კონტრაქტურა Contracture
 2477. კონტრაქცია Contraction
 2478. კონტრაცეფცია Contraception
 2479. კონტუზია Contusion
 2480. კონფაბულაცია Confabulation
 2481. კონცეფტუსი Conceptus
 2482. კონცეფცია Conception
 2483. კოპროლალია Coprolalia
 2484. კოპროლითი Enterolith
 2485. კოპროლოგიური გამოკვლევა Coprologic analysis
 2486. კოპროსტაზი Coprostasis (faecal impaction)
 2487. კოპროფაგია Coprophagia
 2488. კოპულაცია Copulation
 2489. კოჟრი Corn
 2490. კორელაცია Correlation
 2491. კორექცია Correction
 2492. კორიზა Corysa
 2493. კორინებაქტერიები Corynebacteria
 2494. კორნეული Corneal
 2495. კორონა ვისურებთან ასოცირებული მწვავე რესპირატორული სინდრომის გამომწვევი ვირუსი Severe acute respiratory syndrome associated coronavirus
 2496. კორონავირუსები Coronaviruses
 2497. კორონარიტი Coronaritis
 2498. კორონაროგრაფია Coronarography
 2499. კორონაროდილატატორები Coronarodilatators
 2500. კორონაროსკლეროზი Coronarosclerosis
 2501. კორონარული Coronary
 2502. კორონარული უკმარისობა Coronary deficiency
 2503. კორპუს ალიენუმ Corpus alienum
 2504. კორპუსკულური Corpuscular
 2505. კორტიზონი Cortisone
 2506. კორტიკოსტეროიდები Corticosteroids
 2507. კორტიკოტროპინი Corticotrophin
 2508. კოსმოსური მედიცინა Space medicine
 2509. კოფაქტორები Cofactors
 2510. კოფეინი Caffeine
 2511. კოფერმენტი Coenzyme
 2512. კოქსალგია Coxalgy
 2513. კოქსართროზი Coxarthrosis
 2514. კოქსიტი Coxitis
 2515. კოქციგოდინია Coccygodynia
 2516. კოქციდიოზი Coccidiosis
 2517. კოღოები Gnats
 2518. კოწახური Barberry
 2519. კოჰორტული ანალიზი Cohort analysis
 2520. კრაზანა St. John’s wor
 2521. კრაზანა, ბზიკი Wasp
 2522. კრანიოლოგია Craniology
 2523. კრანიოპათია Craniopathy
 2524. კრანიოსკლეროზი Craniosclerosis
 2525. კრანიოსპინალური Craniospinal
 2526. კრანიოტომია Craniotomy
 2527. კრაშ-სინდრომი Crush syndrome
 2528. კრემატორიუმი Crematorium
 2529. კრემაცია Cremation
 2530. კრენოთერაპია Crenotherapy
 2531. კრეპიტაცია Crepitation
 2532. კრეტინი Cretin
 2533. კრეტინიზმი Cretinism
 2534. კრეტინოიდი Cretinoid
 2535. კრიანესთეზია Cryanesthesia
 2536. კრიასთეზია Cryasthesy
 2537. კრიზისი Crisis
 2538. კრიმინოლოგია Criminology
 2539. კრიობიოლოგია Cryobiology
 2540. კრიოზონდი Cryoprobe
 2541. კრიოთერაპია Cryotherapy
 2542. კრიოკოაგულაცია Cryocoagulation
 2543. კრიოკონსერვაცია Cryopreservation
 2544. კრიოპათია Cryopathy
 2545. კრიოპრეციპიტატი Cryoprecipitate
 2546. კრიოპროტექტორები Cryoprotectors
 2547. კრიოსტატი Cryostate
 2548. კრიოფობია Cryophobia
 2549. კრიოქირურგია Cryosurgery
 2550. კრიპტა Crypt
 2551. კრიპტოგენური Cryptogenous
 2552. კრიპტოკოკოზი Cryptococcosis
 2553. კრიპტორქიზმი Cryptorchism
 2554. კრიტერიუმი Criterion
 2555. კროტონის ზეთი Croton oil
 2556. კრუნჩხვები Cramps
 2557. კრუპი Croup
 2558. კრუპოზული Pnevmonia croupous
 2559. კუ Turtle
 2560. კუდი Tail
 2561. კუდუსუნი Tailbone
 2562. კულექსი Culex
 2563. კულის ანემია Culi anemia
 2564. კულმინაცია Culmination
 2565. კულტივირება Cultivation
 2566. კულტურა Culture
 2567. კულტურა აგარის Agar culture
 2568. კულტურა ბაქტერიული Bacterial culture
 2569. კულტურა და ანალიზის არსებობა/მიკრობაქტერიის არარსებობა
  Culture and report presence / absence of mycobacteria
 2570. კულტურა ორგანული Organic culture
 2571. კულტურა ქსოვილოვანი Tissue culture
 2572. კულტურალური მეთოდი Cultural method
 2573. კუმულაცია Cumulation
 2574. კუნელი Hawthorn
 2575. კუნთთაშორისი Between muscles
 2576. კუნთი Muscle
 2577. კუნთის დარბილება Softened muscle
 2578. კუნთოვანი ქსოვილი Muscle tissue
 2579. კუნთოვანი ქსოვილის სიმსივნე Muscle tissue tumor
 2580. კურა მედიანა Cura mediana
 2581. კურაბელური Curable
 2582. კურარე Curare
 2583. კურატორი Curator
 2584. კურორტოლოგია Curortology
 2585. კურსი Course
 2586. კურუ Curu
 2587. კუჭი Stomach
 2588. კუჭი ბავარიული Bavarian gaste
 2589. კუჭი, მუცელი Stomach, abdomen
 2590. კუჭის ამოკერება, მიმაგრება Fixed stomach, abdomen
 2591. კუჭის გაკვეთა To cut stomach
 2592. კუჭის დაწევა Lowered stomach
 2593. კუჭის მუცლის დარილება Softened stomach, abdomen
 2594. კუჭის სერიოზული გარსის ანთება Inflamation of serous layer of stomach
 2595. კუჭის წვენის გამოყოფის შეფერხება Ceased formation of stomach juice
 2596. კუჭის წყლული Stomach ulcer
 2597. კუჭქვეშა ჯირკვალი Pancreas
 2598. ლაბილური Labile
 2599. ლაბირინთი Labyrinth
 2600. ლაბორატორია Laboratory
 2601. ლაბორატორიული ცხოველები Laboratory animals
 2602. ლაგოფთალმი Lagophthalmos
 2603. ლაგ-ფაზა Lag-phase
 2604. ლავაჟი Lavage
 2605. ლავიწთაშორისი Between collar-bones
 2606. ლავიწი Collar -bone
 2607. ლაზარეთი Sick quarter
 2608. ლაზერი Laser
 2609. ლაზერკოაგულაცია Lasercoagulation
 2610. ლაზერული გამოსხივება Laser radiation
 2611. ლაკრიმალური Lacrimalis
 2612. ლაკრიმატორები Lacrimators
 2613. ლაკრიმაცია Lacrimation
 2614. ლაკრიმოციტი Lacrimocyte
 2615. ლამბლიოზი Lambliosis
 2616. ლანგერჰანსის კუნძულები Islets of langerhans
 2617. ლანდშაფტზე ეფექტის განსაზღვრა Determination of landscape effect
 2618. ლანუგო Lanugo
 2619. ლაპაროსკოპი Laparoscope
 2620. ლაპაროსკოპია Laparoscopy
 2621. ლაპაროტომია Laparotomy
 2622. ლარვა Larva
 2623. ლარვა მიგრანსი Larva migrans
 2624. ლარვირებული Larvare
 2625. ლარვიციდები Larvicides
 2626. ლარინგექტომია Laryngectomy
 2627. ლარინგიტი Laryngitis
 2628. ლარინგორეა Laryngorrhoea
 2629. ლარინგოსპაზმი Laryngospasm
 2630. ლარინგოსტენოზი Laryngostenosis
 2631. ლარინგოსტომია Laryngostomy
 2632. ლარინგოტომია Laryngotomy
 2633. ლარინგოტრაქეიტი Laryngotracheitis
 2634. ლატა Latah
 2635. ლატერალური ორგანოები Lateral organs
 2636. ლატეროფობია Laterophoby
 2637. ლაფსუსი Lapsus
 2638. ლაქტაცია Lactation
 2639. ლაქტობაცილები Lactobacilli
 2640. ლაქტოზა Lactose
 2641. ლაქტოზურია Lactosuria
 2642. ლაქტოთერაპია Lactotherapy
 2643. ლეგიონელები Legionella
 2644. ლეგიონელოზი Legionellosis
 2645. ლეთარგია Lethargy
 2646. ლეიკემია Leukemia
 2647. ლეიკემიზაცია Leukemisation
 2648. ლეიკემოიდური რეაქცია Leukemoid reaction
 2649. ლეიკოგრამა Leukogram
 2650. ლეიკოდერმა Leukoderma
 2651. ლეიკოდისტროფია Leukodystrophy
 2652. ლეიკოენცეფალიტი Leukoencephalitis
 2653. ლეიკომა Leukoma
 2654. ლეიკოპედეზი Leukopedesis
 2655. ლეიკოპენია Leucopenia
 2656. ლეიკოპლაკია Leucoplakia
 2657. ლეიკოპოეზი Leucopoiesis
 2658. ლეიკოსარკომა Leucosarcoma
 2659. ლეიკოტომია Leucotomy
 2660. ლეიკოტოქსინები Leucotoxins
 2661. ლეიკოციტები Leukocytes
 2662. ლეიკოციტოზი Leucocytosis
 2663. ლეიომიომა Leiomyoma
 2664. ლეიომიოსარკომა Leiomyosarcoma
 2665. ლეიშმანიები Leishmania
 2666. ლეიშმანიოზი Leishmaniasis
 2667. ლემა Thorn-apple
 2668. ლენსექტომია Lensectomy
 2669. ლენტიგო Lentigo
 2670. ლენტივირუსები Lentiviruses
 2671. ლენცოფა Hyoscyamus, henbone
 2672. ლეპრა Leprosy
 2673. ლეპროზორიუმი Leprosery
 2674. ლეპტომენინგიტი Leptomeningitis
 2675. ლეპტოსპირა Leptospira
 2676. ლეპტოსპიროზი Leptospirosis
 2677. ლეპტოტრიქიები Leptotrichia
 2678. ლესბოსური სიყვარული Lesbian love
 2679. ლეტალური გენი Lethal gene
 2680. ლეტალურობა Lethality
 2681. ლეციტინაზა Lecithinase
 2682. ლიბიდო Libido
 2683. ლიგაზები Lygases
 2684. ლიგანდები Ligands
 2685. ლიგატურა Ligature
 2686. ლიზინები Lysins
 2687. ლიზინი Lysin
 2688. ლიზისი Lysis
 2689. ლიზოგენია Lysogeny
 2690. ლიზოგენური კონვერსია Lysogenic conversion
 2691. ლიზოსომები Lysosomes
 2692. ლიზოციმი Lysozyme
 2693. ლითიაზი Lithiasis
 2694. ლითოპედიონი Lithopaedion
 2695. ლითოტომია Lithotomy
 2696. ლითოტრიფსია Lithotripsia
 2697. ლიკვორეა Liquorrhoea
 2698. ლიკვორი Liquor
 2699. ლიმოთერაპია Limotherapy
 2700. ლიმონი Lemon
 2701. ლიმფა Lymph
 2702. ლიმფადენიტი Lymphadenitis
 2703. ლიმფადენოპათია Lymphadenopathy
 2704. ლიმფანგიექტაზია Lymphangiectasia
 2705. ლიმფანგიომა Lymphangioma
 2706. ლიმფანგოიტი Lymphangoitis
 2707. ლიმფობლასტი Lymphoblast
 2708. ლიმფოგრანულომატოზი Lymphogranulomatosis
 2709. ლიმფოგრაფია Lymphography
 2710. ლიმფოეპითელიომა Lymphoepithelioma
 2711. ლიმფოიდური ქსოვილი Lymphoid tissue
 2712. ლიმფოკინები Lymphokines
 2713. ლიმფომა Lymphoma
 2714. ლიმფომა არაჰოჯკინური Non- hodgkin’s lymphoma
 2715. ლიმფოპენია Lymphopenia
 2716. ლიმფორეა Lymphorrhoea
 2717. ლიმფოსტაზი Lymphostasis
 2718. ლიმფოციტი Lymhocyte
 2719. ლიმფოციტი B B-lymphocyte
 2720. ლიმფოციტი T T-lymphocyte
 2721. ლიმფოციტოზი Lymphocytosis
 2722. ლიმფოციტური ქორიომენინგიტი Lymphocytic choriomeningitis
 2723. ლინკომიცინი Lincomycin
 2724. ლიოფილიზაცია Lyophilization
 2725. ლიოფილიზებული სისხლი Lyophilised blood
 2726. ლიპაზა Lipase
 2727. ლიპემია Lipemia
 2728. ლიპიდები Fats (lipids)
 2729. ლიპიდოზი Lipidosis
 2730. ლიპოიდები Lipoids
 2731. ლიპოიდოზი Lipoidosis
 2732. ლიპომა Lipoma
 2733. ლიპომატოზი Lipomatosis
 2734. ლიპოსარკომა Liposarcoma
 2735. ლიპოსაქცია Liposuction
 2736. ლიპურია Lipuria
 2737. ლისტერიოზი Listeriosis
 2738. ლიქენი Lichen
 2739. ლოაოზი Loaosis
 2740. ლობექტომია Lobectomy
 2741. ლოგოთერაპია Logotherapy
 2742. ლოგოპათია Logopathy
 2743. ლოგოპედია Logopaedics
 2744. ლოგოპლეგია Logoplegy
 2745. ლოგორეა Logorrhoea
 2746. ლოგ-ფაზა Log-phase
 2747. ლოკალიზაცია Localization
 2748. ლოკალური Local
 2749. ლოკოკინა Cochlea
 2750. ლოკომოცია Locomotion
 2751. ლოკუსი Locus (site)
 2752. ლომი Lion
 2753. ლორდოზი Lordosis
 2754. ლორწო Mucus
 2755. ლორწო Slime
 2756. ლორწოვანი გარსი Mucous membrane
 2757. ლოფოტრიქები Lophotriches
 2758. ლოქიები Lochia
 2759. ლოყა Cheek
 2760. ლპობა Rotting
 2761. ლპობა, ხრწნა, დაჩირქება Suppuration, rotting
 2762. ლუმბაგო Lumbago
 2763. ლუმბალგია Lumbalgy
 2764. ლუმბალური პუნქცია Lumbal punction
 2765. ლუნატიზმი Noctambulation
 2766. ლუპუსი Lupus
 2767. ლურჯ-მწვანე ჩირქის ჩხირი Bacillus blue-pus
 2768. მაგარი Firm, solid
 2769. მაგნეტიზმი Magnetism
 2770. მაგნიტოთერაპია Magnetotherapy
 2771. მადაროზი Madaros
 2772. მადის დაკარგვა Loss of appefite
 2773. მაინფიცირებელი დოზა Infectious dose
 2774. მაკროგლოსია Macroglossia
 2775. მაკროელემენტები Macroelements
 2776. მაკროლიდები Macrolides
 2777. მაკრომასტია Macromastia
 2778. მაკრომოლეკულა Macromolecule
 2779. მაკროორგანიზმი Macroorganism
 2780. მაკროპსია Macropsy
 2781. მაკროსკოპული Macroscopic
 2782. მაკროფაგები Macrophages
 2783. მაკროცეფალია Macrocephaly
 2784. მაკროციტი Macrocyte
 2785. მაკროციტოზი Macrocytosis
 2786. მაკროჰემატურია Macrohematury
 2787. მაკულა Macula
 2788. მაკულის დეგენერაცია Macular degeneration
 2789. მალა Vertebra
 2790. მალაბსორბცია Malabsorbtion
 2791. მალამო Ointment
 2792. მალარია Malaria
 2793. მალარიის მოლეკულურ დონეზე გამოვლენა Molecular detection of malaria
 2794. მალაცია Malation
 2795. მალიგნიზაცია Malignisation
 2796. მალიგნიტეტი Malignitate
 2797. მამაკაცისაგან ქალთა მიმართ შიში (სქეს) Men’s fear towards women
 2798. მამოგრაფია Mammography
 2799. მამოთერმოგრაფია Mammothermography
 2800. მამოლოგია Mammology
 2801. მამოპლასტიკა Mammoplasty
 2802. მანდრაგორი Mandragora
 2803. მანია Mania
 2804. მანიაკი Maniac
 2805. მანიაკური ტრიადა Maniacal triad
 2806. მანიპულაცია Manipulation
 2807. მანიფესტაცია Manifestation
 2808. მანკი Defect
 2809. მანუალური თერაპია Manual therapy
 2810. მარაზმი Marasmus
 2811. მარილი Salt
 2812. მარიტა Marita
 2813. მარკერი Marker
 2814. მარკერი სიმსივნური Tumour marker
 2815. მარკერი ულტრაბგერითი Ultrasound marker
 2816. მარტივი Easy
 2817. მარტივი ჰერპესვირუსები Simple herpesviruses
 2818. მარცვალი Seed
 2819. მარცხენა Left
 2820. მარწყვი Wild strawberry
 2821. მარჯვენა Righ
 2822. მასა, სამყარო World, mass
 2823. მასაჟი Massage
 2824. მასის უმცირესი ნაწილი Molcule
 2825. მასკულინიზაცია Masculinisation
 2826. მასპინძელი Host
 2827. მასპინძელი დეფინიტური Definitive host
 2828. მასპინძელი რეზერვუარული Reservoir host
 2829. მასპინძელი შუალედური Intermediate host
 2830. მასტადენოვირუსები Mastadenoviruses
 2831. მასტექტომია Mastecomy
 2832. მასტოდინია Mastodynia
 2833. მასტოპათია Mastopathy
 2834. მასტოციტი Mast cell
 2835. მასტოციტოზი Mastocytosis
 2836. მასტურბაცია Masturbation
 2837. მასწავლებელი Teacher
 2838. მატიტელა Mountaineer
 2839. მატრიქსი Matrix
 2840. მატრიცა Matrix
 2841. მაღალი წნევა High pressure
 2842. მაყვალი Blackberry
 2843. მაჩვენებელი Indicator
 2844. მაცერაცია Maceration
 2845. მახვილა Enterobius
 2846. მაჯისცემა Pulse
 2847. მგზავრობის აკვიატება Fixed dea of travelling
 2848. მგლის ხახა Wolf’s mouth
 2849. მდგომარეობა Status
 2850. მდგრადი Stable
 2851. მეანობა Obstetrics
 2852. მეგაკარიოციტი Megakaryocyte
 2853. მეგაკოლონი Megacolon
 2854. მეგალგია Megalgia
 2855. მეგალობლასტი Megaloblast
 2856. მეგალომანია Megalomania
 2857. მეგალოცეფალია Megalocephaly
 2858. მედიალური Medial
 2859. მედიასტინიტი Mediastinitis
 2860. მედიასტინოტომია Mediastinotomy
 2861. მედიასტინუმი Mediastinum
 2862. მედიატორები Mediators
 2863. მედიკამენტები Medicaments
 2864. მედიცინა Medicine
 2865. მედიცინა ალტერნაციული Alternative medicine
 2866. მედიცინა კლინიკური Clinical medicine
 2867. მედიცინა პროფილაქტიკური Preventive medicine
 2868. მედიცინა სასამართლო Forensic medicine
 2869. მედიცინა ტროპიკული Tropical medicine
 2870. მედუზას თავი Head of medusa
 2871. მედულობლასტომა Meduloblastoma
 2872. მედულური Medullary
 2873. მეექვსე Sixth
 2874. მეზაორტიტი Mesaortitis
 2875. მეზარტერიიტი Mesarteriitis
 2876. მეზენტერული Mesenteric
 2877. მეზენქიმა Mesenchyme
 2878. მეზოდერმა Mesoderm
 2879. მეზოთელიომა Mesothelioma
 2880. მეზოთელიუმი Mesothelium
 2881. მეზომორფული Mesomorphic
 2882. მეთილის სპირტი Methyl alchohol
 2883. მეთოდი Method
 2884. მეთოდი გომორის Gomori’s method
 2885. მეთოდი გრამის Gram’s method
 2886. მეთოდი დოპლერის Doppler technique
 2887. მეთოდი რითმული Rhythm method
 2888. მეთოდი ტყუპების Method of twins
 2889. მეიოზი Meiosis
 2890. მეკონიუმი Meconium
 2891. მელალგია Melalgia
 2892. მელანინი Melanin
 2893. მელანოზი Melanosis
 2894. მელანომა Melanoma
 2895. მელანურია Melanuria
 2896. მელანქოლია Melancholia
 2897. მელანქოლიკი Melancholic
 2898. მელატონინი Melatonin
 2899. მელენა Melaena
 2900. მელიოიდოზი Melioidosis
 2901. მელიტინი Melitin
 2902. მემბრანული პოტენციალი Membrane potential
 2903. მემკვიდრეობა Heredity
 2904. მემკვიდრული ჰიპოპლაზია Hereditary hypoplasia
 2905. მენარქე Menarche
 2906. მენზურა Measuring-glass
 2907. მენინგიომა Meningioma
 2908. მენინგიტი Meningitis
 2909. მენინგოენცეფალიტი Meningoencephalitis
 2910. მენინგოკოკები Meningococci
 2911. მენინგოკოკცემია Meningococcaemia
 2912. მენისკექტომია Meniscectomy
 2913. მენისკი Meniscus
 2914. მენოპაუზა Menopause
 2915. მენორაგია Menorrhagia
 2916. მენსტრუაცია Menstruation
 2917. მენსტრუაცია ვიკარული Vicarious menstruation
 2918. მენჯი Pelvis
 2919. მეოთხე Fourth
 2920. მეორადი სასქესო ნიშნები Secondary sex signs
 2921. მეორე სუნთქვა Second respiration
 2922. მერკურიალიზმი Mercurialism
 2923. მეროზოიტი Merozoite
 2924. მერყევი Fluctuant, hesitant
 2925. მერცხალი Swallow
 2926. მერწყული Aquarius
 2927. მესმერიზმი Mesmerism
 2928. მეტაბიოზი Metabiosis
 2929. მეტაბოლიზმი Metabolism
 2930. მეტაბოლიტები Metabolites
 2931. მეტაგენეზი Metagenesis
