ლექსიკონი/Dictionary

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი გთავაზობთ ლექსიკონებს:

 • მედიცინის ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი
 • დაზღვევის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი
 • მთარგმნელის ლექსიკონი
 • სიხშირეთა ლექსიკონი
 • ტურიზმის ლექსიკონი

თქვენი მოსაზრებები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: info@delta-group.ge
ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური
ლექსიკონის ონლაინ ვერსიაში, მისამართზე: http://www.iword.ge
საუკეთესო სურვილებით დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი

მედიცინის ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი

მედიცინის ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი წარმოადგენს ელექტრონულ გამოცემას. მასში წარმოდგენილია 6,000 ერთეული (ტერმინი, ფრაზა, სამედიცინო ტექსტებში არსებული მაღალი სიხშირის მოკლე წინადადებები). ლექსიკონში სამედიცინო ტერმინებთან ერთად წარმოდგენილია მოლეკულური ბიოლოგიის, გენეტიკის, ეკოლოგიის, სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ტერმინები, ბაქტერიული, ვირუსული და სხვა დაავადებებთან დაკავშირებული ტერმინები. ლექსიკონის შედგენის წყაროს წარმოადგენს, როგორც უკვე გამოცემული აკადემიური ლექსიკონები, ასევე უშუალოდ მთარგმნელობითი პრაქტიკიდან აღებული ფრაზები და ტერმინები, რომლებიც ბოლო წლების მანძილზე მაღალი სიხშირით შეგვხდა სსიპ ლევან საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისათვის შესრულებულ თარგმანებში. წარმოდგენილი ლექსიკონი განახლდება ყოველწლიურ ბაზაზე, მთარგმნელობითი მეხსიერების ზრდის კვალობაზე. დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფის ლექსიკოგრაფიული ცენტრი სიამოვნებით მიიღებს ყველა შენიშვნას და წინადადებას ლექსიკონის გაუმჯობესების მიზნით.

ლექსიკონის სრული ვერსია იხილეთ მოცემულ ბმულზე:


დაზღვევის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი

Insurance (Key Terms and Definitions)/დაზღვევა (ძირითადი ტერმინები და ცნებები)

 • ედ ვალორემი – Ad Valorem
 • ადენდუმი – Addendum
 • პრემია დამატებითი – Additional Premium   
 •  დამატებითი უზრუნველყოფა – Additional Securties
 •  პრემია, რომელიც ექვემდებარება დაზუსტებას – Adjustable Premium
 •  ადჯასტერი –  Adjuster
 • შესატანი ავანსის სახით – Advance Call
 • ფრახტის ავანსი – Advance Freight
 • აფრიკის გადაზღვევის კორპორაცია – African Reinsurance Corporation, Africa Re
 • აგენტის ანაზღაურება – Agency Free
 • Agent    –  აგენტი
 •  აგენტის ხელშეკრულება – Agent’s Contract
 •  აგენტი, წარმომადგენელი – Agt (Agent)
 •  საავიაციო მზღვეველთა ასოციაცია – AIOA (Aviation Insurance Offices Association)
 •  ალიმენტი –  Aliment
 •  ყველა რისკი – All Risks

ლექსიკონის სრული ვერსია იხილეთ მოცემულ ბმულზე:

მთარგმნელის ლექსიკონი

ენა – საზოგადოებაში ბუნებრივად არსებული საკომუნიკაციო სისტემა მოწესრიგებული ერთობლიობა ან სხვადასხვა აზრის მქონე ერთეულის ენობრივ-აზრობრივი სისტემა – ენობრივი ნიშნების აზრი შესატყვისობის სისტემა. შეტყობინებასა და რეალობას შორის არსებული შესატყვისობების სისტემა: პოტენცია, კატეგორიები აზრთა სიტყვიერი გამოთქმის სისტემა, რომელიც აღჭურვილია განსაზღვრული ბგერითი თუ გრამატიკული წყობით. ხალხთა შორის ურთიერთობის ქმედითი  საშუალება. მეტყველების ნაირსახეობა, რომელიც შეიცავს სხვადსხვა დამახასიათებლ ნიშანს (სტილს) უსიტყვო ურთიერთობათა საშუალება. ცოდნის მიღების საშუალება. ენის დამხარებით ჩვენ გადავცეთ ხალხს იმას, რაც მათ არ იციან, აგრეთვე იმას, რაც ჩვენ არ ვიცით და გვსურს გავიგოთ. ენის დამხარებით ჩვენ ვიგებთ სხვადასხვა აზრებს. ისტორიულად ჩამოყალიბებული მატერიალური ნიშნების სოციალური სტრუქტურა, რომელიც ასრულებს კომუნიკაციურ ფუნქციას. ადამიანთა საზოგადოებაში სტიქიურად წარმოქმნილი და განვითარებადი ბგერითი ნიშნების დისკრეტული სისტემა, რომელის ემსახურება კომუნიკაციას და შეუძლია გამოსცეს ცოდნისა და სამყაროზე არსებული წარმოდგენების ერთობლიობა

ლექსიკონის სრული ვერსია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

სიხშირეთა ლექსიკონი

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი გთავაზობთ სიხშირეთა ლექსიკონს

ლექსიკონის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე

ტურიზმის ლექსიკონი

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი გთავაზობთ ტურიზმის ტერმინთა ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონს, რომელშიც მოცემულია ის ძირითადი სიტყვები, რაც სამოგზაურო ტურების დაგეგმვისას გვხდება ლექსიკონის შემდეგ ნაწილებში შემოგთავაზებთ: დასვენებისა და საკურორტო მომსახურებასთან დაკავშირებული ტერმინების ორენოვან ლექსიკონს.

ლექსიკონის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ მოცემულ ბმულზე:

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s