 2932. მეტამიელოციტი Metamyelocyte
 2933. მეტამორფოზი Metamorphosis
 2934. მეტაპლაზია Metaplasya
 2935. მეტასიფილისი Metasyphilis
 2936. მეტასტაზი Metastasis
 2937. მეტასტაზირება Metastasis
 2938. მეტაქრომაზია Metachromasia
 2939. მეტეოპათია Meteopathy
 2940. მეტეორიზმი Meteorism
 2941. მეტისაცია Metisation
 2942. მეტისმეტი Extraordinary
 2943. მეტისმეტი გაზრდა Overgrowth
 2944. მეტრიტი Metritis
 2945. მეტროენდომეტრიტი Metroendometritis
 2946. მეტროთრომბოფლებიტი Metrothrombophlebitis
 2947. მეტროპათია Metropathy
 2948. მეტროპტოზი Metroptosis
 2949. მეტრორაგია Metrorrhagia
 2950. მეტროსალპინგიტი Metrosalpingitis
 2951. მეტროფლებიტი Metrophlebitis
 2952. მეტყველების გართულება Hardened speech
 2953. მეტყველების უნარის შეზღუდულობა Limited speech
 2954. მეტყველებისას ბგერების არევა Messing up sounds
 2955. მექანორეცეპტორები Mechanoreceptors
 2956. მეშვიდე Seventh
 2957. მეცნიერება Sciense
 2958. მეცხრე Ninth
 2959. მეხსიერება Memory
 2960. მეხსიერების დაკარგვა Loss of memory
 2961. მეხუთე Fifth
 2962. მზე Sun
 2963. მზესუმზირა Sunflower
 2964. მზესუმზირას ზეთი Sunflower oil
 2965. მზის აქტივობა Sun activity
 2966. მზის დარტყმა Sun-stroke
 2967. მზრუნველი Caring, guardian
 2968. მთელი სხეულის გაუტკივარება To anaesthetize whole body
 2969. მიაზი Miasis
 2970. მიალგია Myalgy
 2971. მიასთენია Myasthenia
 2972. მიგრაცია Migration
 2973. მიდრეკილება ალკოჰოლური სასმელებისადმი Addicted toalkohol
 2974. მიდრიაზი Mydriasis
 2975. მიელინი Myelin
 2976. მიელინიზაცია Myelination
 2977. მიელიტი Myelitis
 2978. მიელობლასტი Myeloblast
 2979. მიელობლასტოზი Myeloblastosis
 2980. მიელოგენური Myelogenic
 2981. მიელოგრამა Myelogram
 2982. მიელოიდური რეაქცია Myeloid reaction
 2983. მიელოლეიკემია Myeloleukemia
 2984. მიელომა Myeloma
 2985. მიელომალაცია Myelomalacia
 2986. მიელოპოეზი Myelopoesis
 2987. მიელოსკლეროზი Myelosclerosis
 2988. მიელოსუპრესია Myelosupression
 2989. მიელოტრანსპლანტაცია Myelotransplantation
 2990. მიელოფიბროზი Myelofibrosis
 2991. მიელოციტი Myelocyte
 2992. მიექტომია Myectomy
 2993. მიზანთროპი Misanthrope
 2994. მიზეზის კვლევა Search for reason
 2995. მიზერერე Miserable
 2996. მითრიდატუმი Mithridatum
 2997. მიიღება მხოლოდ ერთხელ Only one treatment is required
 2998. მიკობაქტერია Mycobacterium
 2999. მიკობაქტერიები Mycobacteria
 3000. მიკობაქტერიული კულტურა Mycobacterium culture
 3001. მიკოზები Mycoses
 3002. მიკოლოგია Mycology
 3003. მიკოპლაზმები Mycoplasms
 3004. მიკოტოქსიკოზი Mycotoxicosis
 3005. მიკოტოქსინები Mycotoxins
 3006. მიკრო Micro
 3007. მიკროაეროფილები Microaerofiles
 3008. მიკროალბუმინურია Microalbuminuria
 3009. მიკროანგიოპათია Microangiopathy
 3010. მიკროანევრიზმა Microaneurysm
 3011. მიკრობი Microbe
 3012. მიკრობიოლოგია Microbiology
 3013. მიკრობიონტები Microbionts
 3014. მიკრობიოცენოზი Microbiocenosis
 3015. მიკრობმტარებლობა Microbe-carrier
 3016. მიკრობული დასენიანება Microbial contamination
 3017. მიკრობული რიცხვი Microbe number
 3018. მიკროგენია Microgenia
 3019. მიკროგნათია Micrognathia
 3020. მიკროგრამი Microgram
 3021. მიკროელემენტები Microelements
 3022. მიკროექსპრეს-მეთოდი Microexpress- method
 3023. მიკროკლიმატი Microclimate
 3024. მიკროკოკები Micrococci
 3025. მიკრომანიპულაცია Micromanipulation
 3026. მიკრომეტასტაზი Micrometastasis
 3027. მიკრომეტრი Micrometer
 3028. მიკროორგანიზმები Microorganisms
 3029. მიკროპსია Micropsy
 3030. მიკროსკოპი Microscope
 3031. მიკროსკოპი ელექტრონული Electron microscope
 3032. მიკროსკოპი ლუმინესცენტური Luminescent microscope
 3033. მიკროსკოპი საოპერაციო Operative microscope
 3034. მიკროსკოპი სინათლის Light microscope
 3035. მიკროსკოპი ფაზურ-კონტრასტული Phase-contrast microscope
 3036. მიკროსპორია Microspory
 3037. მიკროფაგები Microphages
 3038. მიკროფთალმია Microphthalm
 3039. მიკროფლორა Microflora
 3040. მიკროქირურგია Microsurgery
 3041. მიკროცეფალია Microcephaly
 3042. მიკროციტოზი Microcytosis
 3043. მიკროჰემატურია Microhematury
 3044. მიკრურგია Microsurgery
 3045. მილევა, ჩაქრობა Run low
 3046. მილეული Runlow
 3047. მილი Milli
 3048. მილიარული Miliary
 3049. მილიუმი Milium
 3050. მიმიკა Facial
 3051. მიმქრალი ციება Silent fever
 3052. მინანქარი Enamel
 3053. მინერალიზაცია Mineralisation
 3054. მინისატელიტური დნმ-ს პოლიმორფული Polymorphe markers of minisatellite dna
 3055. მიოგლობინი Myoglobin
 3056. მიოდინია Myodynia
 3057. მიოეპითელიოციტი Myoepitheliocyte
 3058. მიოზინი Myosin
 3059. მიოზიტი Myositis
 3060. მიოკარდიოპათია Myocardiopathia
 3061. მიოკარდიტი Myocarditis
 3062. მიოკარდიუმი Myocardium
 3063. მიოკლონია Myoclony
 3064. მიოლოგია Myology
 3065. მიომა Myoma
 3066. მიომალაცია Myomalacia
 3067. მიომეტრიუმი Myometrium
 3068. მიომექტომია Myomectomy
 3069. მიოპათია Myopathy
 3070. მიოპია Myopia
 3071. მიოსპაზმი Myospasm
 3072. მიოტომია Myotomy
 3073. მიოტონია Myotoia
 3074. მიოფიბრილები მყოფი Brils
 3075. მიოციტი Myocyte
 3076. მისია Mission
 3077. მიტოგენები Mitogenes
 3078. მიტოზი Mitosis
 3079. მიტოზური ინდექსი Mitosis index
 3080. მიტოქონდრია Mitochondria
 3081. მიტრალური Mitralis
 3082. მიქსედემა Myxedema
 3083. მიქსოვირუსები Myxoviruses
 3084. მიქსოლიპომა Myxolipoma
 3085. მიქსომა Myxoma
 3086. მიქსოსარკომა Myxosarcoma
 3087. მიქსოფიბრომა Myxofibroma
 3088. მიქსტ-ინფექცია Mixt-infection
 3089. მიქსტურა Mixture
 3090. მიღებამდე კარგად შეანჯღრიეთ Shake well before use
 3091. მიცეტიზმი Mycetism
 3092. მიცეტომა Mycetoma
 3093. მიწა,ნიადაგი Earth
 3094. მკერდი, გულ-მკერდი Chest
 3095. მკვდრის, გვამის შიში Fear of corpse ,dead
 3096. მკურნალობა კომბინირებული Sandwich treatment
 3097. მკურნალობა კონსერვატული Conservative treatment
 3098. მკურნალობა რადიკალური Radical treatment
 3099. მლივი ნაწლავი Jejunum
 3100. მნემასთენია Mnemasthenia
 3101. მნემოდერმია Mnemoderma
 3102. მნემონიკა Mnemonic
 3103. მნიშვნელოვანი პათოგენების შემთხვევა Query significant pathogens
 3104. მობილიზაცია Mobilization
 3105. მობილუნკუსი Mobiluncus
 3106. მობილური გენები Mobile genes
 3107. მობილური უჯრედები Mobile cells
 3108. მოდელი Model
 3109. მოდიფიკაცია Modification
 3110. მოზაიციზმი Mozaicism
 3111. მოკლე სუნთქვა Abnormally slow breath rate
 3112. მოლეკულა Molecule
 3113. მოლეკულური ბიოლოგია Molecular biology
 3114. მოლუსკები Molluscs
 3115. მოლუსკოციდები Molluscocides
 3116. მომაკვდავის სახე Face of dying man
 3117. მომთმენი,განმცდელი Patient
 3118. მომჟავო Semiacid
 3119. მომყოლი Afterbirth
 3120. მონიტორინგი Monitoring
 3121. მონობაქტერიები Monobacteria
 3122. მონობლასტი Monoblast
 3123. მონოინფექცია Monoinfection
 3124. მონოკინები Monokins
 3125. მონოკლონური ანტისხეულები Monoclonal antibodies
 3126. მონომანია Monomania
 3127. მონონევრიტი Mononeuritis
 3128. მონონუკლეარი Mononuclear
 3129. მონორქიზმი Monorchism
 3130. მონოტონური Monotonous
 3131. მონოტრიქები Monotriches
 3132. მონოფთალმია Monophtalmy
 3133. მონოფობია Monophoby
 3134. მონოქიმიოთერაპია Monochemotherapy
 3135. მონოციტი Monocyte
 3136. მონოციტოზი Monocytosis
 3137. მოპირისპირე, მოწინააღმდეგე Opponent
 3138. მორაქსელები Moraxella
 3139. მორბიდული Morbid
 3140. მორბუსი Morbus
 3141. მორგანელები Morganella
 3142. მორგი Morgue
 3143. მორია Moria
 3144. მორიელი Srorpion
 3145. მორულა Morula
 3146. მორფინი Morphine
 3147. მორფინიზმი Morhinismus
 3148. მორფოგენეზი Morphogenesis
 3149. მორფოლოგია Morphology
 3150. მორფომეტრია Morphometry
 3151. მოსასმენი Auditorium
 3152. მოსვენება,დასვენება Rest
 3153. მოსკიტები Mosquitoes
 3154. მოსმენა (ექიმისგან) Auscultation
 3155. მოტივაცია Motivation
 3156. მოტოთერაპია Mototherapy
 3157. მოტორიკა Motoric
 3158. მოქმედება Act
 3159. მოქმედების ვადა Expiration date
 3160. მოქმედი,მოქმედებითი Active
 3161. მოშლა, დაზიანება Damage
 3162. მოცახცახე Shaking
 3163. მოცახცახე დამბლა Shaking paralysis
 3164. მოცვი Bilberry (blaeberry)
 3165. მოცხარი Currant
 3166. მოძრაობა Movement
 3167. მოძრაობის უნარის დაკარგვა Loss of ability to move
 3168. მოძღვრება შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლებზე Endocrinology
 3169. მოწამვლა Poisoning
 3170. მოწამვლის საწინააღმდეგო Antidote
 3171. მოხუცთექიმობა Doctor of old
 3172. მჟავა Acid
 3173. მჟავე Sour
 3174. მჟავიანობა Acidity
 3175. მრავალბირთვიანი Polynuclear
 3176. მრავალი Many
 3177. მრავალძარღვა Plantain
 3178. მრგვალი Round
 3179. მრგვალი ჭიები Nematodes (roundworms)
 3180. მსუბუქი Light
 3181. მსუქანი, მსუყე Nourishing, fat
 3182. მსხვილი ნაწლავი Colon
 3183. მსხვილი ნაწლავი Large intestine
 3184. მტკიცება Affirm, maintain, argue
 3185. მტკიცებულება Argument
 3186. მუდმივი კბილები Permament teeth
 3187. მუკოვისციდოზი Mucoviscidosis
 3188. მუკოპოლისაქარიდები Mucopolysaccharides
 3189. მუკოპოლისაქარიდოზი Mucopolysaccharidosis
 3190. მუკოცელე Mucocoele
 3191. მულტი Multi
 3192. მუმიო Mummy
 3193. მუმიფიკაცია Mumification
 3194. მუმლი Midges
 3195. მუნი Itch
 3196. მუსკარინიზმი Muscarinism
 3197. მუტაგენები Mutagenes
 3198. მუტაგენეზი Mutagenesis
 3199. მუტანტი Mutant
 3200. მუტაცია Mutation
 3201. მუტიზმი Mutism
 3202. მუშაობა Labour
 3203. მუცელი Abdomen
 3204. მუცინი Mucin
 3205. მუცლის აპკის ანთება Inflammation of peritoneum
 3206. მუცლის პრესი Abdominal press
 3207. მუცლის ტიფი Typhoid
 3208. მუცლის ღრუ Abdomen
 3209. მუცლისშიგა Inside abdomen
 3210. მუხლი Knee
 3211. მღვიმე, კავერნა Cavem
 3212. მღრღნელები Rodents
 3213. მღრღნელების განადგურება Extermination of rodent
 3214. მღრღნელისა და რწყილის მრავალფეროვნების დადგენა Examination of rodent and flea diversity
 3215. მყესი Tendine, sinew
 3216. მშვიდი სიკვდილი Calm death
 3217. მშვიდობა Peace
 3218. მშობიარობა Delivery
 3219. მშობიარობის გართულება Hardened births
 3220. მშობიარობის წინა Before birth
 3221. მცენარე Plant
 3222. მცირე წვივი Fibula
 3223. მცირე, პატარა Little
 3224. მცოცავი Creeping
 3225. მცოცავი სირსველი Creeping herpes
 3226. მცოცავი წყლული Creeping ulcer
 3227. მძიმე Heavy
 3228. მწარე Bitter
 3229. მწერები Insects
 3230. მწვავე Acute
 3231. მწვავე მუცელი Acute abdomen
 3232. მწვავე, ბასრი Keen
 3233. მწიფე, ნაადრევი Ripe, mature
 3234. მხედველობა Sight
 3235. მხედველობა, ხედვა Vision
 3236. მხედველობის ანალიზატორი Visual analyser
 3237. მხედველობის ბორცვი Hill of vision
 3238. ნაადრევი Early
 3239. ნაერთი Admixture
 3240. ნაზალური Nasal
 3241. ნაზოფარინგიტი Nasopharyngitis
 3242. ნათელი შუალედები Bright intervals
 3243. ნათხემი Cerebellum
 3244. ნაკბენი Bite, sting
 3245. ნაკბენი ჭრილობა Biting wound
 3246. ნაკრები Combined, species
 3247. ნანიზმი Nanism
 3248. ნანომელია Nanomelia
 3249. ნაოჭი,ღარი Wrinkle, sulcus
 3250. ნაპრალი Cleft
 3251. ნარკოზი Narcosis
 3252. ნარკოლეფსია Narcolepsy
 3253. ნარკომანია Narcomany
 3254. ნარკოტიკი Narcotic
 3255. ნარცისიზმი Narcissism
 3256. ნატიური Native
 3257. ნატურალური ყვავილი Smallpox
 3258. ნატუროპათია Naturpathy
 3259. ნაქმნარი Fact, done thing
 3260. ნაღველგამტარი Let’s bile go trhough
 3261. ნაღველი Bile
 3262. ნაღვლის ბუშტი Gall-bladder
 3263. ნაღვლის ბუშტის ამოკვეთა To cut gall-bladder
 3264. ნაღვლის წვენის უხვად გამოყოფა Oversecretion of bile
 3265. ნაყოფი Fetus
 3266. ნაჩხვლეტი Prick
 3267. ნაჩხვლეტი ჭრილობა Prick wound
 3268. ნაცხი Smear
 3269. ნაცხი ნატიური Native smear
 3270. ნაცხი-ანაბეჭდი Smear-imprint
 3271. ნაწილი Part
 3272. ნაწლავთშორისი Mesenterium
 3273. ნაწლავი Intestine
 3274. ნაწლავის ამოკვეთა Cut out intestine
 3275. ნაწლავის დაწევა Lowered intestine
 3276. ნაწლავის ჩხირი Intestinal rod
 3277. ნაწლავური პათოგენების შემთხვევა Query intestinal pathogens
 3278. ნაწოლი Bedsore
 3279. ნაჭდევი Lncisure
 3280. ნახევარმთვარისებრი Half moon shaped
 3281. ნახევრად ცოცხალი Semialive
 3282. ნახევრადმრგვალი Semiround
 3283. ნახევრადოვალური Semioval
 3284. ნახველი Sputum
 3285. ნახვრეტი, შესავალი Hole, entrance
 3286. ნახშირი Coal
 3287. ნახშირწყლები Carbohydrates
 3288. ნეგატივიზმი Negativism
 3289. ნევრალგია Neuralgia
 3290. ნევრასთენია Neurasthenia
 3291. ნევრექტომია Neurectomy
 3292. ნევრილემა Neurilemma
 3293. ნევრინომა Neurinoma
 3294. ნევრიტი Neuritis
 3295. ნევროზი Neurosis
 3296. ნევროლიზი Neurolysis
 3297. ნევროლოგია Neurology
 3298. ნევროპათია Neuropathy
 3299. ნევროპათოლოგია Neuropathology
 3300. ნევრორეტინიტი Neuroretinitis
 3301. ნევროფიბრომა Neurofibroma
 3302. ნევროფიბრომატოზი Neurofibromatosis
 3303. ნევუსი Nevus
 3304. ნეირამინიდაზა Neuraminidase
 3305. ნეირობლასტომა Neuroblastoma
 3306. ნეირობრუცელოზი Neurobrucellosis
 3307. ნეიროგენული Neurogenic
 3308. ნეიროგლია Neuroglia
 3309. ნეიროგლიომა Neuroglioma
 3310. ნეიროდერმატოზი Neurodermatosis
 3311. ნეიროდერმიტი Neurodermitis
 3312. ნეიროვასკულური Neurovascular
 3313. ნეიროინფექცია Neuroinfection
 3314. ნეიროლეიკემია Neuroleukemia
 3315. ნეირონი Neuron
 3316. ნეიროსიფილისი Neurosyphilis
 3317. ნეიროტოქსინი Neurotoxin
 3318. ნეიროტროპიზმი Neurotropism
 3319. ნეიროფიზიოლოგია Neurophisiology
 3320. ნეიროქირურგია Neurosurgery
 3321. ნეიროჰორმონები Neurohormones
 3322. ნეიროჰუმორული რეგულაცია Neurohumoral regulation
 3323. ნეიტროპენია Neutropenia
 3324. ნეიტროფილი Neutrophil
 3325. ნეიტროფილია Neutrophilia
 3326. ნეკატოროზი Necatoriasis (hookworm)
 3327. ნეკნებქვეშა მიდამო Area lower to ribs
 3328. ნეკნთაშორისი Between ribs
 3329. ნეკნი Rib
 3330. ნეკნის მოტეხილობა Rib fracture
 3331. ნეკრობიოზი Necrobiosis
 3332. ნეკროზი Necrosis
 3333. ნეკრონეფროზი Necronephrosis
 3334. ნეკროსადიზმი Necrosadismus
 3335. ნეკროსპერმია Necrospermia
 3336. ნეკროტომია Necrotomy
 3337. ნეკროფაგები Necrophages
 3338. ნეკროფილია Necrophilia
 3339. ნეკროჰორმონები Necrohormons
 3340. ნელი სუნთქვა Slow breath
 3341. ნემატოდები Nematodes
 3342. ნემატოციდები Nematocides
 3343. ნეონატალური Neonatal
 3344. ნეონატოლოგია Neonatology
 3345. ნეოპათია Neopathy
 3346. ნეოპლაზმა Neoplasm
 3347. ნეოჰიმენი Neohymen
 3348. ნერვი Nerve
 3349. ნერვიზმი Nervism
 3350. ნერვის ანთება Nerve inflamation
 3351. ნერვული იმპულსი Nervous impuls
 3352. ნერვული სისტემა Nervous system
 3353. ნერვული სისტემის ტიპები Types of neural system
 3354. ნერვული ქსოვილი Neural tissue
 3355. ნერწყვი Saliva
 3356. ნერწყვის სიბლანტე Sputum smear
 3357. ნესტითერაპია Nestitherapy
 3358. ნესტის ჭიები Dampness worms
 3359. ნეფრალგია Nephralgia
 3360. ნეფრექტომია Nephrectomy
 3361. ნეფრიტი Nephritis
 3362. ნეფროზი Nephrosis
 3363. ნეფროკალცინოზი Nephrocalcinosis
 3364. ნეფროლითიაზი Nephrolithiasis
 3365. ნეფროლითოტომია Nephrolithotomy
 3366. ნეფროლოგია Nephrology
 3367. ნეფრომა Nephroma
 3368. ნეფრონი Nephron
 3369. ნეფროპათია Nephropathy
 3370. ნეფროპექსია Nephropexy
 3371. ნეფროპტოზი Nephroptosis
 3372. ნეფრორაგია Nephrorrhagia
 3373. ნეფროსკლეროზი Nephrosclerosis
 3374. ნეფროსტომია Nephrostomy
 3375. ნეფროტომია Nephrotomy
 3376. ნეფროტოქსინი Nephrotoxin
 3377. ნეფროციროზი Nephrocirrhosis
 3378. ნიაცინი Niacin
 3379. ნივთიერება Substance
 3380. ნიკოტინი Nicotine
 3381. ნიკოტინიზმი Nicotinism
 3382. ნიმფა Nymph
 3383. ნიმფოზი Nymphosis
 3384. ნიმფომანია Nymphomania
 3385. ნიორი Garlic
 3386. ნიჟარა, კოვზი, ლოკოკინა Shell, snail, spoon
 3387. ნისტაგმი Nystagmus
 3388. ნიტრატები Nitrates
 3389. ნიტროზამინები Nitrosamines
 3390. ნიქტალგია Nyctalgia
 3391. ნიქტალოპია Nyctalopia
 3392. ნიქტურია Nycturia
 3393. ნიშანთა ერთობლიობა Unity of symptoms
 3394. ნოდალური Nodal
 3395. ნოვოკაინი Procaine
 3396. ნოზოგენეზი Nosogenesis
 3397. ნოზოგეოგრაფია Nosogeography
 3398. ნოზოგრაფია Nosography
 3399. ნოზოკომიური Nosocomial
 3400. ნოზოკომიური განგრენა Nosocomial gangrene
 3401. ნოზოლოგია Nosology
 3402. ნოზომანია Nosomania
 3403. ნოზოფობია Nosophoby
 3404. ნოკარდიოზი Nocardiosis
 3405. ნომა Noma
 3406. ნომადიზმი Nomadismus
 3407. ნონსენსი Nonsense
 3408. ნონსენს-ტრიპლეტები Nonsense-triplets
 3409. ნორმოციტები Normocytes
 3410. ნოსტალგია Nostalgy
 3411. ნოქსა Noxa
 3412. ნუბეკულა Nubecula
 3413. ნუკლეაზები Nucleases
 3414. ნუკლეინის მჟავები Nucleic acids
 3415. ნუკლეოიდი Nucleoid
 3416. ნუკლეოკაფსიდი Nucleocapsid
 3417. ნუკლეოტიდი Nucleotide
 3418. ნუტრიენტები Nutrients
 3419. ნუტრიციოლოგია Nutriciology
 3420. ნუში Almond
 3421. ნუშის ზეთი Oil of almond
 3422. ნუშისებრი ჯირკვალი Tonsile
 3423. ობეზიტასი Obesity
 3424. ობიექტივი Objective
 3425. ობის სოკოები Mould fungi
 3426. ობლიგატური Obligate
 3427. ობლიტერაცია Obliteration
 3428. ობობა, აბლაბუდა Spider, web
 3429. ობობასნაირები Arachnids
 3430. ობსერვაცია Observation
 3431. ობსტრუქცია Obstruction
 3432. ობტურაცია Obturation
 3433. ოდინაკუზისი Odynacusis
 3434. ოდინოფაგია Odynophagia
 3435. ოდინოფობია Odynophobia
 3436. ოდონტალგია Odontalgia
 3437. ოდონტობლასტი Odontoblast
 3438. ოდონტოლოგია Odontology
 3439. ოდონტომა Odontoma
 3440. ოდონტორაგია Odontorrhagia
 3441. ოდოროლოგია Odorology
 3442. ოვარიალგია Ovarialgia
 3443. ოვარიექტომია Ovariectomy
 3444. ოვარიოტომია Ovariotomy
 3445. ოვარიული Ovarial
 3446. ოვოგენეზი Oogenesis
 3447. ოვოციდები Oocides
 3448. ოვოციტი Ovocyte
 3449. ოვოჰელმინთოლოგიური მეთოდი Oohelminthologic method
 3450. ოვულაცია Ovulation
 3451. ოზენა Ozena
 3452. ოზონი Ozon
 3453. ოზონირება Ozonation
 3454. ოზონირებული წყალი Ozonised water
 3455. ოზონის ეკრანი Ozone screen
 3456. ოთხოთხი Four by four
 3457. ოთხჯერ Four times
 3458. ოკლუზია Occlusion
 3459. ოკულარი Ocular
 3460. ოლიგაკიურია Oligakiuria
 3461. ოლიგემია Oligemia
 3462. ოლიგოდაქტილია Oligodaktylism
 3463. ოლიგომენორეა Oligomenorrhoea
 3464. ოლიგოპნოე Oligopnoe
 3465. ოლიგოსაპრობული ზონა Oligosaprobe zone
 3466. ოლიგოსპერმია Oligospermia
 3467. ოლიგოფრენია Oligophrenia
 3468. ოლიგოქოლია Oligocholia
 3469. ოლიგოჰიდრამნიონი Oligohydramnion
 3470. ოლიგურია Oliguria
 3471. ომალგია Omalgia
 3472. ომართრიტი Omarthritis
 3473. ომფალიტი Omphalitis
 3474. ომფალოპაგუსი Omphalopagus
 3475. ომფალორაგია Omphalorrhagia
 3476. ომფალოტომია Omhalotomia
 3477. ონანიზმი Onanism
 3478. ონიქექტომია Onychectomia
 3479. ონიქოატროფია Onychoatrophia
 3480. ონიქოკრიპტოზი Onychocryptosis
 3481. ონიქოფაგია Onychophagia
 3482. ონკოგენების თეორია Oncogene theory
 3483. ონკოგენეტიკა Oncogenetics
 3484. ონკოგენი Oncogene
 3485. ონკოგენური ვირუსები Oncogenous viruses
 3486. ონკოლიზისი Oncolysis
 3487. ონკოლოგია Oncology
 3488. ონკომორფოლოგია Oncomorphology
 3489. ონკორნავირუსები Oncornaviruses
 3490. ონკოტომია Oncotomia
 3491. ონტოგენეზი Ontogenesis
 3492. ოპერაბელური Operable
 3493. ოპერატიული Operative
 3494. ოპერაცია Surgery
 3495. ოპიომანია Opiomania
 3496. ოპისთორქოზი Opisthorchiasis
 3497. ოპისთოტონუსი Opisthotonus
 3498. ოპიუმი Opium
 3499. ოპრესია Oppression
 3500. ოპტიკა Optics
 3501. ოპტიმალური Optimal
 3502. ორად გაყოფილი Divided in two
 3503. ორად გაყოფილი ენა Tongue divided in two
 3504. ორალური Oral
 3505. ორალური მიღებისთვის For oral administration
 3506. ორალური სუსპენზია – მხოლოდ ვეტერინარიული დანიშნულებისათვის Suspension for oral administration for veterinary use only
 3507. ორბივირუსები Orbiviruses
 3508. ორბიტა Orbite
 3509. ორგაზმი Climax
 3510. ორგანელები Organelles
 3511. ორგანიზმი Organism
 3512. ორგანო, ნაწევარი Organ
 3513. ორგანოგენები Organogenes
 3514. ორგანოგენეზი Organogenesis
 3515. ორგანოიდები Organoids
 3516. ორგანოპათოლოგია Organopathology
 3517. ორგანოპლასტიკა Organoplastic
 3518. ორგანოპრეპარატები Organopreparation
 3519. ორგანოტროპიზმი Organotropism
 3520. ორგვერდიანი Double paged
 3521. ორდინატორი Staff physician
 3522. ორთავა Double headed
 3523. ორთოდონტია Orthodontics
 3524. ორთომიქსოვირუსები Orthomyxoviruses
 3525. ორთოპედია Orthopedics
 3526. ორთოპნოე Orthopnoe
 3527. ორთოპოქსვირუსები Orthopoxviruses
 3528. ორმაგი Double
 3529. ორნითოზი Ornithosis
 3530. ოროვანდი Burdock
 3531. ორსახელა Double named
 3532. ორფერი Double coloured
 3533. ორფორმიანი Double form
 3534. ორქიდალგია Orchidalgia
 3535. ორქიეპიდიდიმიტი Orchiepididymitis
 3536. ორქიპექსია Orchipexy
 3537. ორქიტი Orchitis
 3538. ორქოპლასტიკა Orchoplastics
 3539. ორქოპტოზი Orchoptosis
 3540. ორწვეტიანი Double spiked
 3541. ოსიფიკაცია Ossifi cation
 3542. ოსმოსი Osmosis
 3543. ოსტალგია Ostalgia
 3544. ოსტეოართრიტი Osteoarthritis
 3545. ოსტეოართროპათია Osteoarthropathy
 3546. ოსტეობლასტი Osteoblast
 3547. ოსტეობლასტოკლასტომა Osteoblastoclastoma
 3548. ოსტეობლასტომა Osteoblastoma
 3549. ოსტეოგენეზი Osteogenesis
 3550. ოსტეოდისპლაზია Osteodisplasia
 3551. ოსტეოდისტროფია Osteodistrophy
 3552. ოსტეოექტომია Osteoectomy
 3553. ოსტეოკლაზია Osteoclasia
 3554. ოსტეოკლასტი Osteoclast
 3555. ოსტეოკლასტომა Osteoclastoma
 3556. ოსტეოლიზი Osteolysis
 3557. ოსტეოლოგია Osteology
 3558. ოსტეომა Osteoma
 3559. ოსტეომალაცია Osteomalacia
 3560. ოსტეომიელიტი Osteomyelitis
 3561. ოსტეომიელოდისპლაზია Osteomyelodysplasia
 3562. ოსტეონეკროზი Osteonecrosis
 3563. ოსტეონი Osteon
 3564. ოსტეოპათია Osteopathy
 3565. ოსტეოპენია Osteopenia
 3566. ოსტეოპეტროზი Osteopetrosis
 3567. ოსტეოპოროზი Osteoporosis
 3568. ოსტეოპსათიროზი Osteopsathyrosis
 3569. ოსტეოსარკომა Osteosarcoma
 3570. ოსტეოსინთეზი Osteosynthesis
 3571. ოსტეოსინოვიტი Osteosynovitis
 3572. ოსტეოტილუსი Osteotylus
 3573. ოსტეოტომია Osteotomy
 3574. ოსტეოფიბრომა Osteofibroma
 3575. ოსტეოფლებიტი Osteophlebitis
 3576. ოსტეოქონდრიტი Osteochondritis
 3577. ოსტეოქონდრომა Osteochondroma
 3578. ოსტეოციტი Osteocyte
 3579. ოტალგია Otalgia
 3580. ოტიატრია Otiatria
 3581. ოტიტი Otitis
 3582. ოტოლითები Otolithes
 3583. ოტოპლასტიკა Otoplasty
 3584. ოტორაგია Otorrhagia
 3585. ოტორეა Otorrhoea
 3586. ოტორინოლარინგოლოგია Otorhinolaryngology
 3587. ოტოსკლეროზი Otosclerosis
 3588. ოფთალმოლოგია Ophthalmology
 3589. ოფთალმოპლეგია Ophthalmoplegia
 3590. ოფთალმორექსისი Ophthalmorexis
 3591. ოფთალმოტონომეტრია Ophthalmotonometry
 3592. ოფიდიზმი Ophidism
 3593. ოფიდიოფობია Ophidiophobia
 3594. ოფლი Sweat
 3595. ოფლიანობა Disposition to sweat
 3596. ოფლის გამოყოფის გაძნელება Hardened sweatening
 3597. ოფლმდენი საშუალებები Sudorifics
 3598. ოფსონინები Opsonins
 3599. ოქსიგენოთერაპია Oxygenotherapy
 3600. ოქსიოპია Oxyopia
 3601. ოქტანა Octana
 3602. ოყნა Enema
 3603. პავორ ნოქტურნუს Pavor nocturnus
 3604. პათოგენეზი Pathogenesis
 3605. პათოგენური Pathogene
 3606. პათოგნომური Pathognomonic
 3607. პათოლოგია Pathology
 3608. პათომორფოზი Pathomorphosis
 3609. პათოფიზიოლოგია Pathophysiology
 3610. პაკეტების რაოდენობა და შიგთავსის დეტალური ჩამონათვალი Number of packages and detailed listing of contents
 3611. პალიატივი Palliative
 3612. პალიდუმი Pallidum
 3613. პალილალია Palilalia
 3614. პალინოზი Palinosis
 3615. პალპაბელური Palpabilis
 3616. პალპაცია Palpation
 3617. პანალგია Panalgia
 3618. პანანგიტი Panangitis
 3619. პანართრია Panarthria
 3620. პანარიციუმი Whitlow
 3621. პანარტერიიტი Panarteriitis
 3622. პანაცეა Panacea
 3623. პანდემია Pandemic
 3624. პანკარდიტი Pancarditis
 3625. პანკოლექტომია Pancolectomy
 3626. პანკრეასი Pancreas
 3627. პანკრეატინი Pancreatin
 3628. პანკრეატიტი Pancreatitis
 3629. პანკრეონეკროზი Pancreonecrosis
 3630. პანმიელოზი Panmyelosis
 3631. პანმიელოფთიზი Panmyelophthisis
 3632. პანნევრიტი Panneuritis
 3633. პანოტიტი Panotitis
 3634. პანოფთალმიტი Panopthalmitis
 3635. პანსინუსიტი Pansinusitis
 3636. პანტროპიზმი Pantropism
 3637. პანუსი Pannus
 3638. პანფლებიტი Panphlebitis
 3639. პანციტოპენია Pancytopenia
 3640. პანჰიდროზი Panhydrosis
 3641. პანჰისტერექტომია Panhystrectomy
 3642. პაპილომა Papilloma
 3643. პაპილომატოზი Papillomatosis
 3644. პაპოვავირუსები Papovaviruses
 3645. პაპულა Papula
 3646. პარაბიოზი Parabiosis
 3647. პარაბულია Parabuly
 3648. პარაგრაფია Paragraphia
 3649. პარაგრიპი Paragrippe
 3650. პარადონტოზი Paradontosis
 3651. პარადოქსი Paradox
 3652. პარაზიტი Parasite
 3653. პარაზიტიზმი Parasitism
 3654. პარაზიტოლოგია Parasitology
 3655. პარაზიტოცენოზი Parasitocenosis
 3656. პარაზიტული ავადმყოფობები Parasital diseases
 3657. პარათირეოიდული ჯირკვლები Parathyroid glands
 3658. პარაკინეზი Parakinesis
 3659. პარაკოლიტი Paracolitis
 3660. პარაკუზისი Paracusis
 3661. პარალალია Paralalia
 3662. პარამეტრიტი Parametritis
 3663. პარამიქსოვირუსები Paramyxoviruses
 3664. პარამნეზია Paramnesia
 3665. პარანეკროზი Paranecrosis
 3666. პარანეფრიტი Paranephritis
 3667. პარანოია Paranoia
 3668. პარაპარეზი Paraparesis
 3669. პარაპროქტიტი Paraproctitis
 3670. პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა Parasympathetic neural system
 3671. პარასუიციდი Parasuicide
 3672. პარატიფი Paratyphus
 3673. პარატიფლიტი Paratyphlitis
 3674. პარაურეთრული Paraurethric
 3675. პარაფიმოზი Paraphimosis
 3676. პარაფინი Paraffin
 3677. პარაფრენია Paraphrenia
 3678. პარაფსიქოლოგია Parapsychology
 3679. პარაფსორიაზი Parapsoriasis
 3680. პარაცენტეზი Paracentesis (tapping)
 3681. პარაცისტიტი Paracystitis
 3682. პარეზი Paralysis
 3683. პარენტერული Parenteral
 3684. პარენქიმა Parenchyma
 3685. პარესთეზია Paraesthesiae
 3686. პარვოვირუსები Parvoviruses
 3687. პართენოგენეზი Parthenogenesis
 3688. პარიესული Parietal
 3689. პარიტეტი Parity
 3690. პარკინსონიზმი Parkinsonism
 3691. პარკუჭი Stomach, ventricle
 3692. პაროდონტოზი Parodontosis
 3693. პარონიქია Paronichia
 3694. პაროტიტი Parotitis
 3695. პაროქსიზმი Paroxysm
 3696. პარტახტიანი (ენდემური, ვირთაგვის) ტიფი Fl ea-borne endemic typhus
 3697. პარტახტიანი (ეპიდემიური, ტილის) ტიფი Tick-borne typhus
 3698. პარტუსი Partus
 3699. პარციალური Partial
 3700. პასაჟი Passage
 3701. პასტერელოზი Pasteurellosis
 3702. პასტერიზაცია Pasteurization
 3703. პასტერის სადგური Pasteur’s station
 3704. პატრონაჟი Patronage
 3705. პაქიდერმია Pachidermia
 3706. პაქიმენინგიტი Pachimeningitis
 3707. პედერასტია Paederasty
 3708. პედიატრია Pediatry
 3709. პედიკულოზი Pediculosis
 3710. პედომორფიზმი Pedomorphism
 3711. პედოფილია Paedophilia
 3712. პელაგრა Pellagra
 3713. პელოთერაპია Pelotherapy
 3714. პემფიგუსი Pemphigus
 3715. პენეტრანტულობა Penetrance
 3716. პენეტრაცია Penetration
 3717. პენისი Penis
 3718. პენიცილინი Penicillin
 3719. პეპლოსი Peplos
 3720. პეპსინი Pepsin
 3721. პეპტიდოგლიკანი Peptidoglican
 3722. პეპტონები Peptones
 3723. პეპტონურია Peptonuria
 3724. პერვერსია Perversion
 3725. პერიართრიტი Periarthritis
 3726. პერიარტერიიტი Periarteriitis
 3727. პერიბრონქიტი Peribronchitis
 3728. პერიგასტრიტი Perigastritis
 3729. პერიდუოდენიტი Periduodenitis
 3730. პერიკარდექტომია Pericardectomy
 3731. პერიკარდიოსტომია Pericardiostomy
 3732. პერიკარდიოტომია Pericardiotomy
 3733. პერიკარდიტი Pericarditis
 3734. პერიკარდიუმი Pericardium
 3735. პერიკორონიტი Pericoronitis
 3736. პერიმეტრიტი Perimetritis
 3737. პერინატალური Perinatal
 3738. პერინევრიტი Perineuritis
 3739. პერინეფრიტი Perinephritis
 3740. პერიოდონტი Periodontium
 3741. პერიოდონტიტი Periodontitis
 3742. პერიორქიტი Periorchitis
 3743. პერიოსტეუმი Periosteum
 3744. პერიოსტიტი Periostitis
 3745. პერიპოლეზი Peripolesis
 3746. პერისალპინგიტი Perisalpingitis
 3747. პერისპლენიტი Perisplenitis
 3748. პერისტალტიკა Peristalsis
 3749. პერიტონიტი Peritonitis
 3750. პერიტრიქები Peritriches
 3751. პერიურეთრიტი Periurethritis
 3752. პერიფლებიტი Periphlebitis
 3753. პერიქონდრიტი Perichondritis
 3754. პერიცისტიტი Pericystitis
 3755. პერიჰეპატიტი Perihepatitis
 3756. პერკუსია Percussion
 3757. პერმეაზები Permeases
 3758. პერმეაცია Permeation
 3759. პერნიო Pernio
 3760. პერნიციოზული Perniciosus
 3761. პერორალური Peroral
 3762. პეროქსიდაზები Peroxidases
 3763. პერსისტენცია Persistence
 3764. პერსპირაცია Perspiration
 3765. პერტურბაცია Perturbation
 3766. პერფორაცია Perforation
 3767. პერფორინი Perforine
 3768. პერფუზია Perfusion
 3769. პერცეპცია Perception
 3770. პესარიუმი Pessarium
 3771. პესიმუმი Pessimum
 3772. პესტიციდები Pesticides
 3773. პეტექიები Petechiae
 3774. პექტუს კარინატუმ Pectus carinatum
 3775. პექტუსი Pectus
 3776. პიგმენტაციის ფენოტიპი (Pgm) Pigmentation phenotype (pgm)
 3777. პიგმენტები Pigments
 3778. პიგმენტური ქსეროდერმა Pigmental
 3779. პიედრა Piedra
 3780. პიელიტი Pyelitis
 3781. პიელონეფრიტი Pyelonephritis
 3782. პიელოცისტიტი Pyelocystitis
 3783. პიემია Pyemia
 3784. პიკაციზმი Pica, picacismus
 3785. პიკი Peak
 3786. პიკნიკი Pyknic
 3787. პიკორნავირუსები Picornaviruses
 3788. პილები Pili
 3789. პილორექტომია Pylorectomy
 3790. პილოროსპაზმი Pylorospasm
 3791. პილოროსტენოზი Pyloric stenosis
 3792. პილორუსი Pylorus
 3793. პინოციტოზი Pinocytosis
 3794. პინტა Pinta
 3795. პიოგენეზი Pyogenesis
 3796. პიოგენური Pyogenic
 3797. პიოთორაქსი Pyothorax
 3798. პიომიოზიტი Pyomyositis
 3799. პიონეფრიტი Pyonephritis
 3800. პიონეფროზი Pyonephrosis
 3801. პიოპერიკარდიუმი Pyopericardium
 3802. პიოპნევმოთორაქსი Pyopneumothorax
 3803. პიორეა Pyorrhoea
 3804. პიოსალპინქსი Pyosalpinx
 3805. პიოსპერმია Pyospermy
 3806. პიოცისტა Pyocyst
 3807. პირადი ხმარებისათვის For personal usage
 3808. პირველადი სასქესო ნიშნები Primary sex signs
 3809. პირველი სასიგნალო სისტემა First signal system
 3810. პირთან ახლოს… Close to mooth
 3811. პირი Mouth
 3812. პირიდან მოშორებული Out of mouth
 3813. პირის ღრუ Buccal cavity
 3814. პირკეს სინჯი Pirke test
 3815. პიროგენური Pyrogenic
 3816. პიროზისი Pyrosis (heart-burn)
 3817. პიროთერაპია Pyrotherapy
 3818. პიროფობია Pyrophobia
 3819. პირღებინება, ზღვის დაავადება Vomiting
 3820. პირშუშხა Horse-radish
 3821. პიტირიაზი Pityriasis
 3822. პიტნა Mint
 3823. პიურია Piuria
 3824. პლაზმა Plasma
 3825. პლაზმიდები Plasmides
 3826. პლაზმოდიუმი Plasmodium
 3827. პლაზმოციტოგენეზი Plasmocytogenesis
 3828. პლაზმოციტომა Plasmocytoma
 3829. პლაზმოციტოფორეზი Plasmocytopheresis
 3830. პლაზმური მემბრანა Plasma membrane
 3831. პლაზმური უჯრედები Plasma cells
 3832. პლასტიკა Plastic
 3833. პლასტინაცია Plastination
 3834. პლატიზმა Platysma
 3835. პლაფერონი Plaferon
 3836. პლაცებო Placebo
 3837. პლაცენტა Placenta
 3838. პლაცენტური ბარიერი Placental barrier
 3839. პლევრა Pleura
 3840. პლევრექტომია Pleurectomy
 3841. პლევრიტი Pleuritis
 3842. პლევროდინია Pleurodynia
 3843. პლევროტომია Pleurotomy
 3844. პლევროცენტეზი Pleurocentesis
 3845. პლეთორა Plethora
 3846. პლეიოტროპია Pleiotropy
 3847. პლეოციტოზი Pleocytosis
 3848. პლეროცერკოიდი Plerocercoid
 3849. პლექსიტი Plexitis
 3850. პლოსკირევის ნიადაგი Ploskirev’s medium
 3851. პლუმბიზმი Plumbism
 3852. პნევმატოზი Pneumatosis
 3853. პნევმატურია Pneumaturia
 3854. პნევმოთორაქსი Pneumothorax
 3855. პნევმოკოკები Pneumococci
 3856. პნევმოკონიოზი Pneumoconiosis
 3857. პნევმოლიზი Pneumolysis
 3858. პნევმომიკოზი Pneumomycosis
 3859. პნევმონია Pneumonia
 3860. პნევმოპიოთორაქსი Pneumopyothorax
 3861. პნევმოსკლეროზი Pneumosclerosis
 3862. პნევმოტომია Pneumotomy
 3863. პნევმოცისტა Pneumocystis
 3864. პოდაგრა Podagra (gout)
 3865. პოეტინები Poetins
 3866. პოზოლოგია Posology
 3867. პოიკილოთერმები Poikilothermes
 3868. პოიკილოციტოზი Poikilocytosis
 3869. პოლიადენიტი Polyadenitis
 3870. პოლიართრიტი Polyarthritis
 3871. პოლიგალაქტია Polygalactia
 3872. პოლიდაქტილია Polydactylism
 3873. პოლიდიფსია Polydipsia
 3874. პოლიენები Polyens
 3875. პოლიეტიოლოგია Polyetiology
 3876. პოლიკარიოციტები Polykaryocytes
 3877. პოლიმერაზა Polymerase
 3878. პოლიმიოზიტი Polymyositis
 3879. პოლიმიქსინები Polymyxins
 3880. პოლიმორფიზმი Polymorphism
 3881. პოლინევრიტი Polyneuritis
 3882. პოლინევროპათია Polyneuropathy
 3883. პოლინუკლეარი Polynuclear
 3884. პოლიომიელიტი Poliomyelitis
 3885. პოლიოპია Polyopia
 3886. პოლიორქიდია Polyorchidia
 3887. პოლიპეპტიდი Polypeptide
 3888. პოლიპექტომია Polipectomy
 3889. პოლიპი Polyp
 3890. პოლიპლოიდია Polyploidy
 3891. პოლიპნოე Polypnoe
 3892. პოლისაპრობები Polysaprobes
 3893. პოლისაქარიდები Polysaccharides
 3894. პოლისომატია Polysomaty
 3895. პოლისპერმია Polyspermia
 3896. პოლიურია Polyuria
 3897. პოლიფაგია Polyphagia
 3898. პოლიქიმიოთერაპია Polychemotherapy
 3899. პოლიციტემია Polycythemia
 3900. პოლუტანტები Pollutants
 3901. პოლუცია Pollution
 3902. პოპულაცია Population
 3903. პორიომანია Poryomania
 3904. პორტული Portal
 3905. პორფირია Porphyria
 3906. პორფირინი Porphyrin
 3907. პორფირინურია Porphyrinuria
 3908. პოსტემბრიონული განვითარება
  Postembryonal development
 3909. პოსტვაქცინური რეაქცია Postvaccinal reaction
 3910. პოსტმორტალური Postmortal
 3911. პოსტნატალური Postnatal
 3912. პოსტპუბერტული პერიოდი Postpubertal period
 3913. პოსტრადიაციული ეფექტები Postradiation effects
 3914. პოსტ-ქირურგიული ჭრილობის ტამპონი Post surgical wound swab
 3915. პოტენცია Potency
 3916. პოქსვირუსები Poxviruses
 3917. პრაიმერი Primer
 3918. პრეამბულა Preamble
 3919. პრეგანგრენა Pregangrene
 3920. პრედისპოზიცია Predisposition
 3921. პრეეკლამპსია Preeclampsia
 3922. პრევალენტობა Prevalent
 3923. პრევენცია Prevention
 3924. პრევენციული Preventive
 3925. პრეზენტაცია Presentation
 3926. პრეზერვატივი Condom
 3927. პრეზერვაცია Preservation
 3928. პრეკანცერი Precancer
 3929. პრელეიკემია Preleukemia
 3930. პრელიმინური Preliminary
 3931. პრემედიკაცია Premedication
 3932. პრემორტული Premortal
 3933. პრენატალური Prenatal
 3934. პრეპარატი Preparation
 3935. პრეპარატის ორგანიზმიდან გამოყოფის დრო Withdrawal times
 3936. პრეპუბერტული პერიოდი Prepubertal period
 3937. პრესბიაკუზისი Presbyacusis
 3938. პრეფორმიზმი Preformism
 3939. პრეშიდსი Preaids
 3940. პრეციპიტაცია Precipitation
 3941. პრიაპიზმი Priapism
 3942. პრიმატები Primates
 3943. პრიონები Prions
 3944. პრობანდი Proband
 3945. პრობიოტიკები Probiotics
 3946. პროგენეზი Progenesis
 3947. პროგენია Progenia
 3948. პროგერია Progery
 3949. პროგესტერონი Progesterone
 3950. პროგნათია Prognathia
 3951. პროგნოზი Prognosis
 3952. პროგრესია Progression
 3953. პროდრომული პერიოდი Prodrome period
 3954. პროვიდენცია Providencia
 3955. პროვირუსი Provirus
 3956. პროზოპალგია Prosopalgia
 3957. პროთეზი Prosthesis
 3958. პროთრომბინი Prothrombin
 3959. პროკარიოტები Procaryots
 3960. პროლაფსი Prolapse
 3961. პროლიფერაცია Proliferation
 3962. პროლიფერაციული აქტივობა Proliferative activity
 3963. პროლონგირება Prolongation
 3964. პრომიელოციტი Promyelocyte
 3965. პრომიელოციტური ლეიკემია Promyelocyte leukemia
 3966. პრომოტორი Promoter
 3967. პრომოცია Promotion
 3968. პრონაცია Pronation
 3969. პრონუკლეუსი Pronucleus
 3970. პროპედევტიკა Propedeutic
 3971. პროპერდინი Properdine
 3972. პროპერდინის სისტემა Properdin system
 3973. პროპიონიბაქტერიები Propionibacteria
 3974. პროპოლისი Propolis
 3975. პროპორცია Proportion
 3976. პროპრიორეცეპტორი Proprioreceptor
 3977. პროსტაგლანდინები Prostoglandins
 3978. პროსტატა Prostate
 3979. პროსტატექტომია Prostatectomy
 3980. პროსტატიტი Prostatitis
 3981. პროსტიტუცია Postitution
 3982. პროსტრაცია Prostration
 3983. პროტამინი Protamine
 3984. პროტეაზები Proteases
 3985. პროტეიდები Proteids
 3986. პროტეინი Protein
 3987. პროტეინოთერაპია Proteinotherapy
 3988. პროტეინურია Proteinuria
 3989. პროტეუსი Proteus
 3990. პროტექტორული Protectory
 3991. პროტისტები Protists
 3992. პროტოზოა Protozoans
 3993. პროტოზოოლოგია Protozoology
 3994. პროტოზოონოზები Protozoonoses
 3995. პროტოონკოგენები Protooncogenes
 3996. პროტოპლაზმა Protoplasm
 3997. პროფაგი Prophage
 3998. პროფერმენტი Proenzyme
 3999. პროფესიული დაავადებები Occupational diseases
 4000. პროფილი Profile
 4001. პროფუზული Profuse
 4002. პროფუზული წყლიანი დიარეა Profuse watery diarrhea
 4003. პროქსიმალური Proximal
 4004. პროქტექტაზია Proctectasia
 4005. პროქტექტომია Proctectomia
 4006. პროქტოკოლექტომია Proctocolectomy
 4007. პროქტოლოგია Proctology
 4008. პროქტორაგია Proctorrhagia
 4009. პროცედურა Procedure
 4010. პროცესინგი Processing
 4011. პრურიგო Prurigo
 4012. პსამომა Psammoma
 4013. პტოზი Ptosis
 4014. პუბერტული Pubertal
 4015. პუერპერული Puerperal
 4016. პულმონოლოგია Pulmonology
 4017. პულპა Pulp
 4018. პულპიტი Pulpitis
 4019. პულსაცია Pulsation (tugging)
 4020. პულსი Pulse
 4021. პუნქტატი Punctate
 4022. პუნქცია Puncture
 4023. პური Bread
 4024. პურპურა Purpura
 4025. პუსტულა Pustule
 4026. პჯრ Pcr (polymerase chain reaction)
 4027. ჟანგბადი Oxygen
 4028. ჟენშენი Ginseng
 4029. ჟოლო Raspberry
 4030. რაბდიტოზები Rhabditoses
 4031. რაბდოვირუსები Rhabdoviruses
 4032. რაბდომიომა Rhabdomyoma
 4033. რაბდომიოსარკომა Rhabdomyosarcoma
 4034. რადიაციული გენეტიკა Radiation genetics
 4035. რადიკალური ოპერაცია Radical surgery
 4036. რადიოაქტიური ნარჩენები Radioactive wastes
 4037. რადიობიოლოგია Radiobiology
 4038. რადიობიოლოგიური ეფექტი Radiobiological
 4039. რადიოდერმატიტი Radiodermatitis
 4040. რადიოთერაპია Radiotherapy
 4041. რადიონეკროზი Radionecrosis
 4042. რადიონუკლიდი Radionuclide
 4043. რადიოპროტექტორები Radioprotectors
 4044. რადიორეზისტენტობა Radioresistence
 4045. რადიოტოქსინი Radiotoxines
 4046. რადიუმი Radium
 4047. რადონი Radon
 4048. რაიტთერაპია Reiten-therapy
 4049. რამდენიც Same amount
 4050. რამდენიც თავია იმდენი აზრია As many opinions as people
 4051. რანტ-ავადმყოფობა Runt-disease
 4052. რანულა Ranula
 4053. რაპტუსი Raptus
 4054. რაქიალგია Rachialgia
 4055. რაქიტი Rickets
 4056. რაციონი Ration
 4057. რეაბილიტაცია Rehabilitation
 4058. რეაბსორბცია Reabsorbtion
 4059. რეაგინები Reagines
 4060. რეანიმაცია Resuscitation
 4061. რეაქტივაცია Reactivation
 4062. რეაქტივი Reagent
 4063. რეაქტიულობა Reactivity
 4064. რეაქცია Reaction
 4065. რეაქცია ასკოლის Ascoli’s reaction
 4066. რეაქცია აშჰეიმ-ცონდეკის Aschheim-zondek’s reaction
 4067. რეაქცია ბიურნეს Burne test
 4068. რეაქცია დიკის Dick’s reaction
 4069. რეაქცია ვასერმანის Wassermann’s reaction
 4070. რეაქცია ვეილ-ფელიქსის Weil-felix reaction
 4071. რეაქცია ვიდალის Widal reaction
 4072. რეაქცია კუმბსის Coombs’ test
 4073. რეაქცია მანტუს Mantu reaction
 4074. რეაქცია ფელგენის Feulgen reaction
 4075. რეაქცია ფოგეს-პროსკაუერის Foges-proskauer’s reaction
 4076. რეაქცია შიკის Schick test
 4077. რეგენერაცია Regeneration
 4078. რეგიონული Regional
 4079. რეგრესი Regress
 4080. რეგულაცია Regulation
 4081. რეგურგიტაცია Regurgitation
 4082. რედია Redia
 4083. რედუპლიკაცია Reduplication
 4084. რედუცენტები Reducers
 4085. რევასკულარიზაცია Revascularisation
 4086. რევაქცინაცია Revaccination
 4087. რევერტაზა Revertase
 4088. რევმატიზმი Rheumatism
 4089. რევმოკარდიტი Rheumocarditis
 4090. რეზექცია Resection
 4091. რეზიდენტული Residental
 4092. რეზისტენტობა Resistance
 4093. რეზორბცია Resorbtion
 4094. რეზუს-ფაქტორი Rhesus-factor
 4095. რეიმპლანტაცია Reimplantation
 4096. რეინვაზია Reinvasion
 4097. რეინფექცია Reinfection
 4098. რეკომბინაცია Recombination
 4099. რეკომპრესია Recompression
 4100. რეკონვალესცენტი Reconvalescent
 4101. რეკონვალესცენცია Reconvalescence
 4102. რეკრეაცია Recreation
 4103. რეკრუდესცენცია Recrudescence
 4104. რეკურენტული Recurrent
 4105. რეკურვაცია Recurvation
 4106. რელაქსანტები Relaxants
 4107. რელაქსაცია Relaxation
 4108. რემინესცენცია Reminescention
 4109. რემისია Remission
 4110. რენდომიზაცია Randomisation
 4111. რენდომული Random
 4112. რენტგენი Roentgen (x-rays)
 4113. რენტგენოგრაფია Radiography
 4114. რენტგენოდიაგნოსტიკა Radiodiagnostic
 4115. რენტგენოთერაპია Roenthenotherapy
 4116. რენტგენოკონტრასტული ნივთიერებები Rentgenocontrast substances
 4117. რენტგენოლოგია Radiology
 4118. რეოვირუსები Reoviruses
 4119. რეპარაცია Reparation
 4120. რეპელენტები Repellents
 4121. რეპლანტაცია Replantation
 4122. რეპლიკაცია Replication
 4123. რეპრესია Repression
 4124. რეპროდუქცია Reproduction
 4125. რესპირატორი Respirator
 4126. რესპირაცია Respiration
 4127. რესტიტუცია Restitution
 4128. რესტრიქტაზები Restrictases
 4129. რესტრიქცია Restriction
 4130. რესტრიქციული რუკა Restrictive map
 4131. რეტარდაცია Retardation
 4132. რეტენცია Retention
 4133. რეტიკულოციტი Reticulocyte
 4134. რეტინიტი Retinitis
 4135. რეტინობლასტომა Retinoblastoma
 4136. რეტინოლი Retinol
 4137. რეტინოპათია Retinipathy
 4138. რეტრაქცია Retraction
 4139. რეტროგრადული Retrograde
 4140. რეტროვირუსები Retroviruses
 4141. რეტროსპექტული Retrospective
 4142. რეფლექსი Reflex
 4143. რეფლექსია Reflexy
 4144. რეფლუქსი Reflux
 4145. რეფრაქტერული Refractory
 4146. რეფრაქცია Refraction
 4147. რექტალური ნაცხი Rectal swab
 4148. რექტული სინჯი Rectal test
 4149. რეცეპტი Prescription
 4150. რეცეპტორები Receptors
 4151. რეციდივი Relapse
 4152. რეციპროკული Reciprocal
 4153. რიბოზა Ribose
 4154. რიბონუკლეინის მჟავა (რნმ) Ribonucleic acid (rna)
 4155. რიბოსომები Ribosomes
 4156. რიგი, მწკრივი Row
 4157. რიგი, წესრიგი Order
 4158. რიგიდულობა Rigidity
 4159. რიკეტსიები Rickettsias
 4160. რინიტი Rhinitis
 4161. რინობლენორეა Rhinoblennorrhea
 4162. რინოვირუსები Rhinoviruses
 4163. რინოლითები Rhinolithes
 4164. რინოლოგია Rhinology
 4165. რინოპლასტიკა Rhinoplastic
 4166. რინორაგია Rhinorrhagia
 4167. რინოსპორიდიოზი Rhinosporidiosis
 4168. რინოფიმა Rhinophyma
 4169. რიფამიცინი Rifampin (rifampicin)
 4170. რიშტა Guinea worm
 4171. რიცინი Ricin
 4172. რკინა Lron
 4173. რკო Acorn
 4174. რობოვირუსები Roboviruses
 4175. როდენტიციდები Rodenticides
 4176. როზეოლა Roseola
 4177. როტავირუსები Rotaviruses
 4178. როფეოციტოზი Ropheocytosis
 4179. რუბივირუსები Rubiviruses
 4180. რუდიმენტი Rudiment
 4181. რუპია Rupia
 4182. რუპტურა Ruptura
 4183. რუტინული სკრინინგი Routine screen
 4184. რუხი ნივთიერება Grey matter
 4185. რუხი, ჭაღარა Gray
 4186. რქა Hom
 4187. რქოვანა Cornea
 4188. რქოვანას გადანერგვა Transplantation of cornea
 4189. რქოვანას თიაქარი Rupture of cornea
 4190. რძე Milk
 4191. რძის უქონლობა Absence of milk
 4192. რწყილი Flea
 4193. სააფთიაქო გვირილა Chamomile
 4194. საბუროს ნიადაგი Saburo medium
 4195. საგიტალური Sagittal
 4196. სადიზმი Sadism
 4197. სადინარი Duct
 4198. სადიფერენციაციო მარკერები Differentiation markers
 4199. საერთაშორისო International
 4200. საერთო Common
 4201. საველე ნიმუშების შეგროვება Collecting field samples
 4202. საზამთრო Water-melon
 4203. საზარდული Groin
 4204. საზარდული Testicles, abdomen
 4205. საზარდულის ლიმფოგრანულომა Lymphogranuloma of groin
 4206. სათესლე პარკი Scrotum
 4207. სათესლე ჯირკვალი Seminal gland
 4208. საინკუბაციო პერიოდი Incubation period
 4209. საიტი Site
 4210. საკეისრო გაკვეთა (კვეთა) Caesarotomy section
 4211. საკეისრო კვეთა Caesarian section
 4212. საკვები Food
 4213. საკვებით მოწამვლა Poisoned by food
 4214. საკვებით მოწამვლის შემთხვევა Query food poisoning
 4215. საკვერცხე Ovary
 4216. საკვერცხეების ტკივილი Pain in ovums
 4217. საკვერცხეების უქონლობა Absence of ovums
 4218. საკრალიზაცია Sacralization
 4219. საკრალური Sacral
 4220. საკრიფიკაცია Sacrification
 4221. საკროდინია Sacrodinia
 4222. საკუთარი თავის ავადმყოფური შეყვარება To abnonnally love yourself
 4223. საკუთარი სისხლით მკურნალობა Treatment by own blood
 4224. საკუთარი სხეულიდან გამოწვეული ალერგია Alergy caused by own body
 4225. საკუთარი ქსოვილის გადანერგვა Transplant own tissue
 4226. საკუთარი შრატით მკურნალობა Treatment by own serum
 4227. საკუთარი ცხოვრების აღწერა Describe own life
 4228. საკუთარი წესებით ცხოვრება To live with own rules
 4229. სალვარსანი Salvarsane
 4230. სალივაცია Salivation
 4231. სალმონელოზი Salmonellosis
 4232. სალპინგექტომია Salpingectomy
 4233. სალპინგიტი Salpingitis
 4234. სალპინგოოფორიტი Salpingoophoritis
 4235. სალპინგოსტომია Salpingostomy
 4236. სამაგრი Armature
 4237. სამედიცინო გენეტიკა Medical genetic
 4238. სამედიცინო გეოგრაფია Medical geography
 4239. სამედიცინო წურბელა Medicinal leech
 4240. სამედიცინო-გენეტიკური კონსულტაციები Medical-genetical consultations
 4241. სამთავა Threeheaded
 4242. სამკურნალო მცენარეები Medicinal plants
 4243. სამკურნალო საშუალება, წამალი Medicine
 4244. სამკურნალო ტახტი Marsh mallow
 4245. სამმაგი Triple
 4246. სანატორიუმი Sanatorium
 4247. სანაცია Sanation
 4248. სანგვინიკი Sanguine
 4249. სანერწყვე ჯირკვლები Salivary glands
 4250. სანთელი Candle
 4251. სანიტარია Sanitation
 4252. სანიტარული ზედამხედველობა Sanitary inspection
 4253. სანიტარული მიკრობიოლოგია Sanitary microbiology
 4254. საოფლე ჯირკვლები Sweet glands
 4255. საპირისპიროდ Contrary, opposite
 4256. საპრემია Sapraemia
 4257. საპრონოზები Sapronoses
 4258. საპროფაგები Saprophages
 4259. საპროფიტები Saprophytes
 4260. სარეაბილიტაციო მედიცინა Rehabilitation medicine
 4261. სარკოდინები Sarcodines
 4262. სარკომა Sarcoma
 4263. სარკომა იუინგის Ewing’s sarcoma
 4264. სარკომა კაპოშის Kaposi’s sarcoma
 4265. სარკომატოზი Sarcomatosis
 4266. სარცინები Sarcinas
 4267. სასა Palate
 4268. სასიკვდილო გამოსავალი Lethal exit
 4269. სასმენი Auditivus
 4270. სასქესო ნიშნები Sexual signs
 4271. სასქესო ჰორმონები Sexual hormones
 4272. სატაცური Asparagus
 4273. სატელიზმი Satelism
 4274. სატელიტი Satellite
 4275. სატირიაზი Satyriasis
 4276. სატურნიზმი Plumbism
 4277. საუკეთესო The best
 4278. საუკეთესო წამალი დასვენებაა The best medicine is rest
 4279. საფიზმი Saphism
 4280. საფუარები Yeast
 4281. საფუძველი Basis
 4282. საქარინი Saccharine
 4283. საქაროზა Sucrose
 4284. საქმე, ნივთი Job, thing
 4285. საღი, ჯანმრთელი Healthy
 4286. საყლაპავი Gullet
 4287. საყლაპავი მილი Oesophagus (gullet)
 4288. საყოველთაოდ გავრცელებული ეპიდემია Worldwide epidemy
 4289. საშარდე Urinary
 4290. საშვილოსნო Uterus
 4291. საშვილოსნოგარე ორსულობა Extrauterine pregnancy
 4292. საშვილოსნოს გარე Extreuteral
 4293. საშვილოსნოს შიგა გარსის ანთება Inflammation of inner cover of uterus
 4294. საშო Vagina
 4295. საჩუქრის წერილი Letter of donation
 4296. საცხი, თხევადი მალამო Liquid ointment
 4297. საწამლავი, შხამი Poison, venom
 4298. საწინააღმდეგო მოქმედება Opposite action
 4299. საწყლე Aquarium
 4300. საჭიროებისამებრ წარსადგენად To whom it may concern
 4301. სახამებელი Starch
 4302. სახე სულის სარკეა, მაჩვენებელია Face is index of the soul
 4303. სახსართშორისი Between joints
 4304. სახსარი Joint
 4305. სახსარშიგა Inside joint
 4306. სახსრების ანთება Joint inflammation
 4307. სახსრების შეზრდა, უძრავი სახსარი Immoveable joint
 4308. სახსრის ირგვლივი ქსოვილის ანთება Inflamation of tissue around joint
 4309. სებორეა Seborrhoea
 4310. სეგმენტექტომია Segmentectomy
 4311. სეგმენტი Segment
 4312. სეგრეგაცია Segregation
 4313. სედატიური საშუალებანი Sedative means
 4314. სედიმენტაცია Sedimentation
 4315. სეკვესტრაცია Sequestration
 4316. სეკვესტრი Sequestrum
 4317. სეკრეტი Secret
 4318. სეკრეცია Secretion
 4319. სელენომონასები Selenomonases
 4320. სელექცია Selection
 4321. სელექციური დეკონტამინაცია Selective decontamination
 4322. სელი Flax
 4323. სემინარი Seminar
 4324. სემინომა Seminoma
 4325. სემინურია Seminuria
 4326. სემიოტიკა Semeiography
 4327. სენეკავირუსი Seneca valley virus
 4328. სენექსი Senex
 4329. სენილიზმი Senilism
 4330. სენსიბილიზაცია Sensibilization
 4331. სენსიტიზაცია Sensitisation
 4332. სენსორული ორგანოები Sensory organs
 4333. სერაციები Serratia
 4334. სეროდიაგნოსტიკა Serodiagnostic
 4335. სეროზიტი Serositis
 4336. სეროზული Serosal
 4337. სეროთერაპია Serotherapy
 4338. სეროლოგია Serology
 4339. სერონეგატიური Seronegative
 4340. სეროპოზიტიური Seropositive
 4341. სეროპროფილაქტიკა Seroprophylaxis
 4342. სეროპურულენტული Seropurulental
 4343. სეროტაქსონომია Serotaxonomy
 4344. სეროტონინი Serotonin
 4345. სეროჰეპატიტი Serohepatitis
 4346. სეფსისი Sepsis
 4347. სეფტიკოპიემია Septicopyemia
 4348. სეფტიცემია Septicemia
 4349. სექსოლოგია Sexology
 4350. სექსოპათოლოგია Sexopathology
 4351. სექცია Section
 4352. სვეტი Column
 4353. სვია Hop
 4354. სიალოლითიაზი Sialolithiasis
 4355. სიალორეა Sialorrhoea
 4356. სიამის ტყუპები Siamese twins
 4357. სიარულის გაძნელება Hardened ability to walk
 4358. სიარულის უნარის დაკარგვა Loss of ability to walk
 4359. სიბერე Old age
 4360. სიბნელე, სიბრმავე Blindness,darkness
 4361. სიბრმავე Blindness
 4362. სიბსი Sibling
 4363. სიგამხდრე Thinness
 4364. სიგმოიდიტი Sigmoiditis
 4365. სიგნატურა Signature
 4366. სიდამწვრე Fire-bum
 4367. სიდეროზი Siderosis
 4368. სიდეროპენია Sideropenia
 4369. სიდიდე Magnitude
 4370. სითბოთი მკურნალობა Treatment with heat
 4371. სითხე Luquid
 4372. სიკვდილ სიცოცხლეს შორის არსებული მდგომარეობა Status between death and life
 4373. სიკვდილი Death
 4374. სიკვდილიანობა Mortality (deathrate)
 4375. სიკვდილის წინა Before death
 4376. სიკოზი Sycosis
 4377. სილიკოზი Silicosis
 4378. სილიკონები Silicons
 4379. სიმარტოვის შიში Fear of lonliness
 4380. სიმაღლე Height
 4381. სიმაღლის, სიღრმის შიში Fear of height
 4382. სიმბიოზი Symbiosis
 4383. სიმბიონტები Symbionts
 4384. სიმინდი Maize (corn)
 4385. სიმპლასტი Symplast
 4386. სიმპლექსი Simple
 4387. სიმპტომატოლოგია Symptomatology
 4388. სიმპტომი Symptom
 4389. სიმპტომი ვიგურუ-ტარხანოვ-შარკოს Viguru-tarchanov-charco symptom
 4390. სიმპტომი კარდინალური Cardinal symptom
 4391. სიმპტომი პათოგნომური Pathognomic symptom
 4392. სიმპტომი პასტერნაცკის Pasternacki’s symptom
 4393. სიმპტომი რუმპელ-ლედეს Rumpel-lede’s symptom
 4394. სიმპტომი ყიფშიძის Kipshidze symptom
 4395. სიმპტომი ჰანის Han’s symptom
 4396. სიმპტომური მკურნალობა Symptomatic treatment
 4397. სიმულაცია Simulation
 4398. სიმულირებული კლინიკური სინჯები პლასტმასის ფლაკონებში Simulated clinical specimens in plastic vials
 4399. სინანთროპიზაცია Synanthropisation
 4400. სინანთროპული ორგანიზმები Synanthropes
 4401. სინართროზი Synarthrosis
 4402. სინაფსი Synapse
 4403. სინგამია Syngamia
 4404. სინგლი Single
 4405. სინდაქტილია Syndactyly
 4406. სინდესმოლოგია Syndesmology
 4407. სინდრომი Syndrome
 4408. სინდრომი X-ტრისომია X-trisomia syndrome
 4409. სინდრომი ადაპტაციური Adaptation syndrome
 4410. სინდრომი ამნეზიური Amnestic syndrome
 4411. სინდრომი აშერმანის Asherman syndrome
 4412. სინდრომი ბანტის Banti’s syndrome
 4413. სინდრომი ბროუნ-სეკარის Brown-sequard syndrome
 4414. სინდრომი ედვარდსის Edward’s syndrome
 4415. სინდრომი კონის Conn’s syndrome
 4416. სინდრომი კუშინგის Cushing’s syndrome
 4417. სინდრომი ლერიშის Leriche’s syndrome
 4418. სინდრომი მაკლეოდის Macleod’s syndrome
 4419. სინდრომი მარფანის Marfan’s syndrome
 4420. სინდრომი მენდელსონის Mendelson’s syndrom
 4421. სინდრომი მიუნჰაუზენის Munhausen’s syndrome
 4422. სინდრომი მორგანი-ადამს-სტოქსის Morgagni-adams-stokes syndrome
 4423. სინდრომი ნეფროზული Nephrotic syndrome
 4424. სინდრომი ოლპორტის Alport’s syndrome
 4425. სინდრომი პატაუს Patau syndrome
 4426. სინდრომი პეიტც-ეგერსის Peutz-jeghers syndrome
 4427. სინდრომი პრადერ-ვილის Prader-willi syndrome
 4428. სინდრომი რამსეი-ჰანტის Ramsay-hunt syndrome
 4429. სინდრომი რასელ-სილვერის Russell- silver syndrome
 4430. სინდრომი რეიტერის Reiter’s syndrome
 4431. სინდრომი რეტის Rett’s syndrome
 4432. სინდრომი სტოქს-ადამსის Stokes-adams syndrome
 4433. სინდრომი ტურეტის Tourett’s syndrome
 4434. სინდრომი უოტერჰაუზ-ფრიდერიქსენის Waterhouse-friderichsen’s syndrome
 4435. სინდრომი ფარბერის Farber’s syndrome
 4436. სინდრომი ფრელიხის Frohlich’s syndrome
 4437. სინდრომი შიჰანის Sheehan’s syndrome
 4438. სინდრომი ჰანტერის Hunter’s syndrome
 4439. სინდრომი ჰელერის Heller’s syndrome
 4440. სინდრომი ჰეპატურ-ლიენური Syndrome hepatolienalis
 4441. სინდრომი ჰეპატურ-რენული Syndrome hepatorenalis
 4442. სინდრომი ჰურლერის Hurler’s syndrome
 4443. სინერგიზმი Synergism
 4444. სინთეზი Synthesis
 4445. სინკანცეროგენეზი Syncancerogenesis
 4446. სინკარიონი Synkaryon
 4447. სინკოპე Syncope
 4448. სინოვექტომია Synovectomy
 4449. სინოვია Synovia
 4450. სინოვიომა Synovioma
 4451. სინოვიტი Synovitis
 4452. სინოტია Synoty
 4453. სინტოქსიკური შენაერთები Syntoxic compounds
 4454. სინუსი Sinus
 4455. სინუსიტი Sinusitis
 4456. სინუსოიდი Sinusoid
 4457. სინქონდროზი Synchondrosis
 4458. სინქრონიზაცია Synchronization
 4459. სინციტიუმი Syncytium
 4460. სირინგომა Syringoma
 4461. სისტემა System
 4462. სისტემა HLA Hla system
 4463. სისტემა გულსისხლძარღვოვანი Cardiovascular system
 4464. სისტემა იმუნური Immune system
 4465. სისტემა ნეიროენდოკრინული Neuroendocrine system
 4466. სისტემა ნერვული Nervous system
 4467. სისტემა პორტული Portal system
 4468. სისტემა რეპროდუქციული Reproductive system
 4469. სისტემა რეტიკულურ-ენდოთელური Reticuloendothelial system
 4470. სისტემა სასუნთქი Respiratory system
 4471. სისტოლ Systole
 4472. სისხლ ჭარბობა More than normal amount of blood
 4473. სისხლი Blood
 4474. სისხლი კადავერული Cadaveral blood
 4475. სისხლის გათეთრება Leukemia
 4476. სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე Systemic circulation
 4477. სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე Pulmonary circulation
 4478. სისხლის შემცვლელები Substitutions
 4479. სისხლის შეუდედებლობა Disorder of blood coagulation
 4480. სისხლის ჯგუფები Blood groups
 4481. სისხლმბადი ორგანოები Hemopoietic organs
 4482. სისხლნაკლებობა Lack of blood
 4483. სისხლში შარდის შერევა Blood in urine
 4484. სისხლში შაქრიანობის დაკლება Low level of sugar in blood
 4485. სისხლში შაქრის მომატება Increased level of sugar in blood
 4486. სისხლში ჩირქის გამორევა Pus in blood
 4487. სისხლძარღვი Blood vessel
 4488. სიტიომანია Sitiomania
 4489. სიტიოფობია Sitiophobia
 4490. სიფილიდი Syphilide
 4491. სიფილისი Syphilis
 4492. სიცივე Coldness
 4493. სიცოცხლე Life
 4494. სიცოცხლის უუნარო Unable to live
 4495. სიცოცხლის ხანგრძლივობა Duration of life
 4496. სიცხე, ცეცხლი Heat, fire
 4497. სიცხის საწინააღმდეგო Anti-temperature
 4498. სიცხის საწინააღმდეგო ტემპერატურა Medicine against temperature
 4499. სიჯანმრთელე Health
 4500. სკანირება Scanning
 4501. სკარიფიკაცია Scarifi cation
 4502. სკლერა Sclera
 4503. სკლეროდერმია Scleroderma
 4504. სკლეროზი Sclerosis
 4505. სკოლექსი Scolex
 4506. სკოლიოზი Scoliosis
 4507. სკორბუტი Scurvy (scorbute)
 4508. სკრეპი Scrapie
 4509. სკრინინგი Screening
 4510. სკროფულა Scrofula
 4511. სკროფულოდერმა Scrofuloderma
 4512. სმა, დალევა Drink
 4513. სმეგმა Smegma
 4514. სმენა Ear, hearing
 4515. სმენა,მოსმენა Hear
 4516. სმენადობა Audiblity
 4517. სმენის დარღვევა, მცდარი სმენა Bad hearing
 4518. სმოგი Smog
 4519. სოდოკუ Sodoku
 4520. სოდომია Sodomy
 4521. სოკო Mushroom
 4522. სოკოები Fungi (mushrooms)
 4523. სოკოს ბიომარკერები Fungal biomarkers
 4524. სოლარიუმი Solarium
 4525. სოლისებრი Wedge-shaped
 4526. სოლიტერი Taenia
 4527. სომატოსტატინი Somatostatin
 4528. სომატოტროპინი Somatotrophin
 4529. სომატური მუტაციები Somatic mutations
 4530. სომატური უჯრედები Somatic cells
 4531. სომნამბულიზმი Somnambulism
 4532. სომნოლენცია Somnolence
 4533. სოორი Thrush
 4534. სოპორი Sopor
 4535. სპაზმი Spasm
 4536. სპაზმოგენური Spasmogenic
 4537. სპაზმოლიზური მოქმედება Spasmolytic action
 4538. სპაზმოფილია Spasmophilia
 4539. სპეკულაციური Speculative
 4540. სპერმა Sperma (semen)
 4541. სპერმატიდა Spermatid
 4542. სპერმატოგენეზი Spermatogenesis
 4543. სპერმატოგონია Spermatogonium
 4544. სპერმატოზოიდი Spermatozoon
 4545. სპერმატორეა Spermatorrhoea
 4546. სპერმატოცელე Spermatocele
 4547. სპერმატურია Spermaturia
 4548. სპერმინი Spermine
 4549. სპეციალიზაცია Specialization
 4550. სპეციფიკური გრანულები Specific granules
 4551. სპინა ბიფიდა Spina bifida
 4552. სპინა ვენტოზა Spina ventosa
 4553. სპინალური ანესთეზია Lspinal anesthesia
 4554. სპირალური ტრიქინელა Trichinella spiralis
 4555. სპირილები Spirills
 4556. სპირომეტრია Spirometry
 4557. სპიროქეტები Spirochetes
 4558. სპლანქნოდინია Splanchnodynia
 4559. სპლანქნოლითიაზი Splanchnolithiasis
 4560. სპლანქნოლოგია Splanchnology
 4561. სპლანქნოპტოზი Splanchnoptosis
 4562. სპლენალგია Splenalgia
 4563. სპლენექტომია Splenectomy
 4564. სპლენიზაცია Splenisation
 4565. სპლენიტი Splenitis
 4566. სპლენოთრომბოზი Splenothrombosis
 4567. სპლენომა Splenoma
 4568. სპლენომეგალია Splenomegaly
 4569. სპლენორაგია Splenorrhagia
 4570. სპლენოჰეპატომეგალია Splenohepatomegaly
 4571. სპლინი Spleen
 4572. სპონგიობლასტი Spongioblast
 4573. სპონდილიტი Spondylitis
 4574. სპონდილოზი Spondylosis
 4575. სპონდილოპათია Spondylopathy
 4576. სპონტანური Spontaneous
 4577. სპორა Spore
 4578. სპორადული Sporadic
 4579. სპორიანები Sporozoans
 4580. სპოროტრიქოზი Sporotrichosis
 4581. სპრუ Sprue
 4582. სპუმავირუსები Spumaviruses
 4583. სტადია Stage
 4584. სტაზი Stasis
 4585. სტაპედექტომია Stapedectomy
 4586. სტატუს პრეზენს Status presense
 4587. სტატუს-კვო Status quo
 4588. სტაფილოდერმია Staphyloderma
 4589. სტაფილოკოკები Staphylococci
 4590. სტაფილოკოკების რეზისტენტობა Staphylococcus resistence
 4591. სტაფილოკოკის სახეობები სისხლიდან Staphylococcus species from blood
 4592. სტაფილოკოკოზი Staphylococcosis
 4593. სტაფილოკოკცემია Staphylococcemia
 4594. სტაციონარული მკურნალობა Hospital treatment
 4595. სტაციონარული ფაზა Stationary phase
 4596. სტეატოზი Steatosis
 4597. სტეთოსკოპი Stethoscope
 4598. სტენოზი Stenosis
 4599. სტენოზი მიტრალური Mitral stenosis
 4600. სტენოკარდია Angina
 4601. სტენტი Stent
 4602. სტერეოგნოზია Stereognosis
 4603. სტერილიზაცია Sterilization
 4604. სტერილური ცხოველები Sterile animals
 4605. სტერილურია Sterile
 4606. სტერილურობა Sterility
 4607. სტერნული პუნქცია Sternal puncture
 4608. სტიმულირებული ჩირქოვანი ნერწყვი Simulated purulent sputum
 4609. სტომა Stoma
 4610. სტომატოლოგია Stomatology (dentistry)
 4611. სტრაბიზმი Strabismus
 4612. სტრანგულაცია Strangulation
 4613. სტრანგურია Strangury
 4614. სტრატეგია Strategy
 4615. სტრეპტოკინაზა Streptokinase
 4616. სტრეპტოკოკები Streptococci
 4617. სტრეპტოკოკური ანტიგენის გამოვლენა Identification cryptococcal antigen
 4618. სტრეპტოკოკური ანტიგენის სკრინინგი Screen for cryptococcal antigen
 4619. სტრეპტოკოკცემია Streptococcemia
 4620. სტრეპტომიცინი Streptomycin
 4621. სტრესი Stress
 4622. სტრესორი Stressor
 4623. სტრიდორი Wheeze
 4624. სტრიქტურა Stricture
 4625. სტრომა Stroma
 4626. სტრუმა Goiter
 4627. სტრუმექტომია Strumectomy
 4628. სტრუმიტი Strumitis
 4629. სტრუქტურული გენები Structural genes
 4630. სტუმრის, უცხოელისადმი სიძულვილი, შიში (გადატანით) Hatred, fear of stranger, foreigner
 4631. სტუპორი Stupor
 4632. სუბაკვალური Subaqual
 4633. სუბიექტური Subjective
 4634. სუბლეიკემიური მიელოზი Subleukemic myelosis
 4635. სუბლეტალური დოზა Sublethal dose
 4636. სუბსტანცია Substance
 4637. სუბსტრატი Substrate
 4638. სუბტერმინალური Subterminal
 4639. სუბფებრილური Subfebrile
 4640. სუგესტია Suggestion
 4641. სუიციდი Suicide
 4642. სული Spirit, soul
 4643. სულიერი, ცხოველი Alive, animal
 4644. სულით დაცემა Sadness
 4645. სულფანილამიდები Sulfonamides
 4646. სუნთქვა Breath
 4647. სუნთქვის შეფერხება Ceased breath
 4648. სუნი Smell
 4649. სუპერინფექცია Superinfection
 4650. სუპერრეპლიკაცია Superreplication
 4651. სუპერფეკუნდაცია Superfecundation
 4652. სუპერფეტაცია Superfetation
 4653. სუპინატორი Supinator
 4654. სუპინაცია Supination
 4655. სუპოზიტორიუმი Suppository
 4656. სუპრარენული Suprarenal
 4657. სუპრესია Supression
 4658. სუპრესორები Supressors
 4659. სუპურაცია Suppuration
 4660. სურდიტასი Deafness
 4661. სურდოკამერა Surdocamera
 4662. სურდოპედაგოგიკა Surdopdagogics
 4663. სუროგატი დედა Surrogate mother
 4664. სუსპენზია Suspension
 4665. სუსპენზორიუმი Psuspensorium
 4666. სუფთა დაფა (ბავშვის გონება) Blank plate
 4667. სფიგმომანომეტრი Sphygmomanometer
 4668. სფინქტერი Sphincter
 4669. სფინქტეროექტომია Sphincteroectomy
 4670. სფინქტეროპლასტიკა Sphincteroplastic
 4671. სქემა Scheme
 4672. სქემის დასახელება Scheme name
 4673. სქესთან შეჭიდული Sex-linked
 4674. სქესი Sex
 4675. სქესობრივი უმწიფრობა Sexual undevelopment
 4676. სწავლის ძირი მწარე არი Beginning of study is bitter
 4677. სწორი Right
 4678. სწორი ნაწლავი Rectum
 4679. სწრაფი, ჩქარი Fast
 4680. სხეული, ნაწევართა ერთობლიობა Organism
 4681. სხეული, ტანი Body
 4682. სხეულის ტემპერატურა Body temperature
 4683. სხვადასხვა არასწორი შეგრძნება Different incorrect feelings
 4684. სხივი Ray
 4685. სხივური გვირგვინი Corona radialis
 4686. სხივური თერაპია Radiation therapy
 4687. ტაბეს დორსალის Tabes dorsalis
 4688. ტაბესი Tabes
 4689. ტაიგის ენცეფალიტი Tick-borne
 4690. ტამპონი Tampon
 4691. ტარი, სახელური Handle
 4692. ტარსალგია Tarsalgia
 4693. ტატუირება Tattoo
 4694. ტაქიკარდია Tachycardia
 4695. ტაქიპნოე Tachypnoea
 4696. ტაქიურია Tachiuria
 4697. ტაქიფაგია Tachyphagy
 4698. ტაქიფილაქსია Tachyphylaxis
 4699. ტაქსონომია Taxonomy
 4700. ტაქტილური Tactile
 4701. ტელეანგიექტაზია Teleangiectasia
 4702. ტელეგონია Telegony
 4703. ტელეკინეზი Telekinesis
 4704. ტელეპათია Telepathy
 4705. ტემპერამენტი Temperament
 4706. ტემპერატურა Temperature
 4707. ტემპერატურა სუბფებრილური Subfebrile temperature
 4708. ტემპერატურა ფებრილური Febrile temperature
 4709. ტემპერატურა შებრუნებითი Recurrens temperature
 4710. ტემპერატურული ზონები Temperature zones
 4711. ტემპერატურული მუტანტები Temperature mutants
 4712. ტემპორალური Temporal
 4713. ტენალგია Tenalgia
 4714. ტენდინიტი Tendinitis
 4715. ტენდოვაგინიტი Tendovaginitis
 4716. ტენეზმები Tenesms
 4717. ტენიოზი Taeniasis
 4718. ტენიოფობია Taeniophopia
 4719. ტენოლოგია Tenology
 4720. ტენოტომია Tenotomy
 4721. ტერატობლასტომა Teratoblastoma
 4722. ტერატოგენეზი Teratogenesis
 4723. ტერატოკარცინომა Teratocarcinoma
 4724. ტერატოლოგია Teratology
 4725. ტერატომა Teratoma
 4726. ტერმინალური Terminal
 4727. ტერმინატორი Terminator
 4728. ტერმინი Term
 4729. ტერმინოლოგია Terminology
 4730. ტერფმოკლეობა To have short foot
 4731. ტერფმრუდობა Club foot
 4732. ტესტი Test
 4733. ტესტ-კულტურა Test-culture
 4734. ტესტ-მიკრობი Test-microbe
 4735. ტესტოსტერონი Testosterone
 4736. ტესტ-სისტემა Test-system
 4737. ტეტანია Tetany
 4738. ტეტანოლიზინი Tetanolysin
 4739. ტეტანოსპაზმინი Tetanospasmin
 4740. ტეტანუსი Tetanus
 4741. ტეტრაკოკები Tetracocci
 4742. ტეტრაპლეგია Tetraplegia
 4743. ტეტრასომია Tetrasomy
 4744. ტეტრაციკლინები Tetracyclines
 4745. ტეტროდოტოქსინი Tetrodotoxin
 4746. ტვინი Brain
 4747. ტვინი ზურგის Spinal cord
 4748. ტვინი თავის Brain
 4749. ტვინი მოგრძო Medulla oblongata
 4750. ტვინი რომბისებრი Hind-brain
 4751. ტვინი უკანა Metencephalon
 4752. ტვინი შუა Midbrain
 4753. ტვინი შუამდებარე Dyencephalon
 4754. ტვინი ძვლის Bone marrow
 4755. ტვინი წინა Forebrain
 4756. ტიკი Tic
 4757. ტილები Lice
 4758. ტიმპანოსკლეროზი Tympanosclerosis
 4759. ტინდალიზაცია Tyndalisation
 4760. ტინქტორიული Tinctorial
 4761. ტინქტურა Tincture
 4762. ტიპი Type
 4763. ტიპირება Typing
 4764. ტირიფი Willow
 4765. ტიტრი Titer
 4766. ტიფი Typhus
 4767. ტიფლიტი Typhlitis
 4768. ტკბილი Sweet
 4769. ტკივილი Pain
 4770. ტკივილსაწინააღმდეგო Pain-killers
 4771. ტკიპები Ticks
 4772. ტოგავირუსები Togaviruses
 4773. ტოკოლოგია Tocology
 4774. ტოლძალოვანება Same strength
 4775. ტომოგრაფია Tomography
 4776. ტონზილექტომია Tonsillectomy
 4777. ტონზილიტი Tonsillotomy
 4778. ტონური კრუნჩხვები Tonic seizurs
 4779. ტონუსი Tonus
 4780. ტოპიკური დიაგნოსტიკა Topic diagnostics
 4781. ტორპიდულობა Torpidity
 4782. ტორპორი Torpor
 4783. ტოტალური Total
 4784. ტოტი Branch
 4785. ტოქსემია Toxemia
 4786. ტოქსიკოზი Toxicosis
 4787. ტოქსიკოზი ორსულთა Toxicosis of pregnancy
 4788. ტოქსიკოთერაპია Toxicotherapy
 4789. ტოქსიკოლოგია Toxicology
 4790. ტოქსიკომანია Toxicomania
 4791. ტოქსიკოფობია Toxicophobia
 4792. ტოქსიკური იარაღი Toxical weapon
 4793. ტოქსინემია Toxinemy
 4794. ტოქსინი Toxin
 4795. ტოქსოიდი Toxoid
 4796. ტოქსოპლაზმის სეროლოგია Toxoplasma serology
 4797. ტოქსოპლაზმოზი Toxoplasmosis
 4798. ტრაბეკულა Trabecula
 4799. ტრავმა Trauma
 4800. ტრავმატიზმი Traumatism
 4801. ტრავმატოლოგია Traumatology
 4802. ტრანზიტორული Transitory
 4803. ტრანკვილიზატორები Tranquillizers
 4804. ტრანსდუქცია Transduction
 4805. ტრანსვერსია Transversion
 4806. ტრანსვესტი Transvest (cross-dressing)
 4807. ტრანსკრიპცია Transcription
 4808. ტრანსლაცია Translation
 4809. ტრანსლოკაცია Translocation
 4810. ტრანსლოკაცია რეციპროკული Reciprocal translocation
 4811. ტრანსმიგრაცია Transmigration
 4812. ტრანსპლანტატი Graft
 4813. ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინააღმდეგ Graft-versus host
 4814. ტრანსპლანტატის მოცილების რეაქცია Eaction of transplantat rejection
 4815. ტრანსპლანტაცია Transplantation
 4816. ტრანსპლანტის დონორი Transplant donor
 4817. ტრანსპლაცენტური სიმსივნე Transplacental tumor
 4818. ტრანსპოზიცია Transposition
 4819. ტრანსსექსუალი Transsexual
 4820. ტრანსუდატი Transsudate
 4821. ტრანსუდაცია Transsudation
 4822. ტრანსფორმაცია Transformation
 4823. ტრანსფუზია Transfusion
 4824. ტრაქეა Trachea (windpipe)
 4825. ტრაქეიტი Tracheitis
 4826. ტრაქეომეგალია Tracheomegaly
 4827. ტრაქეოპიოზი Tracheopyosis
 4828. ტრაქეოპლასტიკა Tracheoplasty
 4829. ტრაქეორაგია Tracheorrhagia
 4830. ტრაქეოსტენოზი Tracheostenosis
 4831. ტრაქეოტომია Tracheotomy
 4832. ტრაქომა Trachoma
 4833. ტრაქტი Highway
 4834. ტრემატოდები Flukes
 4835. ტრემორი Tremor
 4836. ტრეპანაცია Trepanation
 4837. ტრეპანობიოფსია Trepanobio
 4838. ტრიადა Triad (postulate)
 4839. ტრივაქცინა (დყტ) Trivaccine (dpt)
 4840. ტრიზმი Trismus
 4841. ტრიმესტრი Trimester
 4842. ტრიპანოსომოზი Tripanosomiasis
 4843. ტრიპანოსომოზი ამერიკული American trypanosomiasis
 4844. ტრიპანოსომოზი აფრიკული African tripanosomiasis
 4845. ტრიპლეგია Triplegia
 4846. ტრიპლეტი Triplet
 4847. ტრიპსინი Trypsin
 4848. ტრიპტოფანი Tryptophan
 4849. ტრისომია Trisomy
 4850. ტრიქალგია Trichalgia
 4851. ტრიქინელოზი Trichinellosis
 4852. ტრიქომონასი Trichomonas
 4853. ტრიქომონიაზი Trichomoniasis
 4854. ტრიქოფიტია Trichophitiasis
 4855. ტრიქოცეფალუსი Trichocephallus
 4856. ტროაკარი Troacar
 4857. ტროპიზმი Tropism
 4858. ტროპიკული წყლული Tropical ulcer
 4859. ტროფიკული Trophical
 4860. ტროფობლასტი Trophoblast
 4861. ტროფოზოიტი Trophozoite
 4862. ტუბერკულიდი Tuberculide
 4863. ტუბერკულინი Tuberculin
 4864. ტუბერკულინის სინჯები Tuberculin tests
 4865. ტუბერკულინოდიაგნოსტიკა Tuberculinodiagnostic
 4866. ტუბერკულოზი Tuberculosis
 4867. ტუბერკულომა Tuberculoma
 4868. ტუბერკულომანია Tuberculomania
 4869. ტულარემია Tularemia
 4870. ტურგორი Turgor
 4871. ტუჩმოკლეობა Short lips
 4872. ტყე Forest
 4873. ტყვია Plumbum
 4874. ტყიანი Foresty
 4875. ტყუპები Tweens
 4876. უბიკვიტური Ubiquitous
 4877. უდიდესი Maximal
 4878. უვეიტი Uveitus
 4879. უზარმაზარი Huge
 4880. უკანა Back
 4881. უკუ ან განმეორებითი ჩვენება Reaction
 4882. ულკუს დურუმ Ulcus durum
 4883. ულკუს მოლე Ulcus molle
 4884. ულკუს პერფორანს Ulcus perforans
 4885. ულკუსი Ulcer
 4886. ულტრაბგერა Ultrasound
 4887. ულტრაიისფერი სხივები Ultraviolet rays
 4888. ულტრამიკროელემენტები Ultramicroelements
 4889. ულტრაფაგოციტოზი Ultraphagocytosis
 4890. ულტრაფილტრაცია Utrafiltration
 4891. უმცირესი Minimal
 4892. უმწიფარი Not ripe
 4893. უნებლიე შეცდომა საუბრისას Involuntary mistake during speech
 4894. უნებლიე შეცდომა წერისას Involuntary mistake during writing
 4895. უნი Uni
 4896. უნივერსიტეტი University
 4897. უნიტარული Unitary
 4898. უნიფიკაცია Unification
 4899. უჟანგბადობა Lack of oxygen
 4900. ურანიზმი Uranism
 4901. ურატები Urates
 4902. ურატურია Uraturia
 4903. ურაქუსი Urachus
 4904. ურბანიზაცია Urbanization
 4905. ურბაცენოზი Urbacenosis
 4906. ურგენტული Urgent
 4907. ურეაზა Urease
 4908. ურეაპლაზმა Ureaplasma
 4909. ურეთრა Urethra
 4910. ურეთრიტი Urethritis
 4911. ურეთროლითიაზი Urethrolithiasis
 4912. ურეთროპლასტიკა Urethroplasty
 4913. ურეთროპოეზი Urethropoesis
 4914. ურეთრორეა Urethrorrhea
 4915. ურეთროსტენოზი Urethrostenosis
 4916. ურეთროცისტიტი Urethrocystitis
 4917. ურემია Uremia
 4918. ურეტერი Ureter
 4919. ურეტეროლითიაზი Ureterolithiasis
 4920. ურეტეროლითოტომია Ureterolithotomy
 4921. ურეტერონეფრექტომია Ureteronephrectomy
 4922. ურეტეროპიელონეფრიტი Ureteropyelonephritis
 4923. ურეტერორაგია Ureterorrhagia
 4924. ურეტერორაფია Ureterorrhaphia
 4925. ურეტეროსტენოზი Ureterostenosis
 4926. ურინა Urine
 4927. უროგენიტალური Urogenital
 4928. უროგრაფია Urography
 4929. უროდინია Urodynia
 4930. უროლითიაზი Urolithiasis
 4931. უროლოგია Urology
 4932. ურონეფროზი Uronephrosis
 4933. უროპეპსინი Uropepsin
 4934. უროპოეზი Uropoesis
 4935. უროსეფსისი Urosepsisis
 4936. უროსტაზი Urostasis
 4937. ურტიკარია Urticaria
 4938. უსახელო Nameless
 4939. უტერუსი Uterus (womb)
 4940. უტილიზაცია Utilization
 4941. უცუნა Colchicin
 4942. უძილობა Lnsomnia
 4943. უძლური Impotent
 4944. უძრავი Immovable
 4945. უჯრედების სუსპენზია, ზოგიერთი ნიმუში შეიძლება დაინფიცირებული იყოს RSV-ით
  Cell suspension, some of which may be infected with rsv
 4946. უჯრედი Cell
 4947. უჯრედი ანტიგენ-წარმდგენი Antigen-presenting cell
 4948. უჯრედი გიგანტური Giant cell
 4949. უჯრედი კომიტირებული Commit cell
 4950. უჯრედი კუპფერის Kupffer’s cell
 4951. უჯრედი ლანგერჰანსის Langerhans cell
 4952. უჯრედი ლანგჰანსის Langhans cell
 4953. უჯრედი მონოპოტენტური Monopotent cell
 4954. უჯრედი პეჯეტის Paget’s cell
 4955. უჯრედი პოლიპოტენტური Polypotent cells
 4956. უჯრედი პრეკანცეროზული Precancerous cell
 4957. უჯრედი პურკინიეს Purkinje cell
 4958. უჯრედი სამიზნე Target cell
 4959. უჯრედი სერტოლის Sertoli cell
 4960. უჯრედი უოლტინ-ფინკელდეის Wartin- finkeldey
 4961. უჯრედი ღეროვანი Stem cell
 4962. უჯრედი შვანის Schwann’s cell
 4963. უჯრედი შტერნბერგ-რიდის Sternberg- reed cell
 4964. უჯრედის კედელი Cell wall
 4965. უჯრედის კვდომა Apoptosis, death of cell
 4966. უჯრედული თეორია Cellular theory
 4967. უჯრედული ინჟინერია Cell engineery
 4968. უჯრედული კულტურა Cellular culture
 4969. უჯრედული ციკლი Cellular cycle
 4970. უჯრედშიდა პარაზიტიზმი Intracellular parasitism
 4971. ფაგები ზომიერი Moderate phages
 4972. ფაგები მონოვალენტური Monovalent phages
 4973. ფაგები პოლივალენტური Polyvalent phages
 4974. ფაგები ტიპური Phages typing
 4975. ფაგედენიზმი Phagedenism
 4976. ფაგოთერაპია Phagotherapy
 4977. ფაგოლიზოსომა Phagolysosome
 4978. ფაგოსომა Phagosome
 4979. ფაგოციტოზი Phagocytosis
 4980. ფავიზმი Favism
 4981. ფავუსი Favus
 4982. ფაზა Phase
 4983. ფაკულტატური პარაზიტი Facultative parasite
 4984. ფალალგია Phallalgia
 4985. ფალანგექტომია Phalangectomy
 4986. ფალანგიტი Phalangitis
 4987. ფალიტი Phallitis
 4988. ფალოექტომია Phalloectomy
 4989. ფალოპის მილი Fallopi’s tube
 4990. ფალოპლასტიკა Phalloplasty
 4991. ფალოპლეგია Phalloplegia
 4992. ფალოპროთეზირება Phalloprosthesis
 4993. ფალორაგია Phallorrhagia
 4994. ფალოსი Phallus
 4995. ფალსიფიკაცია Falsification
 4996. ფანტაზმა Phantasma
 4997. ფანტომი Phantom
 4998. ფანტომური ტკივილები Phantom pains
 4999. ფარინგიტი Pharyngitis
 5000. ფარინგოსტენოზი Pharingostenosis
 5001. ფარინგოტომია Pharingotomy
 5002. ფარისებრი Thyroid
 5003. ფარისებრი ჯირკვალი Thyreoid gland
 5004. ფარმაკოგენეტიკა Pharmacogenetic
 5005. ფარმაკოთერაპია Pharmacotherapy
 5006. ფარმაკოლოგია Pharmacology
 5007. ფარმაკოპეა Pharmacopeia
 5008. ფარმაკოქიმია Pharmacochemistry
 5009. ფარმაცევტი Pharmacist
 5010. ფარმაცია Pharmacy
 5011. ფარსმანდუკი Yarrow (melfoil)
 5012. ფასცია Fascia
 5013. ფასციოლოზი Fascioliasis
 5014. ფატალური Fatal
 5015. ფაქტორი Factor
 5016. ფაქტორი IX Factor plasmae
 5017. ფაქტორი V Factor v
 5018. ფაქტორი VIII Factor viii (antihaemophilicus)
 5019. ფაქტორი ზრდის Growth factor
 5020. ფაქტორი მიზეზობრივი Causal agentafrnjh
 5021. ფაქტორი რისკის Risk factor
 5022. ფაქტორი ჰაგემანის Hageman’s factor
 5023. ფაშალი ნივთიერება Spongy tissue
 5024. ფებრის უნდულანს Febris undulans
 5025. ფეკალიები Feces
 5026. ფეკალიის პათოგენები Faecal pathogens
 5027. ფეკალიის პარაზიტოლოგია Faecal parasitology
 5028. ფეკუნდაცია Fecundation
 5029. ფემინიზაცია Feminization
 5030. ფენესტრაცია Fenestration
 5031. ფენილკეტონურია Phenilketonuria
 5032. ფენოლი Phenol
 5033. ფენომენი Phenomenon
 5034. ფენოტიპი Phenotype
 5035. ფენოტიპური აღრევა Phenotypic mixture
 5036. ფერი Colour
 5037. ფერმენტები Enzymes
 5038. ფერმენტოპათია Enzymopathy
 5039. ფერომონები Pheromones
 5040. ფერტილიზაცია Fertilization
 5041. ფერტილიზაციური ასაკი Fertilization age
 5042. ფერტილიზინი Fertilysin
 5043. ფერტილოსკოპია Fertiloscopy
 5044. ფერტილურობა Fertility
 5045. ფესვი, ძირი Root
 5046. ფეტალიზაცია Fetalisation
 5047. ფეტალური მედიცინა Fetal medicine
 5048. ფეტალური პერიოდი Fetal period
 5049. ფეტიშიზმი Fetishism
 5050. ფეტოპათია Fetopathy
 5051. ფეტორი Fetor
 5052. ფეტოტოქსიკური Fetotoxicity
 5053. ფეხი, ტერფი Foot
 5054. ფეხსახსრიანები Artropods
 5055. ფთიზიატრია Phthisiatry
 5056. ფიბრილაცია Fibrillation
 5057. ფიბრინი Fibrin
 5058. ფიბრინოგენი Fibrinogen
 5059. ფიბრინოლიზი Fibrinolysis
 5060. ფიბროადენომა Fibroadenoma
 5061. ფიბრობლასტი Fibroblast
 5062. ფიბროზული Fibrous
 5063. ფიბროლეიომიომა Fibroleiomyoma
 5064. ფიბრომა Fibroma
 5065. ფიბრომატოზი Fibromatosis
 5066. ფიზიოთერაპია Physiotherapy
 5067. ფიზიოლოგია Physiology
 5068. ფიზიოლოგიური ოპტიმუმი Physiological optimum
 5069. ფიზიოლოგიური რითმები Physiological rhythm
 5070. ფიზიოლოგიური ხსნარი Physiological solution (saline)
 5071. ფილარიები Filarias
 5072. ფილარიოზი Filariasis
 5073. ფილიფორმული Filiformis
 5074. ფილოვირუსები Filoviruses
 5075. ფილტვები Lungs
 5076. ფილტვების ანთება Inflammation of pulmos
 5077. ფილტვი Pulmo, lung
 5078. ფილტვი ფერმერების Farmer’s lung
 5079. ფილტრატი Filtrate
 5080. ფილტრაციის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ექსტრა სქელი, კრეპირებული, სისველის მიმართ გაზრდილი რეზისტენტობა Very high rate of filtration, extra thick, creped, increased wet strength
 5081. ფილტრი Filter
 5082. ფიმა Phyma
 5083. ფიმოზი Phimosis
 5084. ფინა Measle
 5085. ფინოზი Measles
 5086. ფირფიტა Plate
 5087. ფისტულა Fistula
 5088. ფიტოთერაპია Phytotherapy
 5089. ფიტონციდები Phytoncides
 5090. ფიტოჰემაგლუტინინი Phytohemagglutinin
 5091. ფიქსაცია Fixation
 5092. ფლავივირუსები Flaviviruses
 5093. ფლაკონი უნდა ინახებოდეს დამცავი გარეთა მუყაოს ყუთით, რომელიც მაც სინათლისგან იცავს The vial should be kept in the outer carton, thus protecting it from light
 5094. ფლამბირება Flambing
 5095. ფლებიტი Phlebitis
 5096. ფლებოგრაფია Phlebography
 5097. ფლებოლითი Phlebolith
 5098. ფლებომალაცია Phlebomalacia
 5099. ფლებოსკლეროზი Phlebosclerosis
 5100. ფლებოტომუსი Phlebotomus
 5101. ფლეგმატიკი Phlegmatic
 5102. ფლეგმონა Phlegmon
 5103. ფლექსია Flexion
 5104. ფლოკულაცია Flocculation
 5105. ფლუსი Gumboil
 5106. ფლუქტუაცია Fluctuation
 5107. ფობია Phobia
 5108. ფოთოლი Leaf
 5109. ფოკალური Focal
 5110. ფოკუსი Focus
 5111. ფოლიკული Follicle
 5112. ფოლიკულინი Folliculin
 5113. ფოლიკულიტი Folliculitis
 5114. ფონასთენია Phonasthenia
 5115. ფონენდოსკოპი Phonendoscope
 5116. ფორმალინი Formalin
 5117. ფორმის შემცვლელი ართრიტი Deformating inflamation of joint
 5118. ფოსო Hollow
 5119. ფოსფატურია Phosphaturia
 5120. ფოტოთერაპია Phototherapy
 5121. ფოტოკოაგულაცია Photocoagulation
 5122. ფოტოპსია Photopsia
 5123. ფოტორეცეპტორები Photoreceptores
 5124. ფოტოსენსიბილიზაცია Photosensibilisation
 5125. ფოტოფობია Photophobia
 5126. ფრაგმენტაცია Fragmentation
 5127. ფრაგმენტი Fragment
 5128. ფრამბეზია Frambesia
 5129. ფრაქტურა Fracture
 5130. ფრაქციონირება Fractionation
 5131. ფრეინდის ადიუვანტი Freund’s adjuvant
 5132. ფრენიკოექსერეზი Phrenic avulsion
 5133. ფრიგიდულობა Frigidity
 5134. ფრონტიტი Frontitis
 5135. ფრუქტოზა Fructose
 5136. ფრჩხილების უქონლობა Absence of nails
 5137. ფრჩხილი Nail
 5138. ფრჩხილის ანაქერცლი Nail clippings
 5139. ფსევდოანემია Pseudoanemia
 5140. ფსევდოართროზი Pseudoarthrosis
 5141. ფსევდოდემენცია Pseudodementia
 5142. ფსევდოკრიზისი Pseudocrisis
 5143. ფსევდომენსტრუაცია Pseudomenstrtruation
 5144. ფსევდომონასები Pseudomona
 5145. ფსევდონეგატიური დიაგნოზი Pseudonegative diagnosis
 5146. ფსევდოპოდიები Pseudopodial
 5147. ფსევდოპოზიტიური დიაგნოზი Pseudopositive diagnosis
 5148. ფსევდოტუბერკულოზი Pseudotuberculosis
 5149. ფსევდოჰემოფილია Pseudohemophilia
 5150. ფსიქასთენია Psychastheny
 5151. ფსიქიატრია Psychiatry
 5152. ფსიქოგენიები Psychogenies
 5153. ფსიქოზი Psychosis
 5154. ფსიქოთერაპია Psychotherapy
 5155. ფსიქოლოგია Psychology
 5156. ფსიქონევროლოგია Psychoneurology
 5157. ფსიქოპათი Psychopath
 5158. ფსიქოპათია Psychopathy
 5159. ფსიქოპათოლოგია Psychopathology
 5160. ფსიქოპროფილაქტიკა Psychoprophylactics
 5161. ფსიქოტროპული Psychotropic
 5162. ფსიქოტროპული იარაღი Psychotropic weapon
 5163. ფსიქოფარმაკოლოგია Psychopharmacology
 5164. ფსიქოფიზიოლოგია Psychophysiology
 5165. ფსიქოქირურგია Psychosurgery
 5166. ფსიქროფილები Psychrophils
 5167. ფსკერი Bottom
 5168. ფსოიტი Psoit
 5169. ფსორიაზი Psoriasis
 5170. ფუზოგენია Fusogeny
 5171. ფუზოგენური ფაქტორები Fusogenic
 5172. ფულგურაცია Fulguration
 5173. ფუმიგანტები Fumigants
 5174. ფუმიგაცია Fumigation
 5175. ფუნგიციდები Fungicides
 5176. ფუნდალური ჯირკვლები Fundal glands
 5177. ფუნიკულიტი Funiculitis
 5178. ფუნქცია Function
 5179. ფურუნკული Furuncle
 5180. ფურუნკულოზი Furunculosis
 5181. ფუტკარა Digitalis
 5182. ფუტკარი Bee
 5183. ფუტკრის რძე Bee milk
 5184. ფუტკრის ფისი, დინდგელა Bee pitch
 5185. ფუფუნება Luxury
 5186. ფხვნილი Powder
 5187. ქალაზიონი Chalazion
 5188. ქალასშიგა Inside skull
 5189. ქალი, მდედრი Female
 5190. ქალიკოზი Chalicosis
 5191. ქაფური Camphor
 5192. ქაფურის ხე Camphor tree
 5193. ქაცვი Seabuckhorn
 5194. ქეილიტი Cheilitis
 5195. ქეილობლასტომა Cheiloblastoma
 5196. ქეილოგნათოპალატოშიზი Cheilognathopalatoschisis
 5197. ქეილოზი Cheilosis
 5198. ქეილოპლასტიკა Cheiloplasty
 5199. ქეილორაფია Cheilorrhaphia
 5200. ქეირართრიტი Cheirarthritis
 5201. ქეიროსპაზმი Cheirospasm
 5202. ქემოატრაქტანტები Chemoattractants
 5203. ქემოზი Chemosis
 5204. ქემოორგანოტროფები Chemoorganotrophes
 5205. ქემორეცეპტორები Chemoreceptors
 5206. ქემოსინთეზი Chemosynthesis
 5207. ქემოსტერილიზატორები Chemosterilizers
 5208. ქემოტაქსისი Chemotaxis
 5209. ქემოტაქსონომია Chemotaxonomy
 5210. ქემოტროპიზმი Chemotropism
 5211. ქემოტროფები Chemotrophes
 5212. ქეროფობია Cherophoby
 5213. ქერქი Cortex, crust
 5214. ქეცი Mange, scab
 5215. ქვა Rock, stone
 5216. ქვედა Lower
 5217. ქვედა ყბა Lower jaw
 5218. ქვედაყბის სიმოკლე To have short lower jaw
 5219. ქვემო მუცელი Low part of abdomen
 5220. ქიაზმა Chiasma
 5221. ქილოთორაქსი Chylothorax
 5222. ქილოცელე Chylocele
 5223. ქილურია Chiluria
 5224. ქილუსი Chylus
 5225. ქიმერა Chimera
 5226. ქიმერიზმი Chimerism
 5227. ქიმია Chemistry
 5228. ქიმიოვაქცინოთერაპია Chemovaccinotherapy
 5229. ქიმიოთერაპია Chemotherapy
 5230. ქიმუსი Chyme
 5231. ქინაქინის ხე Quinine
 5232. ქინძი Coriander
 5233. ქირურგია Surgery
 5234. ქიცვი Squama
 5235. ქიცვიანი Squamous
 5236. ქლამიდიები Chlamydia
 5237. ქლოაზმა Chloasma
 5238. ქლორლეიკემია Chlorleukemia
 5239. ქლოროზი Chlorosis
 5240. ქლორომა Chloroma
 5241. ქლოროფორმი Chloroformum
 5242. ქმედება Action
 5243. ქმნა, კეთება Do, make
 5244. ქოანა Choana
 5245. ქოთაო Glanders
 5246. ქოლანგიექტაზია Cholangiectasy
 5247. ქოლანგიოკარცინომა Cholangiocarcinoma
 5248. ქოლანგიოლიტი Cholangiolitis
 5249. ქოლანგიომა Cholangioma
 5250. ქოლანგიოჰეპატიტი Cholangiohepatitis
 5251. ქოლანგიტი Cholangitis
 5252. ქოლედოქოტომია Choledochotomy
 5253. ქოლელითიაზი Cholelithiasis
 5254. ქოლემია Cholaemia
 5255. ქოლერა Cholera
 5256. ქოლერა ელ-ტორი Cholera el-tor
 5257. ქოლერაგია Cholerrhagia
 5258. ქოლერიკი Choleric
 5259. ქოლერინა Cholerina
 5260. ქოლესტაზი Cholestasis
 5261. ქოლესტეატომა Cholesteatoma
 5262. ქოლესტერინემია Cholesterinemia
 5263. ქოლესტეროზი Cholesterosis
 5264. ქოლესტეროლი Cholesterol
 5265. ქოლეცისტექტომია Cholecystectomy
 5266. ქოლეცისტიტი Cholecystitis
 5267. ქოლეცისტოლითიაზი Cholecystolithiasis
 5268. ქოლეცისტოტომია Cholecystotomy
 5269. ქონდრექტომია Chondrectomy
 5270. ქონდრიტი Chondritis
 5271. ქონდრობლასტომა Chondroblastoma
 5272. ქონდროგენეზი Chondrogenesis
 5273. ქონდროდისტროფია Chondrodystrophy
 5274. ქონდრომა Chondroma
 5275. ქონდრომალაცია Chondromalacia
 5276. ქონდროპათია Chondropathy
 5277. ქონდროსარკომა Chondrosarcoma
 5278. ქონდროციტი Chondrocyte
 5279. ქორეა Chorea
 5280. ქორეა სიდენჰამის Sydenham’s chorea
 5281. ქორიოიდიტი Choroiditis
 5282. ქორიონეპითელიომა Chorionepithelioma
 5283. ქორიონი Chorion
 5284. ქორიონის ბიოფსია Chorion biopsy
 5285. ქორიორეტინიტი Chorioretinitis
 5286. ქრისტესისხლა Chelodonium
 5287. ქრომატინი Chromatin
 5288. ქრომატურია Chromaturia
 5289. ქრომობლასტომიკოზი Chromoblastomycosis
 5290. ქრომოსომები Chromosomes
 5291. ქრომოსომების კომპლექტი Chromosomal set
 5292. ქრომოსომული აბერაციები Chromosomal aberrations
 5293. ქრომოსომული მარკერები Chromosomal markers
 5294. ქრომოსომული რუკა Chromosome map
 5295. ქრომოცისტოსკოპია Chromocystoscopia
 5296. ქრონიზაცია Chronization
 5297. ქრონიკული Chronic
 5298. ქრონიოსეფსისი Chroniosepsis
 5299. ქრონოონკოლოგია Chronooncology
 5300. ქსანთომა Xanthoma
 5301. ქსანთოპსია Xanthopsia
 5302. ქსენოტრანსპლანტაცია Xenotransplantation
 5303. ქსეროდერმა Xeroderma
 5304. ქსეროდერმა პიგმენტური Pigmented xeroderma
 5305. ქსეროზი Xerosis
 5306. ქსეროფთალმია Xerophthalmia
 5307. ქსოვილი Tissue
 5308. ქსოვილის, ხორცის სიმსივნე Sarcoma, malignant tumor which arised from connective tissue cells
 5309. ქუ ცხელება Q fever
 5310. ქუთუთო Eyelid
 5311. ქუნთრუშა Scarlet fever (scarlatina)
 5312. ქურდობის ავადმყოფური ჩვევა Abnormal aspiration to robbery
 5313. ღამე Night
 5314. ღამის, სიბნელის შიში Fear of night darkness
 5315. ღარიბი, ღატაკი Poor
 5316. ღებინების საწინააღმდეგო Anti-vommiting
 5317. ღერო, ტანი Stem, body
 5318. ღეროვანი უჯრედი Stem cell
 5319. ღერძი, კისრის მეორე მალა Axis, second cervical vertebrae
 5320. ღეჭვა Mastication
 5321. ღვია Juniper
 5322. ღვინის სპირტი Wine alcohol
 5323. ღვიძლი Liver
 5324. ღვიძლის დაწევა Lowered liver
 5325. ღვიძლის ორპირა Hepatic flukes
 5326. ღოლო Rumex
 5327. ღორის სოლიტერი Pork tapeworm
 5328. ღრუ Cavity
 5329. ღრუბელი, ლაქა, ჩრდილი Cloud, spot, shade
 5330. ღრძილების ანთება Inflammation of gum
 5331. ღრძილი Gum
 5332. ყაყაჩო Poppy
 5333. ყბების მკვეთრი წამოწევა Moved forward jaws
 5334. ყველა All, each, every
 5335. ყველა სახსრის ანთება Inflammation of evert joints
 5336. ყველაფრის განმკურნებელი წამალი (გადატანით) Medicine which cures every disease
 5337. ყველაფრის ტკივილი Pain in everything
 5338. ყველაფრის შიში Fear of everything
 5339. ყვითელი სხეული Yellow body
 5340. ყვითრი Yolk
 5341. ყივანახველა Whooping
 5342. ყინვა Freeze
 5343. ყინული Lce
 5344. ყიფლიბანდი Fontanelle
 5345. ყლაპვა Swallowing (smell)
 5346. ყლაპვის გაძნელება Hardened ability to swallow
 5347. ყნოსვა Olfaction
 5348. ყნოსვის უქონლობა Absence of smell
 5349. ყოველდღიურად Everyday
 5350. ყოველი მილილიტრი შეიცავს Contains per ml
 5351. ყოვლადსახალხო დაავადება Epidemy
 5352. ყორანი Crow, raven
 5353. ყოჩივარდა Cyclamen
 5354. ყური Ear
 5355. შავი Black
 5356. შავი ჭირი Plague (pest, black death)
 5357. შალფეი Sage
 5358. შამფური Spit
 5359. შანკრი Chancre (chancroid)
 5360. შანკრი მკვრივი Tender chancre
 5361. შანკრი რბილი Soft (nontender) chancre
 5362. შარდი Urine
 5363. შარდის ანტიგენი Urinary antigens
 5364. შარდის ბუშტი Urinary bladder
 5365. შარდის გამოყოფის შეწყვეტა Stopped urinating
 5366. შარდის შეფერხება Ceased urination
 5367. შარდის წარმოშობა Urine formation
 5368. შარდ-კენჭოვანი დაავადება Urolithiasis
 5369. შარდმდენი საშუალებები Diuretics
 5370. შარდოვანა Urea
 5371. შარდოვანას, კატალაზას, ოქსიდაზას და საქაროზას ფერმენტაცია Fermentation of urea, catalase, oxidase, and saccharose
 5372. შარდსადენი Urethra
 5373. შარდსადენში კენჭის გაჩენა Pebble formation in urethra
 5374. შარდ-სასქესო აპარატი Urinogenital
 5375. შარდში სისხლის გამოვლენა Blood revealed in urine
 5376. შეამოწმეთ მალარიის ნუკლეინის მჟავაზე Examine for malaria nucleic acid
 5377. შეამოწმეთ შიდსის ანტისხეული ან/და ანტიგენი დიაგოსნტიკური ჩხირის გამოყენებით Test for hiv antibody and/or antigen using your point of care kit
 5378. შებრუნებითი ტიფი Typhus recurrens
 5379. შებრუნებული Relapsed
 5380. შებრუნებული კონა Relapsed fasciculus
 5381. შეგრძნების ძლიერი დაქვეითება Strongly decreased senses
 5382. შეზღუდვა Limit
 5383. შეინახეთ ბავშვებისგან მიუწვდომელ ადგილას Keep out of reach of children
 5384. შეკავება Inhibition
 5385. შემადგენელი ნაწილი Component
 5386. შემადგენელი, რთული Composition
 5387. შემაერთებელი არტერიები Joining arteries
 5388. შემაერთებელი ქსოვილი Connective tissuel
 5389. შემაღლება Heel
 5390. შემგრძნობი Sensor
 5391. შემეცნება Cognition
 5392. შემეცნების უნარის დაკარგვა
  Loss of cognition
 5393. შემთხვევის იდენტიფიკაცია და გამოკვლევა ანტიმიკრობულ მგრძნობელობაზე Query identity and antimicrobial susceptibility testing
 5394. შემოკლება Abbreviation
 5395. შემღწევი წყლული Penetrating ulcer
 5396. შენახვა Conservation
 5397. შენელებული მოძრაობა Slow action
 5398. შენელებული მოძრაობა Slow movement
 5399. შენელებული საუბარი Slowspeech
 5400. შენელებული სიარული Slow movement, mumble
 5401. შერევა Mix
 5402. შერწყმა Fusion
 5403. შესამჩნევი ნაწილაკები Visible particles
 5404. შეშუპება Swell
 5405. შეძენილი Aquired
 5406. შეწოვა Resorption
 5407. შეჯგუფებული Grouped
 5408. შეჯგუფებული კვანძები Grouped knots
 5409. შვანოგლიომა Schwanoglioma
 5410. შვიდ-შვიდი Seven by seven
 5411. შვიდჯერ Seven times
 5412. შვიტა Equisetum
 5413. შიგელოზი Shigellosis
 5414. შიგნეულობა Intestines
 5415. შიგნითა და შუა ყურის ანთება Inflammation of inner and middle ear
 5416. შიზოგონია Schizogony
 5417. შიზოფრენია Schizophrenia
 5418. შინაგანი ორგანოების დათვალიერება Endoscopy
 5419. შინაგანი ხმარებისათვის For inner usage
 5420. შისტოსომა Schistosoma
 5421. შისტოსომოზი Schistosomiasis
 5422. შიფტი Shift
 5423. შ-კოლონიები S-colonies
 5424. შმაგა Belladona
 5425. შმაგა(მც) Belladonna
 5426. შოკი Shock
 5427. შოკი ანაფილაქსიური Anaphylactic shock
 5428. შოკი ბაქტერიული Bacterial shock
 5429. შოკი ელექტრული Electric shock
 5430. შოკი ინსულინის Insulin shock
 5431. შოკი სეფტიკური Septical shock
 5432. შოკი ფიზიოლოგიური Physiological shock
 5433. შოლტიანები Flagellates
 5434. შორის Between
 5435. შორს Far
 5436. შოუპის პაპილომა Shope’s papilloma
 5437. შოუპის ფიბრობა Shope’s fibroma
 5438. შპრიცები Syringes
 5439. შპრიცი Syringe
 5440. შრატი Serum
 5441. შრომა Work, labour
 5442. შროშანა Lily of the valley
 5443. შ-სტრეპტოლიზინი S-streptolysine
 5444. შტამი Strain (culture)
 5445. შტატივი Support (tripod)
 5446. შუა მუცელი Middle abdomen
 5447. შუა ჩანასახოვანი ფურცელი Mesoderm
 5448. შუა,შუათანა Middle
 5449. შუადღე Midday
 5450. შუამდებარე Middle location
 5451. შუასაძგიდი Diaphragm
 5452. შუბლი Forehead
 5453. შუნტი Shunt (bypass)
 5454. შუნტირება Shunting (bypass)
 5455. შუნტის დრენაჟი Shunt drain
 5456. შხამი Toxine
 5457. შხამი, საწამლავი Poison, venom, virus
 5458. შხამსაწინააღმდეგო Antitoxine
 5459. ჩაატარეთ წითურას IgG ანტისხეულების სკრინინგი Please screen for rubella igg antibody serum
 5460. ჩაი Tea
 5461. ჩანართები Inclusions
 5462. ჩანასახი Embryo
 5463. ჩანასახის მდგომარეობაში In embryo form
 5464. ჩანასახოვანი გარსები Embryonic membranes
 5465. ჩანასახოვანი ფურცლები Embryonic folia
 5466. ჩასხმა Pour
 5467. ჩეინ-სტოქსის სუნთქვა Cheyne- stokes respiration
 5468. ჩემი Mine
 5469. ჩვენებები Indications
 5470. ჩირქი Pus
 5471. ჩიყვი Goiter
 5472. ჩონჩხი Skeleton
 5473. ჩუტყვავილა Chickenpox
 5474. ჩხირები Rods
 5475. ჩხირი Bacillus (latin)
 5476. ცაცხვი Lime-tree
 5477. ცდის გარეშე Without experiment
 5478. ცდის საფუძველზე According to experiment
 5479. ცდომილი ნერვი Vagus nerve
 5480. ცეკექტომია Caecektomy
 5481. ცეკოპტოზი Caecoptosis
 5482. ცეკოსტომია Caecostomy
 5483. ცელიაკია Coeliacia
 5484. ცელულიტი Cellulitis
 5485. ცელულოზას ფურცლები/ თვისობრივი – ტექნიკური ფილტრის ფურცლებ Cellulose papers/ qualitative- technical filter papers
 5486. ცემენტომა Cementoma
 5487. ცენოზი Cenosis
 5488. ცენტრალური ნერვული სისტემა (ცნს) Central nervous system
 5489. ცენტრიდანული Out of center
 5490. ცენტრიოლები Centrioles
 5491. ცენტრისკენული Towrds center
 5492. ცენტრიფუგა Centrifuge
 5493. ცენტრიფუგის სინჯარა Tube centrifuge
 5494. ცენტრომერა Centromere
 5495. ცენტროსომა Centrosome
 5496. ცენუროზი Cenurosis
 5497. ცერებელური Cerebellis
 5498. ცერებროზიდი Cerebroside
 5499. ცერებროსპინალური სითხე Cerebrospinal fluid
 5500. ცერებრული Cerebral
 5501. ცერვიციტი Cervicitis
 5502. ცერკარიები Cercariae
 5503. ცერკარიოზი Cercariosis
 5504. ცესტოდები Cestodes
 5505. ცეფალოდინია Cephalodynia
 5506. ცეფალოსპორინები Cephalosporins
 5507. ცეცხლი Fire
 5508. ციანოზი Cyanosis
 5509. ციბრუტი Brace
 5510. ციკატრიზაცია Cicatrisation
 5511. ციკლიტი Cyclitis
 5512. ციკლოპები Cyclopes
 5513. ციკლოსპორინი A Cyclosporin a
 5514. ცილა Protein
 5515. ცილები Proteins
 5516. ცირკუმციზია Circumcision
 5517. ციროზი Cirrhosis
 5518. ცირცინოვირუსები Circinoviruses
 5519. ცისარტყელა, თვალის ფერადი გარსი, ზამბახი Rainbow, iris
 5520. ცისკარა Levisticum
 5521. ცისტა Cyst
 5522. ცისტადენომა Cystadenoma
 5523. ცისტექტომია Cystectomy
 5524. ცისტიტი Cystitis
 5525. ცისტიცერკი Cysticercus
 5526. ცისტიცერკოზი Cysticercosis
 5527. ცისტოლითიაზი Cystolithiasis
 5528. ცისტოპიელიტი Cystopyelitis
 5529. ცისტოპიელონეფრიტი Cystopyelonephritis
 5530. ცისტოპლასტიკა Cystoplasty
 5531. ცისტოპლეგია Cystoplegy
 5532. ცისტორექსისი Cystorrhexis
 5533. ცისტოსარკომა Cystosarcoma
 5534. ცისტოსკოპია Cystoscopy
 5535. ცისტოსპაზმი Cystospasm
 5536. ცისტოტომია Cystotomy
 5537. ცისტოურეთრიტი Cystourethritis
 5538. ცისტოურეთროგრაფია Cystourethrography
 5539. ციტოარქიტექტონიკა Cytoarchitectonics
 5540. ციტოგენეზი Cytogenesis
 5541. ციტოგენეტიკა Cytogenetics
 5542. ციტოდესტრუქცია Cytodestruction
 5543. ციტოდიაგნოსტიკა Cytodiagnostic
 5544. ციტოეკოლოგია Cytoecology
 5545. ციტოკინეზი Cytokinesis
 5546. ციტოლიზი Cytolysis
 5547. ციტოლიზინი Cytolysin
 5548. ციტოლოგია Cytology
 5549. ციტომეგალია Cytomegalia
 5550. ციტომეგალოვირუსი Cytomegalovirus
 5551. ციტოპათოგენური დოზა Cytopathogenic dose
 5552. ციტოპათოგენური მოქმედება Cytopathogenic action
 5553. ციტოპათოლოგია Cytopathology
 5554. ციტოპენია Cytopenia
 5555. ციტოპლაზმა Cytoplasm
 5556. ციტოპოეზი Cytopoesis
 5557. ციტოპროლიფერაცია Cytoproliferation
 5558. ციტოსტატიკები Cytostatics
 5559. ციტოტოქსიკური ტესტი Cytotoxic test
 5560. ციტოტოქსიკურობა Cytotoxicity
 5561. ციტოტოქსინები Cytotoxins
 5562. ციტოტროპიზმი Cytotropism
 5563. ციტოქიმია Cytochemistry
 5564. ციტოჩონჩხი Cytoskeleton
 5565. ცოდნა, მეცნიერება Knowing, science
 5566. ცოფი Rabies
 5567. ცოფსაწიააღმდეგო Antirabicus
 5568. ცრემლი Tears
 5569. ცრუ FALSE
 5570. ცრუ პარაზიტიზმი Pseudoparasitism
 5571. ცხელება Fever
 5572. ცხელება დენგეს Fever dengue
 5573. ცხელება ებოლას Ebola fever
 5574. ცხელება კონგო-ყირიმის Congo- crimean fever
 5575. ცხელება ლასას Lassa fever
 5576. ცხელება მარბურგის Marburg fever
 5577. ცხელება მოსკიტური Mosquito fever
 5578. ცხელება ოროიას Oroya fever
 5579. ცხელება პაპატაჩის Pappataci fever
 5580. ცხელება რიფტ-ვალის Rift-valley fever
 5581. ცხელება სემლიკის ტყის Semliki forest fever
 5582. ცხელება ყვითელი Yellow fever
 5583. ცხელება ჩიკუნგუნიას Chikungunia fever
 5584. ცხელება ცუცუგამუშის Tsutsugamushi fever
 5585. ცხელება ჰემორაგიული Hemorrhagic fever
 5586. ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტი Venezuelan equine encephalitis
 5587. ცხენების აღმოსავლეთის ენცეფალომიელიტი Eastern equine encephalitis
 5588. ცხენების დასავლეთის ენცეფალომიელიტი Western equine encephalitis
 5589. ცხვირთან ახლოს… Close to nose
 5590. ცხვირი, ნესტო Nose
 5591. ცხვირის აღდგენა ან გასწორება Plastic surgery of nose
 5592. ცხვირის ძგიდე Septum of nose
 5593. ცხვირისატეხელა Adonis
 5594. ცხიმი Fat
 5595. ცხოველ. დაავადება Animal disease
 5596. ცხოველთა საყოველთაო დაავადება Epidemy among animals
 5597. ცხრა-ცხრა Nine by nine
 5598. ცხრაჯერ Nine times
 5599. ძალა Energy, strength
 5600. ძახველი Guelder-rose
 5601. ძეხვი, ნაწლავი Intestine,sausage
 5602. ძვალთაშორისი Between bones
 5603. ძვალი Bone
 5604. ძვლბის უწყვეტი შეერთება ბოჭკოვანი, შემაერთ. ქსოვილით Continous connection of bones with con. Tissue
 5605. ძვლის ტკივილი Pain in bone
 5606. ძვლის, ზურგის ტვინი Spinal cord
 5607. ძვლოვანი ქსოვილით ძვალთა შეერთება Joint of bones with bone tissue
 5608. ძილი Sleep
 5609. ძირტკბილა Liquiritia
 5610. ძნელად, დაგვიანებული მონელება Late digestion
 5611. ძუ დათვი Female bear
 5612. ძუძუ Breast
 5613. ძუძუდან, რძიდან მოცილება, მოწყვეტა Ablactation
 5614. ძუძუმწოვრები Mammalia
 5615. წაბლი Chestnut
 5616. წამალი Medicine
 5617. წამწამი Eyelash
 5618. წარბი Eyebrow
 5619. წარზიდული მალა Prominent vertebrae
 5620. წარმოებულია Manufactured by
 5621. წარმოშობის, დაბადების მდგომარეობაში In status of birth
 5622. წებო, ფისი Pitch, tar
 5623. წერის უნარის დაკარგვა Loss of ability of writing
 5624. წვეთი Drop of water
 5625. წვენი Juice
 5626. წვერი Beard
 5627. წვეტი Spike
 5628. წვეტი, ქედი Spike, ridge
 5629. წვრილი ნაწლავი Small intestine
 5630. წვრილი, თხელი Thin
 5631. წიაღი Bowel,enthrall
 5632. წიგნი Book
 5633. წიგნი, მუხლი Book, paragraph, articie
 5634. წითელა Measles
 5635. წითელი ბურთულა Red corpuscle
 5636. წითურა Rubella
 5637. წილი, ხვედრი, ულუფა Part, portion, share
 5638. წინა Front
 5639. წინააღმდეგ Against
 5640. წინაგული Atrium
 5641. წინამხარი Forearm
 5642. წიწაკა Pepper
 5643. წურბელა Leech
 5644. წყალი Water
 5645. წყალმანკი Dropsy
 5646. წყალსატევის საპრობულობა Saprobility of reservoir
 5647. წყარო Spring
 5648. წყვილი Pair
 5649. წყლის შიში Fear of water
 5650. წყლული Ulcer
 5651. წყურვილის გრძნობის უქონლობა Lack of feeling of thirst
 5652. ჭამა Eat
 5653. ჭაობი Swamp
 5654. ჭაობიანი Swampy
 5655. ჭარბთმიანობა Redundant hair
 5656. ჭაღარა Gray hair ,grizzed
 5657. ჭეშმარიტი Veritable, true
 5658. ჭვავი Rye
 5659. ჭია Worm
 5660. ჭიანჭველამჟავა დუღილი Formic acid fermentation
 5661. ჭინჭარი Nettle
 5662. ჭიპი Navel
 5663. ჭიპლარი Umbilical cord
 5664. ჭოტი Eagle-owl
 5665. ჭრელი, სხვადასხვაფერი Motley
 5666. ჭრილობა Wound
 5667. ჭრილობის ნაცხი Wound swab
 5668. ხალხი People
 5669. ხანა, დროის მონაკვეთი Period
 5670. ხაო Villus
 5671. ხარის სოლიტერი Bovine tapeworm
 5672. ხარისხი, საფეხური Grade, stage , degree
 5673. ხაშხაში Opium poppy
 5674. ხაშხაში, ძილისმომგვრელი ყაყაჩო Sleeping poppy
 5675. ხაჭოსებრი Caseous
 5676. ხახა Pharynx
 5677. ხელი, მტევანი Hand
 5678. ხელით მოქმედება Surgery
 5679. ხელის თითები Fingers
 5680. ხელის მოსმა, ხელით გასინჯვა Palpation
 5681. ხელფრთიანები Chiroptera
 5682. ხერხემალი Back-bone
 5683. ხერხემალი Spine
 5684. ხერხი, საშუალება Method
 5685. ხველა Cough
 5686. ხვრელი Hole
 5687. ხიდი Bridge
 5688. ხმოვანი იოგები Vocal chords
 5689. ხორცი, ქსოვილი Meat
 5690. ხორხი Larynx
 5691. ხრტილთაშორისი Between cartilages
 5692. ხრტილი Cartilage
 5693. ხრტილის დარბილება Softened cartilage
 5694. ხრწნა Putrefaction
 5695. ხსენი Colostrum
 5696. ხსნარი Solution
 5697. ხსოვნა Memory
 5698. ხუთხუთი Five by five
 5699. ხუთჯერ Five times
 5700. ჯავშნოსანი Armadilo
 5701. ჯალღუზისებრი ჯირკვალი Pineal gland
 5702. ჯანმრთელობა Health
 5703. ჯვრისებრი,ჯვარედინი Cross-like
 5704. ჯილეხი Anthrax
 5705. ჯირკვალი Gland
 5706. ჯირკვლები Glands
 5707. ჯირკვლის ანთება Gland inftammalion
 5708. ჯირკვლის ირგვლივი ქსოვილის ანთება Inflamation of tissue around glands
 5709. ჯირკვლის სიმსივნე Gland tumor
 5710. ჯორჯალი Mesentery
 5711. ჯუჯა Dwarf
 5712. ჯუჯა სოლიტერი Dwarf tapeworm
 5713. ჰაბიტუსი Habitus
 5714. ჰაიმორიტი Highmoritis
 5715. ჰალუცინაცია Hallucination
 5716. ჰამარტია Hamartia
 5717. ჰამარტომა Hamartoma
 5718. ჰაპლოიდია Haploidy
 5719. ჰაშიშიზმი Hashishism
 5720. ჰებეფრენია Hebephrenia
 5721. ჰებოიდი Heboid
 5722. ჰელიკობაქტერი Helicobacter
 5723. ჰელიობიოლოგია Heliobiology
 5724. ჰელიოზი Heliosis
 5725. ჰელიოთერაპია Heliotherapy
 5726. ჰელმინთოზები Helminthiasis
 5727. ჰელმინთოლარვოსკოპია Helmintholarvoscopy
 5728. ჰელმინთოლოგია Helminthology
 5729. ჰელმინთოოვოსკოპია Helminthoovoscopy
 5730. ჰელმინთოფაუნა Helminthofauna
 5731. ჰელპერები Helpers
 5732. ჰემაგლუტინაცია Hemagglutination
 5733. ჰემაგლუტინინი Hemaglutinin
 5734. ჰემაგლუტინინის შემადგენლობა Haemagglutinin content
 5735. ჰემადსორბცია Hemadsorbtion
 5736. ჰემანგიოეპითელიომა Hemangioepithelioma
 5737. ჰემანგიომა Hemangioma
 5738. ჰემანგიოსარკომა Hemangiosarcoma
 5739. ჰემართროზი Hemarthrose
 5740. ჰემატემეზისი Hematemesis
 5741. ჰემატოენცეფალური ბარიერი Blood-brain barrier
 5742. ჰემატოკოლპოსი Hematokolpos
 5743. ჰემატოკრიტი Hematocrit
 5744. ჰემატოლიმფურია Hematolymphuria
 5745. ჰემატოლოგია Hematology
 5746. ჰემატომა Hematoma
 5747. ჰემატომიელია Hematomyelia
 5748. ჰემატომიელოპოროზი Hematomyeloporosis
 5749. ჰემატონეფროზი Hematonephrosis
 5750. ჰემატოოფთალმიური ბარიერი Hematoophthalmic barrier
 5751. ჰემატოპლაცენტური ბარიერი Hematoplacental barrier
 5752. ჰემატოპლევრული ბარიერი Hematopleural barrier
 5753. ჰემატორაქისი Hematorhachis
 5754. ჰემატოსალპინქსი Hematosalpinx
 5755. ჰემატოფაგები Hematophages
 5756. ჰემატოფობია Hematophobia
 5757. ჰემატოფსია Hepatopsia
 5758. ჰემატოცელია Hematocoelia
 5759. ჰემატოცისტა Hematocyst
 5760. ჰემატოცისტისი Hematocystis
 5761. ჰემატურია Hematuria
 5762. ჰემერალოპია Hemeralopy
 5763. ჰემიალგია Hemialgia
 5764. ჰემიანოპსია Hemianopsia
 5765. ჰემიკოლექტომია Hemicolectomy
 5766. ჰემიკრანია Migraine
 5767. ჰემიპარეზი Hemiparesis
 5768. ჰემიპლეგია Hemiplegia
 5769. ჰემობილია Hemobilia
 5770. ჰემობლასტოზები Hemoblastoses
 5771. ჰემოგლობინი Hemoglobin
 5772. ჰემოგლობინოპათია Hemoglobinopathy
 5773. ჰემოგლობინოფილური ბაქტერიები Hemoglobinophilus
 5774. ჰემოგლობინურია Hemoglobinuria
 5775. ჰემოგრამა Hemogram
 5776. ჰემოდიაგნოზი Hemodiagnosis
 5777. ჰემოდიალიზი Hemodialysis
 5778. ჰემოდინამიკა Hemodynamics
 5779. ჰემოთერაპია Hemotherapy
 5780. ჰემოთორაქსი Hemothorax
 5781. ჰემოკულტურა Hemoculture
 5782. ჰემოლიზი Hemolysis
 5783. ჰემოლიზინები Hemolysins
 5784. ჰემოლიმფა Hemolymph
 5785. ჰემომეტრი Hemometer
 5786. ჰემოპერიკარდიუმი Hemopericardium
 5787. ჰემოპერფუზია Hemoperfusion
 5788. ჰემოპნევმოთორაქსი Hemopneumothorax
 5789. ჰემოპოეზი Hemopoiesis
 5790. ჰემორაგია Hemorrhage
 5791. ჰემოროი Hemorrhoids
 5792. ჰემოროიდექტომია Hemorrhoidectomy
 5793. ჰემოსიდერინი Hemosiderin
 5794. ჰემოსიდეროზი Hemosiderosis
 5795. ჰემოსპერმია Hemospermia
 5796. ჰემოსტაზი Hemostasis
 5797. ჰემოტოქსინები Hemotoxins
 5798. ჰემოტრანსფუზია Hemotransfusion
 5799. ჰემოფთალმია Hemophthalmia
 5800. ჰემოფთიზი Hemophthisis
 5801. ჰემოფილია Hemophilia
 5802. ჰემოფილური ბაქტერიები Hemophils
 5803. ჰემოქრომატოზი Hemochromatosis
 5804. ჰეპატალგია Hepatalgia
 5805. ჰეპატარგია Hepatargia
 5806. ჰეპატიტი Hepatitis
 5807. ჰეპატობლასტომა Hepatoblastoma
 5808. ჰეპატოლითი Hepatolithis
 5809. ჰეპატომა Hepatoma
 5810. ჰეპატომეგალია Hepatomegaly
 5811. ჰეპატოპათია Hepatopathy
 5812. ჰეპატოპტოზი Hepatopsosis
 5813. ჰეპატოსპლენიტი Hepatosplenitis
 5814. ჰეპატოსპლენომეგალია Hepatosplenomegaly
 5815. ჰეპატოტომია Hepatotomy
 5816. ჰეპატოტოქსინი Hepatotoxin
 5817. ჰეპატოტროპიზმი Hepatotropism
 5818. ჰეპატოცელულური კარცინომა Hepatocellular carninoma
 5819. ჰეპატოციტები Hepatocytes
 5820. ჰერედიტარული Hereditary
 5821. ჰერმაფროდიტიზმი Hermaphroditism
 5822. ჰერნია Hernia
 5823. ჰერნიოტომია Herniotomy
 5824. ჰერპანგინა Herpangina
 5825. ჰერპესვირუსები Herpesviruses
 5826. ჰერპესი Herpes
 5827. ჰეტეროგამეტურობა Heterogameticity
 5828. ჰეტეროგენური Heterogeneous
 5829. ჰეტეროდონტურობა Heterodonticity
 5830. ჰეტეროზისი Heterosis
 5831. ჰეტეროკარიონი Heterakaryon
 5832. ჰეტეროპლოიდია Heteroploidy
 5833. ჰეტეროსექსუალი Heterosexual
 5834. ჰეტეროსტაზი Heterostasis
 5835. ჰეტეროტოპია Heterotopy
 5836. ჰეტეროტროფები Heterotrophes
 5837. ჰიალინოზი Hyalinosis
 5838. ჰიალურონიდაზა Hyaluronidase
 5839. ჰიბრიდი Hybrid
 5840. ჰიბრიდომა Hybridoma
 5841. ჰიგიენა Hygiene
 5842. ჰიგრომა Hygroma
 5843. ჰიდრადენიტი Hidradenitis
 5844. ჰიდრადენომა Hydradenoma
 5845. ჰიდრამნიონი Hydramnion
 5846. ჰიდრართროზი Hydrarthrosis
 5847. ჰიდრემია Hydremia
 5848. ჰიდროთერაპია Hydrotherapy
 5849. ჰიდროთორაქსი Hydrothorax
 5850. ჰიდროკორტიზონი Hydrocortisone
 5851. ჰიდროლაზები Hydrolases
 5852. ჰიდროლიზი Hydrolysis
 5853. ჰიდრომანია Hydromania
 5854. ჰიდრონეფროზი Hydronephrosis
 5855. ჰიდროპერიკარდიუმი Hydropericardium
 5856. ჰიდროპიონეფროზი Hydropyonephrosis
 5857. ჰიდროსალპინქსი Hydrosalpinx
 5858. ჰიდროტუბაცია Hydrotubation
 5859. ჰიდროფთალმი Hydrophthalmos
 5860. ჰიდროფობია Hydrophobia
 5861. ჰიდროცეფალია Hydrocephalus
 5862. ჰიმენი Hymen
 5863. ჰიმენოტომია Hymenotomy
 5864. ჰიპერაკუზია Hyperacusis
 5865. ჰიპერალგეზია Hyperalgesia
 5866. ჰიპერაციდიტასი Hyperaciditas
 5867. ჰიპერბარიული ოქსიგენაცია Hyperbaric oxygenation
 5868. ჰიპერგენიტალიზმი Hypergenitalism
 5869. ჰიპერგლიკემია Hyperglycaemia
 5870. ჰიპერდაქტილია Hyperdactylism
 5871. ჰიპერდიაგნოსტიკა Hyperdiagnostics
 5872. ჰიპერემია Hyperemia
 5873. ჰიპერესთეზია Hyperesthesy
 5874. ჰიპერვენტილაცია Hyperventilation
 5875. ჰიპერვიტამინოზი Hypervitaminosis
 5876. ჰიპერთერმია Hyperthermia
 5877. ჰიპერთიმია Hyperthymia
 5878. ჰიპერთირეოზი Hyperthyreosis
 5879. ჰიპერთრომბინემია Hyperthrombinemia
 5880. ჰიპერიმუნუზაცია Hyperimmunization
 5881. ჰიპერინსულინიზმი Hyperinsulinism
 5882. ჰიპერინფექცია Hyperinfection
 5883. ჰიპერკაპნია Hypercapnia
 5884. ჰიპერკერატოზი Hyperkeratosis
 5885. ჰიპერკინეზია Hyperkinesia
 5886. ჰიპერმეტროპია Hypermetropia
 5887. ჰიპერნატრემია Hypernatremia
 5888. ჰიპერორქიდიზმი Hyperorchidism
 5889. ჰიპეროსმია Hyperosmia
 5890. ჰიპეროსტოზი Hyperostosis
 5891. ჰიპერპარათირეოზი Hyperparathyreasis
 5892. ჰიპერპიგმენტაცია Hyperpigmentation
 5893. ჰიპერპირექსია Hyperpyrexia
 5894. ჰიპერპლაზია Hyperplasia
 5895. ჰიპერრეფლექსია Hyperreflexia
 5896. ჰიპერსეკრეცია Hypersecretion
 5897. ჰიპერტენზია Hypertension
 5898. ჰიპერტონია Hypertonia
 5899. ჰიპერტონიული ხსნარი Hypertonic saline
 5900. ჰიპერტრიქოზი Hypertrichosis
 5901. ჰიპერტროფია Hypertrophy
 5902. ჰიპერფუნქცია Hyperfunction
 5903. ჰიპერქოლესტერინემია Hypercholesterolemia
 5904. ჰიპერჰიდროზი Hyperhidrosis
 5905. ჰიპნოზი Hypnosis
 5906. ჰიპნოთერაპია Hypnotherapy
 5907. ჰიპნოპედია Hypnopedy
 5908. ჰიპოგალაქტია Hypogalactia
 5909. ჰიპოგლიკემია Hypoglycemia
 5910. ჰიპოგონადიზმი Hypogonadism
 5911. ჰიპოდინამია Hypodynamia
 5912. ჰიპოერგია Hypergia
 5913. ჰიპოვიტამინოზი Hypovitaminosis
 5914. ჰიპოთალამუსი Hypothalamus
 5915. ჰიპოთეზა Hypothesis
 5916. ჰიპოთერმია Hypothermia
 5917. ჰიპოთირეოზი Hypothyreosis
 5918. ჰიპოკაპნია Hypocapnia
 5919. ჰიპოკინეზია Hypokinesis
 5920. ჰიპოკრატეს სამყარო, მედიცინა Hippocrates’s world Medicine
 5921. ჰიპოკრატეს სახე Hippocrates face
 5922. ჰიპოკრატეს ფიცი Hippocratic oath
 5923. ჰიპოკრატეს შხაპუნის ხმა Succussion hippocratus
 5924. ჰიპომიელინიზაცია Hypomyelinisation
 5925. ჰიპომნეზია Hypomnesia
 5926. ჰიპონატრემია Hyponatremia
 5927. ჰიპოპიტუიტარიზმი Hypopituitarism
 5928. ჰიპოპლაზია Hypoplasia
 5929. ჰიპოპროტეინემია Hypoproteinaemia
 5930. ჰიპოსეკრეცია Hyposecretion
 5931. ჰიპოსპადია Hypospadia
 5932. ჰიპოსტაზი Hypostasis
 5933. ჰიპოტენზია Hypotension
 5934. ჰიპოტონია Hypotonia
 5935. ჰიპოტონიული ხსნარი Hypotonic saline
 5936. ჰიპოფიზი Hypophysis (pituitary gland)
 5937. ჰიპოფუნქცია Hypofunction
 5938. ჰიპოქოლესტერინემია Hypocholesterolemia
 5939. ჰიპოქონდრია Hypochondria
 5940. ჰიპოქსემია Hypoxemia
 5941. ჰიპოქსია Hypoxia
 5942. ჰირსუტიზმი Hirsutism
 5943. ჰირუდინი Hirudin
 5944. ჰირუდინოზი Hirudinose
 5945. ჰისტერექტომია Hysterectomy
 5946. ჰისტერომიომა Hysteromyoma
 5947. ჰისტეროპტოზი Hysteroptosis
 5948. ჰისტერორაფია Hysterorrhaphia
 5949. ჰისტეროსალპინგოგრაფია Hysterosalpingosonography
 5950. ჰისტეროსკოპია Hysteroscopy
 5951. ჰისტეროტომია Hysterotomy
 5952. ჰისტიოციტი Histiocyte
 5953. ჰისტიოციტომა Histiocytoma
 5954. ჰისტოგენეზი Histogenesis
 5955. ჰისტოგრამა Histogram
 5956. ჰისტოლიზი Histolysis
 5957. ჰისტოლოგია Histology
 5958. ჰისტონი Histone
 5959. ჰისტოპათოლოგია Histopathology
 5960. ჰისტოპლაზმოზი Histoplasmosis
 5961. ჰისტოტოქსინები Histotoxins
 5962. ჰისტოტროპიზმი Histotropism
 5963. ჰისტოშეთავსების მთავარი კომპლექსი Major histocompatibility complex
 5964. ჰოლოკრინული სეკრეცია Holocrinal secretion
 5965. ჰომეოპათია Homeopathy
 5966. ჰომეოსტაზი Homeostasis
 5967. ჰომინგი Homing
 5968. ჰომინიდები Hominides
 5969. ჰომინიზაცია Hominisation
 5970. ჰომო ერექტუსი Homo erectus
 5971. ჰომო საპიენსი Homo sapiense
 5972. ჰომო ჰაბილისი Homo habilis
 5973. ჰომოგამეტურობა Homogameticity
 5974. ჰომოგენატი Homogenate
 5975. ჰომოგენური Homogeneous
 5976. ჰომოიოთერმები Homoiotherms
 5977. ჰომოკარიონი Homokaryon
 5978. ჰომოსექსუალი Homosexual
 5979. ჰომუნკულუსი Homunculus
 5980. ჰორდეოლუმი Sty
 5981. ჰორიზონტალური ტრანსმისია Horizontal transmission
 5982. ჰორმონები Hormones
 5983. ჰორმონოთერაპია Hormonotherapy
 5984. ჰორმონოპოეზი Hormonopoiesis
 5985. ჰორმონული დისბალანსი Hormonal dysbalances
 5986. ჰოსპისი Hospice
 5987. ჰოსპიტალი Hospital
 5988. ჰოსპიტალიზაცია Hospitalisation
 5989. ჰუმანურობა Humanity
 5990. ჰუმორული Humor
 5991. 4 მლ ყოველ 10 კგ წონაზე, ერთხელ დღეში 4 ml per 10 kg body weight, once daily
 5992. C ჰეპატიტის სეროლოგია Hepatitis C serology
 5993. ECHO-ვირუსული დაავადებები ECHO-virus diseases
 5994. L-ტრანსფორმაცია L-transformation
 5995. R-კოლონიები R-colonies
 5996. R-ფაქტორი R-factor
 5997. T-უჯრედოვანი ლეიკემია T-cell leukemia
 5998. X-ქრომოსომა X-chromosome
 5999. Yersinia-ს სახეობების მოლეკულური ეპიდემიოლოგია და ეკოლოგია Molecular Epidemiology and Ecology of Yersinia Species
 6000. Y-ქრომოსომა Y-chromosome

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s